Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Uittreksels

Heeft u een afschrift of een uittreksel Burgerlijke Stand nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, huwelijk, scheiding, overlijden) heeft plaatsgevonden. Ook een Uittreksel Basis Personen (BRP) en legalisatie handtekening kunt u aanvragen.

  • Afschrift of uittreksel Burgerlijke Stand

    Heeft u een afschrift of een uittreksel Burgerlijke Stand nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, huwelijk, scheiding, overlijden) heeft plaatsgevonden.

  • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

    U kunt een uittreksel nodig hebben als u zich wilt inschrijven bij een woonstichting, als u uw auto wilt overschrijven, bij een huwelijk of bij een echtscheiding. U kunt dit online (met DigiD) of schriftelijk aanvragen.

  • Legalisatie handtekening, garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking

    Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, kunt u deze laten legaliseren. Dit is soms nodig voor stukken die naar het buitenland gaan of op stukken waarop de ondertekenaar ergens zijn toestemming aan geeft. Legalisatie van een handtekening moet u zelf doen. U kunt dit niet door iemand anders laten doen.