Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Afvalinzameling Van Ghentlaan gesloten

De afvalinzameling aan de Van Ghentlaan wordt op woensdag 31 juli definitief gesloten.

Door de vele plaatsingen van afval buiten de containers en de langdurige overlast die dit veroorzaakte heeft de gemeente in samenspraak met de GAD besloten deze locatie op te heffen.

Ondanks de maatregelen die de GAD heeft getroffen, zoals extra controles en het extra legen van de containers op zaterdagen, bleef er sprake van een hoge mate van overlast voor de buurtbewoners. De gemeente heeft in samenspraak met de GAD besloten geen extra inzet meer te plegen en deze locatie op te heffen.

De gemeente Hilversum en de GAD zijn momenteel bezig met een plan voor de praktische uitvoering dat moet voorzien in alternatieven voor de inwoners.

Steeds minder restafval

Door de landelijke doelstellingen om meer te scheiden en de wijzigingen in de inzameling om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen, heeft er afgelopen jaar een verandering plaats gevonden bij mensen thuis. Er komt steeds minder restafval en er komen meer grondstoffen die we beter kunnen hergebruiken. Door de toename van online aankopen is ook de samenstelling van oud papier en karton veranderd. De GAD haalt minder kilogrammen aan afval in totaal op, maar wel meer volume. Dit komt door de vele dozen (karton) waarin online bestellingen worden verpakt. Voornamelijk deze dozen werden gebracht bij de Van Ghentlaan.

Waar kunnen inwoners hun afval kwijt?

Naast de containers aan huis en de containers bij enkele hoogbouw locaties zijn er ook wijkcontainers voor papier en karton. Deze containers zijn geschikt voor papier en klein gemaakt karton. Voor het inleveren van grote kartonnen verpakkingen die niet in de containers passen, verwijst de GAD de inwoners naar één van de 4 scheidingsstations in de regio Gooi en vechtstreek. 

Mochten inwoners een grotere papier- of pmd- container nodig hebben  (240 liter in plaats  van de  huidige 140 liter) of een extra papier- of pmd- container wensen, dan kan men dit aanvragen bij de GAD via de website gad.nl, via de klantenservice 035 6991888 of per mail via info@gad.nl

Inwoners die hun  klein formaat groot huishoudelijk afval bij het mobiel scheidingsstation aan de Van Ghentlaan brachten, kunnen dit afval nu kwijt in Nieuw Loosdrecht: aan de Lindelaan (standplaats winkelgebied Lindeplein) elke tweede woensdag van de maand van 09:00-15:00 uur. En in Oud-Loosdrecht: aan de Vuntuslaan (parkeerplaats bij de zendermast) elke vierde woensdag van de maand van 09:00-15:00 uur. Er wordt gekeken naar uitbreiding van mogelijke standplaatsen.

Herinrichting

Als de afvalinzamelingsplek door de GAD is weggehaald, gaat de gemeente aan de slag met de herinrichting van deze locatie. De plek wordt voorzien van gras en planten. Afval storten is daar uiteraard verboden.