Attestatie de vita

Attestatie de vita kunt u alleen aanvragen door een afspraak te maken.

Afspraak maken

Met dit bewijs kunt u schriftelijk aantonen dat u op het moment van afgifte in leven bent. De attestatie de vita kunt u ook gebruiken voor buitenlandse instanties.

2 talen

De attestatie de vita wordt opgemaakt in 2 talen: Nederlands en Frans. U kunt ook een bijlage ontvangen met uitleg van het document in het Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees en Turks.

Aanvragen

Het aanvragen van een attestatie de vita doet u persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis. U moet hiervoor een afspraak maken.

Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
  • brief van het pensioenfonds (als u dat heeft)
  • geld (contant of pin)

Kosten

€ 14,30

Als u een brief van uw pensioenfonds laat zien waaruit blijkt dat het bewijs nodig is voor uw pensioen, hoeft u niet te betalen. Let op: als de attestatie de vita noodzakelijk is voor andere organisaties, dan is het bewijs niet gratis.