Afschrift of uittreksel Burgerlijke Stand

Heeft u een afschrift (kopie van de akte) of een uittreksel (samenvatting) Burgerlijke Stand nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, huwelijk, scheiding, overlijden) heeft plaatsgevonden.

Kosten

€ 14,30

Bijzonderheden

De gemeente maakt afschriften en uittreksels bij:

  • geboorte
  • huwelijk of partnerschapsregistratie
  • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie
  • overlijden

Attestatie de vita

Een attestatie de vita is een meertalig uittreksel waarop vermeld staat dat u in leven bent. Dit uittreksel kunt u alleen persoonlijk opvragen. U kunt hiervoor bij balie van de gemeente terecht. Een attestatie de vita kunt u ook gebruiken voor buitenlandse instanties.

Aanvraag

U kunt op de volgende manieren een uittreksel aanvragen:

  • Online met DigiD. U krijgt het uittreksel binnen 4 weken thuisgestuurd.

Direct regelen via DigiD

  • Schriftelijk via het aanvraagformulier afschrift/uittreksel Burgerlijke stand (pdf, 647 kB).

Schriftelijk aanvraagformulier downloaden

  • Persoonlijk aan de balie van het Stadskantoor. U moet hiervoor een afspraak maken.

Afspraak maken

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart)
  • machtiging (pdf, 128 kB): als u het afschrift of uittreksel voor iemand anders aan wilt vragen, moet u meerderjarig zijn en heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie/foto van zijn of haar legitimatiebewijs toevoegen.
  • geld (contant of pin)