Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Beslissing GS Utrecht over N201

Reactie wethouder Verkeer Annette Wolthers op beslissing GS Utrecht over N201

Op 8 januari 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht besloten als voorkeursvariant voor de N201 te kiezen voor een profiel van 1x2, maximum snelheid 80 km/u en het oplossen van knelpunten (denkrichting 3). Deze denkrichting wordt in een vervolgtraject verder uitgewerkt naar een uitvoerings- en dekkingsbesluit.
Dit geldt voor het Utrechtse deel van de N201 tussen Uithoorn en Vreeland.
 
Het is goed om te horen dat GS niet hebben gekozen voor een weg over de Hoorneboegse Heide en dat onze inbreng is meegewogen in de beslissing.
 
Gemeente Hilversum trekt samen met de gemeente Wijdemeren en provincie Noord-Holland op om in het vervolgtraject onze belangen op het gebied van natuur, landschap, doorstroming en verkeersveiligheid te behartigen.