150 tot 200 nieuwe woningen aan de rand van Hilversum Zuid

Aan de rand van Hilversum-Zuid, tegen de wijk Kerkelanden aan, moeten in de toekomst 150 tot 200 nieuwe woningen komen. Een derde van deze woningen wordt sociale huur. Dat staat in de intentieovereenkomst die de gemeente Hilversum vandaag tekent met ontwikkelaar RV&O uit Soest voor de locatie Raaweg 26. Deze kavel is op dit moment eigendom van tuincentrum Puik en ligt deels op grondgebied van Hilversum en deels op grondgebied van gemeente Wijdemeren.

De eigenaar van de grond en de ontwikkelaar die graag de woningen wil bouwen hebben hun afspraken over de verkoop van de grond vastgelegd in een contract. Nu is de vraag aan de gemeente Hilversum en Wijdemeren of zij willen meewerken om van het een woonlocatie te maken. De gemeente Wijdemeren heeft met RV&O al een intentieovereenkomst getekend, de gemeente Hilversum doet dat op 6 oktober.

Een derde sociale huur, 50 procent in het middensegment

De ontwikkelaar RV&O en de gemeente Hilversum hebben afgesproken dat het woonprogramma voor Hilversums grondgebied voldoet aan de kaders van de Hilversumse woonvisie 2040. Dat wil zeggen 33 % sociale huurwoningen, 50 % woningen in het middensegment en 17% in het hogere segment. Zo draagt het plan bij aan ons doel  te zorgen voor meer betaalbare in Hilversum. Ook is afgesproken dat er parkeeroplossingen komen buiten het zicht door ondergrondse of half verdiepte parkeergarages te bouwen. En er goed na wordt gedacht over de verbinding met het groene buitengebied. Maar natuurlijk moet ook eerst de gemeenteraad het eens zijn met de plannen. 

In gesprek met de omgeving

Een aantal jaren geleden heeft de ontwikkelaar de plannen al eens laten zien aan omwonenden en betrokken personen. De ideeën en reacties die toen zijn opgehaald zijn wel verwerkt in de eerste schetsen. Maar nu zijn we een paar jaar verder enzijn de plannen op onderdelen aangepast. Dus gaat de ontwikkelaar een nieuwe ronde organiseren om de plannen te laten zien. Op de informatieavonden gaan ze in gesprek met omwonenden en belanghebbenden. Daarna wordt de gemeenteraad gevraagd om een kader vast te stellen voor o.a. de woningbouw, parkeren en groen. Dit wordt uitgewerkt in een nieuw bestemmingsplan.