Aanslagen gemeentelijke belastingen dit jaar later dan gebruikelijk

Dit jaar ontvangen inwoners en bedrijven de gemeentelijke aanslagen niet eind februari, maar eind maart. De oorzaak van de vertraging is een andere manier van waarderen van woningen, op basis van gebruiksoppervlakte (m2) in plaats van op basis van kubieke meter inhoud (m3). De overstap naar deze nieuwe methodiek heeft dit jaar voor extra werk gezorgd. Om ervoor te zorgen dat de overgang zorgvuldig verloopt is meer tijd nodig.

Wettelijk verplicht

Jaarlijks worden alle woningen en niet-woningen voorzien van een nieuwe WOZ-waarde. De WOZ-waarde bepaalt het bedrag dat u betaalt aan onroerende zaakbelasting. Vanaf 2022 zijn gemeenten wettelijk verplicht om alle WOZ-woningtaxaties te baseren op de gebruiksoppervlakte (GBO). Dit is een belangrijke stap in een meer uniforme registratie van kenmerken van woningen binnen de gehele overheid.

Gebruiksoppervlakte

De gebruiksoppervlakte is het aantal vierkante meters in uw woning waarop u woont. Ook een stahoogte van minimaal 1,5 meter is bepaald als gebruiksoppervlakte. De gebruiksoppervlakte is de standaard meetmethode waarmee bijvoorbeeld makelaars, taxateurs, woningbouwverenigingen, beleggers in vastgoed en bouwmaatschappijen werken. Het rekenen met de gebruikersoppervlakte, in plaats van met de inhoud, kan van invloed zijn op de WOZ-waarde. Er zijn bijvoorbeeld woningen die veel bergruimte hebben onder een schuine kap. Vaak is hier geen stahoogte van minimaal 1,5 meter. Vóór de wijziging werd dit oppervlakte meegenomen in de schatting van de waarde. Vanaf 2022 niet meer.

WOZ-waarde

De nieuwe manier van berekenen van de WOZ-waarde geldt vanaf belastingjaar 2022, met als waardepeildatum 1 januari 2021. Gemeenten bepalen de WOZ-waarde door een taxatie. Bij een taxatie gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak (de woning) zou moeten opbrengen op 1 januari van het vorige jaar. Dit heet de waardepeildatum. De taxatie wordt uitgevoerd door een taxateur.

Een taxateur kijkt onder andere naar de volgende gegevens:
• Marktwaarde
• Ligging
• Soort woning
• Grootte van de kavel
• Grootte van de woning
• Bouwjaar van de woning
• Aanwezigheid van onder andere garage, carport, dakkapel, aanbouw, berging etc.
• Kwaliteit, onderhoud en voorzieningen

Controleren of de WOZ-waarde klopt

Vanaf eind maart is uw taxatieverslag te bekijken en te downloaden via de Digitale Belastingbalie. U vindt deze op hilversum.nl/digitalebelastingbalie. Daarin staat hoe de waarde bepaald is. In het taxatieverslag staan ook de verkoopcijfers van andere, vergelijkbare woningen. Daarmee kunt u uitzoeken of de waarde van uw huis goed is berekend. Via het WOZ-waardeloket kunt u gratis de WOZ-waarde van uw woning en andere woningen opvragen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of stuk grond? Bel dan met onze taxateurs. Vanaf 28 maart tot en met 22 april staan zij elke werkdag tussen 08.30 - 12.00 uur voor uw klaar. Het telefoonnummer voor het spreekuur is 14 035. Mailen kan ook naar woz@hilversum.nl.

Als blijkt dat er een fout is gemaakt, kan op basis van een objectieve hertaxatie de WOZ-waarde direct worden aangepast. Daar zijn vanzelfsprekend geen kosten aan verbonden.
Wilt u toch bezwaar maken? Dan kunt u binnen 6 weken na het ontvangen van uw WOZ-beschikking bezwaar maken. U kunt eenvoudig zelf bezwaar maken via de Digitale Belastingbalie. Bezwaar maken via een gemachtigde, zoals een no-cure-no-pay bureau, kost veel belastinggeld. Zelf bezwaar maken is altijd gratis en effectiever.

Meer weten?

Meer informatie over het bezwaar maken staat op de beschikking zelf. Ook vindt u meer informatie op hilversum.nl/belastingen of bel met 14 035. Mailen kan ook naar belastingen@hilversum.nl.