Aardgasvrij wonen

5 juli: online gesprek over verduurzamen en aardgasvrij wonen

Het is prettig wonen, werken en leven in Hilversum. Om ook in de toekomst een leefbare stad te zijn, zet Hilversum in op het isoleren van woningen en gebouwen, als eerste stap op weg naar aardgasvrij wonen. Isoleren en aardgasvrij wonen gaat over uw woning in uw woonomgeving. De gemeente gaat daarom graag met u hierover in gesprek op maandag 5 juli. 

“We moeten het samen doen”

Vorige week sprak de gemeente in een aantal kleine sessies met bewoners "Ik vind het heel goed dat de gemeente bewoners hierbij betrekt”, zo zegt één van de deelnemers. "De overstap naar aardgasvrij wonen is niet alleen een warmtetransitie, maar ook een sociale transitie: we moeten het samen doen.” Een andere deelneemster vertelt: "De persoonlijke sfeer tijdens de bijeenkomst was heel fijn. Het is een ingewikkeld onderwerp, dus ik vind het goed dat de gemeente er zoveel tijd en aandacht in steekt. Er zijn veel vragen rond dit onderwerp. Ik raad andere bewoners dan ook aan om naar deze bijeenkomsten te komen en in gesprek te gaan over verduurzamen en aardgasvrij wonen.”

Praat mee: 5 juli online bijeenkomst

Verduurzamen en vooral aardgasvrij wonen roept vragen op. Wat betekent het voor mijn woning en voor mijn buurt? Wat kunt u samendoen met uw buren? Wat doet de gemeente allemaal en waar kan ik hulp krijgen? Op maandag 5 juli kunt u hierover met ons in gesprek. U kunt vragen stellen aan verschillende deskundigen en uw ideeën delen. Ook laten we zien wat uit eerdere gesprekken met bewoners en uit de enquête naar voren kwam.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar

aardgasvrij@hilversum.nl

Het programma vindt u op www.bouwenaanhilversum.nl/transitievisiewarmte. Ook leest u hier wat we met de resultaten van de gesprekken doen.