Verhuizen

Verhuist u binnen of naar de gemeente Hilversum? Dan kunt u dat vanaf 4 weken voor verhuizing tot 5 dagen na verhuizing doorgeven. Als u dit later dan 5 dagen na de verhuizing doorgeeft, geldt deze doorgeef datum als verhuisdatum.

Let op: Geeft u een verhuizing door vanuit een andere gemeente naar Hilversum, dan duurt de verwerking 5 werkdagen vanaf de aangegeven verhuisdatum. Dus 5 dagen na uw aangegeven verhuisdatum kunt u documenten aanvragen. Zoals bijvoorbeeld een uittreksel, paspoort, rijbewijs of een parkeervergunning.

Verhuizing doorgeven

 

Verhuizing doorgeven

U kunt uw verhuizing doorgeven:

  • Online: u vult het online formulier 'verhuizing binnen Hilversum'  of 'verhuizing naar Hilversum' in met DigiD.
  • Persoonlijk: aan de balie op het Stadskantoor. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning).
  • Als u dit heeft: aanvullende stukken zoals huur- of koopcontract of een instemmingsverklaring inwoning (pdf, 1 MB).

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf.
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar. (Als u op hetzelfde adres woont.)
  • Meerderjarig kind voor ouder(s). (Als u op hetzelfde adres woont.)
  • Toezichthouders doen de melding voor iemand die onder toezicht staat.

Behandeling en bevestiging verhuizing

Wij proberen uw aangifte van verhuizing binnen 4 weken af te handelen. U ontvangt een brief op uw nieuwe adres. Hiermee controleert de gemeente of de aangifte klopt.

Verhuizen naar andere gemeente

Verhuist u vanuit de gemeente Hilversum naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente.

Verhuizen vanuit het buitenland

Wilt u langer dan 4 maanden in Nederland verblijven of bent uitgeschreven naar onbekend? Dan moet u een afspraak maken. Zie voor verdere info (Her)vestiging vanuit het buitenland.

Verhuizen naar het buitenland

Gaat u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dat binnen 5 dagen voor vertrek doorgeven.

Verhuizing online doorgeven met DigiD

Dit kan ook via het formulier adreswijziging (pdf, 1MB) / Registration Form Change of Address (pdf, 596 kB) of melden bij de balie op het Stadskantoor. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Let op! Wanneer niet alle bewoners van hetzelfde oude woonadres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die wel vertrekken in persoon verschijnen bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. U kunt in dit geval dus geen schriftelijke aangifte doen. Vertrekken alle bewoners van hetzelfde oude woonadres dan kunt u schriftelijk aangifte doen.

Briefadres

Als u geen woonplaats heeft of in een instelling verblijft, kunt u zich op een briefadres laten inschrijven.

Adresonderzoek

Heeft u het vermoeden dat een persoon nog op uw adres staat ingeschreven, terwijl hij of zij daar niet meer woont? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente.

Ontheffing verhuiswagen

Als u gebruik maakt van een verhuiswagen die langer is dan 6 meter en/of hoger dan 2,40m dan heeft u ytoestemming nodig om deze te mogen parkeren. Dit doet u uiterlijk 5 werkdagen voor de verhuisdatum. Aan een ontheffing zijn kosten verbonden ook als de ontheffing wordt geweigerd of als u de aanvraag stopt. Lees meer bij parkeren bij parkeerverbod...

Schriftelijk doorgeven

Heeft u niet de mogelijkheid uw verhuizing online door te geven dan kunt u dit ook per post doen. Download het formulier adreswijziging (pdf, 1MB) / Registration Form Change of Address (pdf, 596 kB). U stuurt uw ondertekende formulier met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs naar de gemeente of u geeft het formulier af bij de receptie op het Stadskantoor. Of u stuurt het formulier naar publiekszaken@hilversum.nl