Overlijden

Afspraak maken

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente van overlijden. Meestal regelt de uitvaartverzorger dit. U mag het ook zelf doen. U moet hiervoor een afspraak maken.

Kosten

  • Aangifte overlijden: geen
  • Afschrift overlijdensakte: € 14,30
  • Verlof begraven/cremeren: geen
  • Verlof eerder/later begraven: geen
  • Laissez passer: € 14,30

Aangifte doen

U doet de aangifte aan de balie van de betreffende gemeente. U moet meenemen:

  • uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
  • verklaring van overlijden (van een arts)
  • gesloten B-envelop (doodsoorzaakverklaring)
  • als u wilt: trouwboekje van de overledene (bijwerken gegevens trouwboekje)

Aangifte levenloos geboren kind

Is uw kind na 24 weken zwangerschap dood geboren? Dan doet u hiervan aangifte bij de gemeente waar het kind is geboren. Het is wettelijk verplicht om een doodgeboren kind na een zwangerschap van 24 weken te begraven of cremeren. Is uw kind voor 24 weken zwangerschap dood geboren? Dan hoeft u geen aangifte te doen, maar het mag wel. Meer informatie vindt u op 'levenloos geboren kind, aangifte en registratie in de Basisregistratie Personen (BRP)'.

Meer informatie