Autoverkeer later dan gepland door onderdoorgang Hilversum

De opening van de nieuwe onderdoorgang bij de Oosterengweg in Hilversum, die gepland stond voor in oktober 2021, is naar verwachting 6 tot 10 maanden vertraagd. Hierdoor moeten automobilisten langer gebruik maken van de bestaande omleidingsroutes en houden voor de omwonenden de bouwwerkzaamheden op de Oosterengweg langer aan.

Gedeputeerde Jeroen Olthof (Mobiliteit en Bereikbaarheid): “Dit is een enorme tegenvaller, vooral voor de inwoners van Hilversum, die hierdoor langer last hebben van onze werkzaamheden.”
Zoals het er nu uitziet rijden de bussen zoals gepland eind 2022 over de nieuwe busbaan tussen Hilversum en Huizen. De vertraagde opstelling van de nieuwe onderdoorgang heeft hier geen effect op.

Oorzaken

Technische tegenvallers, de benodigde inzet van beperkt beschikbare specialisten en de corona-pandemie hebben onder andere bijgedragen aan het ontstaan van de vertraging voor snelverkeer. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe lang dit precies is en welke maatregelen het beste genomen kunnen worden om de vertraging te beperken of in te lopen. Om de impact voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, werken Bam Infra, de gemeente Hilversum, ProRail en de Provincie Noord-Holland de mogelijke oplossingsrichtingen nu uit. In het 2e kwartaal dit jaar is hierover meer bekend en wordt de omgeving geïnformeerd.

Veel gestelde vragen

Wat zijn de redenen waarom we een brandbreedte van 6 tot 10 maanden vertraging hebben communiceren? Waarop is dat gebaseerd?
Antwoord: Na een voorzichtige inventarisatie van mogelijk oplossingen gaan we uit van minimaal 6 maanden vertraging. We zoeken naar de beste oplossing om de vertraging te minimaliseren. Daarbij wordt ee afweging gemaakt tussen de impact voor omwonenden nabij de bouwkuip en de tijdswinst van openstelling. Daarbij blijft de voorwaarde dat alle woningen bereikbaar blijven voor bewoners en nood- en hulpdiensten.

Was dit niet eerder voorzien?
Antwoord: De vertraging was eerder voorzien maar we dachten dat dit met de buffer die we hadden te kunnen oplossing. Door een combinatie van tegenslagen moeten we helaas concluderen dat we de planning van oktober dit jaar niet halen.

Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen?
Antwoord: De mogelijke oplossingen om de vertraging te beperken lopen sterk uiteen en worden nu uitgewerkt. We kunnen hier niet op vooruitlopen omdat er simpelweg nog te weinig bekend is en er nog van alles doorgerekend moet worden. In april/ mei is hierover meer duidelijk en informeren wij u en omgeving.

Welke tegenvallers zijn er?
Antwoord: Er zijn technische tegenvallers, zo stuitte we lokaal op een zeer harde ondergrond, ook het uitpompen van grovere zand en kapot materieel helpen niet mee. Daarbij speelt corona ons ook hier parten. Het is lastig om specialistisch opgeleid technisch personeel te krijgen.

Wat is de impact van deze vertraging op de doorstroming in Hilversum?
Antwoord: Automobilisten moeten langer rekening houden met de bestaande omleidingen en eventuele drukte op de ring van Hilversum. Voor wandelaars en fietsers staat de opening van de onderdoorgang nog steeds zoals gepland in augustus dit jaar. De vertraagde openstelling voor autoverkeer heeft hier een invloed op.

Verkeer in Hilversum loopt helemaal vast, vooral bij mooi weer. Hoe lossen we dit op?
Antwoord: Het verkeer in Hilversum liep ook al vast voordat we de Oosterengweg afsloten. Hier kunnen we helaas nu weinig aan doen. Straks wanneer de onderdoorgang open is, verbetert de doorstroming én veiligheid voor verkeer.