Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Burgemeester Broertjes sluit drugspand aan Verlengde Zuiderloswal

5 december | Sluiting 6 maanden | Hennepvondst

Burgemeester Pieter Broertjes heeft op woensdag 5 december een pand aan de Verlengde Zuiderloswal voor zes maanden gesloten vanwege de vondst van hennep. Op 26 oktober 2018 trof de politie in het pand een hennepkwekerij aan. Deze sluiting heeft als doel een sterk signaal af te geven dat de opslag van en de handel in drugs niet wordt getolereerd.

Broertjes: “In Hilversum treden we hard op tegen illegale wietkwekerijen en drugspanden. We werken daarbij samen met overheden en instanties zoals politie, Openbaar Ministerie, woning-corporaties, sociale recherche, Belastingdienst en Liander. Het sluiten van dit pand is een boodschap aan iedereen die zich met drugscriminaliteit bezighoudt dat we dit niet accepteren.”

Mede dankzij signalen uit de buurt, worden jaarlijks meerdere hennepkwekerijen ontmanteld. Het is belangrijk dat bewoners blijven melden als zij een hennepkwekerij in de buurt vermoeden. Een hennepkwekerij bezorgt de omgeving veel overlast en onveiligheid. Denk aan lekkages, schimmelvorming, stankoverlast, stroomstoringen en branden door oververhitting. Melden is daarom belangrijk. Dit kan ook anoniem.

Integraal veiligheidsplan

In het nieuwe Integraal veiligheidsplan 2018-2022 is de aanpak van drugs een speerpunt. Panden waar drugs aanwezig zijn, hebben een aanzuigende werking op criminele activiteiten in de omgeving. Door een drugspand te sluiten gaat de gemeente drugscriminaliteit tegen en vergroten we de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving. Om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de veiligheid en leefbaarheid is in 2016 het handhavingsbeleid aangepast. Hierdoor wordt sneller tot sluiting van panden overgegaan. Een sluiting heeft gevolgen voor de eigenaar van een pand. Die mag het pand vanwege de sluiting in dit geval zes maanden niet gebruiken. De aanpak van de huurder van het pand loopt via het strafrecht.