Bindende aanwijzingen demonstratie / betoog

Op grond van artikel 5 van de Wet Openbare Manifestaties geeft de burgemeester van Hilversum de bindende voorschriften aan een betoging in Hilversum op 4 december 2021

Gelet op het feit dat:

 • op sociale media wordt opgeroepen om iedere zaterdag in Hilversum te demonstreren;
 • op zaterdag 27 november, 13 november, 6 november, 30 oktober, 23 oktober, 16 oktober, 9 oktober, 2 oktober en 25 september 2021 ook daadwerkelijk demonstraties hebben plaatsgevonden in Hilversum;
 • herhaaldelijk en via meerdere kanalen is getracht om in contact te komen met geïdentificeerde organisatoren van de vorige genoemde demonstraties;
 • is waargenomen dat demonstranten op eerder genoemde data de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht, geweld tegen goederen hebben gebruikt en omstanders hebben lastig gevallen;
 • op zaterdag 4 december 2021 de weekmarkt actief is;
 • op zaterdag 4 december diverse activiteiten gaande zijn op en rondom het Media Park;
 • de winkeliers en horecaondernemers aangegeven in ernstige mate overlast ondervinden van de demonstranten en van hun klanten horen dat zij zich erg onveilig voelen wanneer tientallen demonstranten zich door de drukke winkelstraten bewegen;
 • ondernemers op het Media Park zich in ernstige mate onveilig voelen door de stelselmatige en langdurige aanwezigheid op hun terrein;

verbindt de burgemeester van de gemeente Hilversum op grond van artikel 5 van de WOM de onderstaande bindende voorschriften aan een betoging in Hilversum op 4 december 2021:

 • Demonstreren is toegestaan op zaterdag 4 december 2021 van 12.00 uur tot 14.00 uur in het aangewezen vak
 • Iedere deelnemer begeeft zich naar de aangewezen locatie, de Lage Naarderweg (bushalte langs het spoor) te Hilversum en neemt plaats in het daarvoor aangewezen vak (zie bijgevoegde kaart)
 • De geldende Covid-19 voorschriften worden te allen tijde nageleefd
 • Elke aanwijzing van de politie, Boa’s en verkeersregelaars dient meteen te worden opgevolgd
 • Alle deelnemers dienen de wettelijke voorgeschreven verkeersregels in acht te nemen, de vrije doorgang van verkeer en fietsers mag op generlei wijze belemmerd worden
 • De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd. Iedereen kan vrij in en uit lopen
 • De deelnemers aan de demonstratie discrimineren niet op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken
 • De deelnemers mogen niet opruien tot geweld, bedreigingen en/of beledigingen uiten
 • Spandoeken of ander zichtbaar demonstratiemateriaal mogen geen kwetsende, beledigende of discriminerende symbolen, teksten of afbeeldingen bevatten
 • Deelnemers mogen niet in het bezit zijn /gebruikmaken van slag-, stoot- en andere wapens, alsmede fakkels of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt. Hieronder valt ook het gebruik van (rook)bommen en vuurwerk en harde delen van vlaggen en spandoeken. Banners, vlaggen, spandoeken en dergelijke bevatten geen verstevigende voorwerpen
 • Het is niet toegestaan om stoffen te verbranden zoals bijvoorbeeld hout, oliën, kaarsen, fakkels
 • Het uitdelen van flyers buiten het aangewezen vak of in brievenbussen achterlaten is niet toegestaan
 • Het gebruik van gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan

Aangewezen vak:

Aangewezen vak

Het niet naleven van deze aanwijzingen leidt tot optreden van de politie wat tot aanhouding en/of het opmaken van een proces-verbaal kan leiden.

De burgemeester van Hilversum, 3 december 2021

Handtekening Pieter Broertjes

 

 

 

P.I. Broertjes