Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Bestrijding eikenprocessierups 2020

Net als de rest van Nederland heeft Hilversum te maken gehad met een enorme toename van de eikenprocessierupsen. Er waren in 2019 958 bomen met nesten gemeld. Dat zijn negen keer zoveel bomen als het jaar daarvoor.

De rups is een terugkerend probleem en daarom heeft de gemeente Hilversum een beheersplan opgesteld. De overlast van de eikenprocessierups is vooral in de periode van mei tot en met juli. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, is de aanpak van de van de gemeente gericht op bestrijden en beheersen.

Wethouder Arno Scheepers (Openbare Ruimte): “Een klein insect, maar met grote gevolgen. Iedereen in Nederland kent inmiddels de eikenprocessierups en heel veel mensen hebben er veel last door ondervonden. De klachten van mensen kunnen echt heftig zijn en daarom ben ik blij dat we een concreet plan hebben om ze dit voorjaar aan te pakken. Het plan is daarnaast een mooie mix van bestrijden en tegelijkertijd investeren in de biodiversiteit, want de overlast gaat pas echt over als de natuurlijke vijanden zich meer laten zien. Tot die tijd gaan we onze bomen af, wijk voor wijk.”

Controle en verwijderen

Voor 2020 wordt dezelfde aanpak als voorgaande jaren gevolgd. De eerste stap van de aanpak is het controleren van de bomen. Zodra de nesten zichtbaar zijn, zullen de nesten worden verwijderd door ze weg te laten zuigen door gespecialiseerde bestrijders. De controle zal als eerst plaatsvinden bij scholen en speelplaatsen. Daarna worden de overige gemeentebomen gecontroleerd. Bij het verwijderen van nesten beginnen we binnen de bebouwde kom en werken we wijk voor wijk. Daarna worden de gemeentelijke bomen in het buitengebied aangepakt, bijvoorbeeld langs belangrijke wandel- en fietsroutes. Het betreft hier uitsluitend gemeentelijke bomen. Het verwijderen van nesten in particuliere bomen is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van die bomen. Inwoners kunnen met vragen en meldingen terecht op de website van de gemeente Hilversum.

Natuurlijke vijanden

Tevens zijn we gestart met bestrijding door natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Een van de manieren is het investeren in biodiversiteit zoals het ophangen van nestkasten en het ontwikkelen van kruidenrijke bermen en plantsoenen. Hierdoor willen we natuurlijke vijanden van de rups, zoals koolmezen, vleermuizen en insecten, de ruimte bieden om de plaag van de eikenprocessierups te verminderen. Bestrijding van de eikenprocessierups mag geen schadelijke neveneffecten opleveren voor de overige flora en fauna. Daarom blijft de methode van wegzuigen naast de natuurlijke bestrijding nodig.

Beheersplan

In het Beheersplan eikenprocessierups wordt een planmatige aanpak uitgewerkt. Met behulp van een risicoanalyse wordt de mogelijke overlast in beeld gebracht. Daarnaast wordt uitgewerkt waar en op welke manier de rups kan worden bestreden.
Tot slot wordt voor het beleid op de lange termijn, het Programma Groen, onderzocht welke maatregelen moeten worden genomen om het probleem van de eikenprocessierups te verminderen. Het vergroten van de biodiversiteit is daarbij een van de speerpunten. Het verbeteren van de leefomgeving van natuurlijke vijanden van de rups past daar naadloos in.