Briefadres

Aanvragen | Kosten | Gevolgen

U kunt een briefadres aanvragen als u (nog) geen (vast) woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Of als u in een tehuis of inrichting woont en u kunt of wilt zich hier niet inschrijven.

Voorwaarden

 • Het adres dat u opgeeft is van een woonhuis. Een bedrijf of postbusnummer mag niet.
 • U krijgt voortaan alle post van de overheid op het briefadres. De briefadresgever is verplicht de post aan u te geven.
 • U geeft uw briefadres zelf door aan andere organisaties.

Aanvragen

Het aanvragen van een briefadres doet u schriftelijk bij de gemeente waarin het briefadres wordt gekozen.

U kunt het ondergetekende aanvraagformulier met de bijlagen ook e-mailen naar het e-mailadres in het aanvraagformulier.

Meesturen voor een aanvraag briefadres als u (nog) geen (vast) adres heeft

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
 • kopie van het geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van de briefadresgever
 • volledig ingevuld aanvraagformulier (pdf, 688 kB)
 • bewijstukken

Meesturen voor een aanvraag briefadres als u of uw partner/ familielid verblijft in een (zorg)instelling

 • kopie geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
 • kopie geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van de briefadresgever
 • volledig ingevuld aanvraagformulier (pdf, 649 kB) (art 2.40 wet BRP)
 • verklaring van de (zorg)instelling waarin staat dat u daar verblijft

 

Afhandeling en beslissing

Binnen 4 weken na ontvangst van uw complete aanvraag nemen wij een beslissing over het briefadres. In sommige gevallen kunnen wij u uitnodigen om nog aanvullende informatie of bewijsstukken te geven.

Kosten

Geen

Gevolgen bewoners

Iemand die op een briefadres ingeschreven staat, telt niet mee als bewoner op dat adres. Twijfelt u als briefadresgever over de gevolgen voor bijvoorbeeld uw uitkering of huurtoeslag? Dan kunt u het beste advies vragen bij de organisatie die daar over gaat voordat u toestemming geeft.