4 mei Herdenking

Theater Gooiland 18.30 uur (inloop 18.00 uur)

Het gemeentebestuur van Hilversum nodigt u uit voor het bijwonen van de herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesoperaties.

Programma Theater Gooiland, theateringang Luitgardeweg 12, 1211 NB  Hilversum

Aansluitend stille tocht naar het verzetsmonument in het Rosarium, Bergweg 11, 1217 RZ  Hilversum

 • 19.50 uur                  
  • Start herdenking in het Rosarium
 • 19.58 uur                  
  • “Signaal Taptoe” door Hilversums muziekgezelschap Excelsior
 • 20.00 uur                   
  • 2 minuten stilte
 • 20.02 uur                   
  • “Het Wilhelmus” door Hilversums muziekgezelschap Excelsior en  het koor van het Apostolisch Genootschap
  • Gedicht voorgedragen door stadsdichter Charlotte de Raad
  • Voordracht door de kindergemeenteraad (vanaf 20.30 uur is deze link aktief en kunt u de voordracht lezen)

Vervolgens defilé met de mogelijkheid om bloemen / kransen te leggen.

Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

C.P. Torres Barrera                                                   G.M. van den Top

gemeentesecretaris                                                  burgemeester