Door onderhoud aan de systemen is het van 17.00uur tot 24.00uur niet mogelijk gebruik te maken van de verschillende e-diensten (formulieren) via onze website.

Onze excuses voor het ongemak.
 

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Overlijden

Afspraak aangifte overlijdenAangifte van overlijden doet u in de gemeente van overlijden. Meestal regelt de uitvaartverzorger dit. U mag het ook zelf doen. U moet hiervoor een afspraak maken.

Kosten

 • Aangifte overlijden: geen
 • Afschrift overlijdensakte: € 13,40
 • Verlof begraven/cremeren: geen
 • Verlof eerder/later begraven: geen
 • Laissez passer: € 13,40

Aangifte doen

U doet de aangifte aan de balie van de betreffende gemeente. U moet meenemen:

 • uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
 • verklaring van overlijden (van een arts)
 • gesloten B-envelop (doodsoorzaakverklaring)
 • als u wilt: trouwboekje van de overledene (bijwerken gegevens trouwboekje)

Aangifte doodgeboren kind

Is uw kind na 24 weken zwangerschap dood geboren? Dan doet u hiervan aangifte bij de gemeente waar het kind is geboren. Het is wettelijk verplicht om een doodgeboren kind na een zwangerschap van 24 weken te begraven of cremeren. Is uw kind voor 24 weken zwangerschap dood geboren? Dan hoeft u geen aangifte te doen, maar het mag wel.

De aangifte doet u aan de balie van de gemeente. Als u dit niet zelf kunt doen, dan kan de uitvaartondernemer, het ziekenhuis of iemand die aanwezig was bij de bevalling dit voor u doen. De volgende zaken moeten worden meegenomen:

 • geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)
 • verklaring van overlijden (van een arts of verloskundige)
 • gesloten B-envelop (doodsoorzaakverklaring)
 • als u wilt: trouwboekje (bijschrijven van uw kind)

Meer informatie