Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Hoe wordt de WOZ-waarde van uw woning bepaald?

Marktwaarde | Video | Uitleg

Waardepeildatum 1 januari 2018

De marktwaarde is het uitgangspunt voor de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is daarmee een zo goed mogelijke schatting van de mogelijke verkoopprijs op de waardepeildatum 1 januari 2018. De waarde wordt bepaald volgens de modelmatige waardebepaling.
Bij modelmatige waardebepaling vergelijkt de gemeente uw woning met andere woningen die recent zijn verkocht. Dit noemen we een systematische vergelijking met woningen waarvan een verkoopprijs beschikbaar is.

Taxatierapport

We spreken over een systematische vergelijking omdat de gemeente met een computermodel een groot aantal woningen tegelijk vergelijkt en taxeert. Om dit taxatiemodel te maken en te gebruiken moet een gemeente verkoopprijzen analyseren én de kenmerken van woningen bijhouden.

Op het taxatieverslag staat over het algemeen een selectie van 3 verkochte woningen in uw buurt. Zo kunt u deze vergelijken met uw woning. Het kan voorkomen dat uw woning wordt vergeleken met woningen die niet identiek zijn aan uw woning. Bijvoorbeeld een woning die groter is of een groter perceeloppervlakte heeft. Met deze onderlinge verschillen wordt rekening gehouden bij de waardebepaling voor uw woning. Naast de in het taxatieverslag genoemde verkopen gebruikt de gemeente de verkoopcijfers van alle verkochte woningen in de gemeente voor het uiteindelijk bepalen van de WOZ-waarde.

Controle

De met het computermodel getaxeerde WOZ-waarden worden uitgebreid gecontroleerd en eventueel verbeterd, voordat ze bekend gemaakt worden aan betrokkenen. Voor sommige woningen is het namelijk moeilijk op basis van de beschikbare gegevens tot een goede taxatie te komen. In zulke gevallen neemt de gemeente de woning ter plaatse op voor aanvullende informatie, zodat de taxateur beter de waardeverschillen ten opzichte van andere woningen kan inschatten.

(verwijzing naar informatie filmpje)