Aanmelding kandidaat voor het Gulden Boek

Inschrijving 4 maart | Aanmelden voor 13 augustus

Rond 4 maart – de verjaardag van de gemeente Hilversum – vindt traditioneel de inschrijving in het Gulden Boek plaats in de Burgerzaal van het raadhuis. Het gemeentebestuur van Hilversum laat hiermee zijn waardering blijken voor personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Hilversumse gemeenschap.

Kandidaten

Verenigingen, stichtingen, andere maatschappelijke organisaties en natuurlijke personen mogen een inwoner uit Hilversum voordragen voor het Gulden Boek. Een breed samengestelde commissie beoordeelt de voordrachten. Daarbij wordt bekeken of de kandidaat zich voor een langere periode op één of bij voorkeur meer terreinen op uitzonderlijke wijze voor Hilversum en zijn inwoners heeft ingezet. De commissie geeft het college van burgemeester en wethouders advies over het al dan niet inschrijven van de kandidaat. Het college neemt vervolgens het besluit over de inschrijving.

Hoe draagt u iemand voor?

Wilt u iemand voordragen voor het Gulden Boek? Meldt deze persoon dan schriftelijk aan bij de commissie voor het Gulden Boek, p/a mw. S. Mignon, gemeente Hilversum, Kabinet, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum. Het aanvraagformulier kunt u downloaden van de gemeentelijke website: www.hilversum.nl/guldenboek. Beschikt u niet over internet, dan kunt u het formulier ook toegezonden krijgen (zie contactgegevens hieronder). Uw voorstel dient uiterlijk 13 augustus 2018 bij de commissie binnen te zijn.
Meer weten? U kunt altijd contact opnemen met Sonja Mignon, kabinet gemeente Hilversum op telefoonnummer 035-629 20 14, of per mail s.mignon@hilversum.nl.