Trouwambtenaren

Bas Nieuwenhuijsen | Hennie van IJzerloo | Johan Niekerk | Marian van Veluwen | Marieke Peper | Anke Goedhart-Coers | Raymond Serré | Odette Reydon

Gaat u binnenkort trouwen? Onze trouwambtenaren maken uw huwelijksceremonie tot een onvergetelijk moment.

Wat u moet weten

Onze trouwambtenaren

Wilt u kennismaken met de trouwambtenaren van Hilversum? Lees dan snel hun persoonlijke verhaal in de online melding huwelijk of geregistreerd partnerschap

Voorkeur trouwambtenaar doorgeven

 • Heeft u een voorkeur voor 1 van onze trouwambtenaren? Laat uw keuze dan al bij de melding voorgenomen huwelijk of partnerschap aan ons weten. U hoort dan zo snel mogelijk of de trouwambtenaar beschikbaar is
 • De trouwambtenaar neemt bij een uitgebreide ceremonie ongeveer 2 weken vóór de ceremonie contact met u op als voorbereiding op de toespraak
 • Bij een gratis huwelijksceremonie of een eenvoudige ceremonie kunt u niet zelf de trouwambtenaar kiezen
 • Bij een gratis huwelijk houdt de trouwambtenaar geen toespraak. De trouwambtenaar heeft dan ook vooraf geen contact met u
 • Bij een eenvoudige ceremonie houdt de trouwambtenaar een korte toespraak. De trouwambtenaar heeft dan vooraf geen contact met u

Benoemen externe trouwambtenaar voor 1 dag

U kunt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ook laten voltrekken door een trouwambtenaar die u zelf kiest.

Direct regelen externe trouwambtenaar voor 1 dag (DigiD)

Externe trouwambtenaren voor 1 dag zijn:

Trouwambtenaar uit een ander gemeente

Kiest u een trouwambtenaar uit een andere gemeente dan Hilversum? Dan mag hij of zij in Hilversum een huwelijk of geregistreerd partnerschap sluiten als u dit aanvraagt. Een trouwambtenaar van een andere gemeente wordt dan voor uw trouwdag benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Hilversum.

U dient de aanvraag online in nadat u bij ons uw trouwdag en trouwlocatie hebt vastgelegd. De aanvraag moet minimaal 6 weken voor de trouwdag ingediend zijn.

Bij de onlineaanvraag voegt u de volgende documenten toe:

 • Een kopie van de houderpagina van het geldige paspoort/rijbewijs/identiteitskaart van de (b)abs
 • Een kopie van het benoemingsbesluit van het college van de gemeente waar de (b)abs is genoemd
 • Een kopie van het proces-verbaal van beëdiging bij de rechtbank van de (b)abs
 • Een machtiging (pdf, 966 kB) van de trouwambtenaar.

Trouwambtenaar, nog niet benoemd en beëdigd

U kunt als bruidspaar uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ook laten voltrekken door een trouwambtenaar die nog niet benoemd en beëdigd is. Dit kan bijvoorbeeld een broer, zus, buurvrouw of goede vriend(in) zijn.

De trouwambtenaar voor 1 dag:

 • is minimaal 18 jaar oud
 • staat niet onder curatele
 • is door u (het bruidspaar) gevraagd

U dient de aanvraag online in nadat u bij ons uw trouwdag en trouwlocatie hebt vastgelegd. De aanvraag moet minimaal 4 maanden voor de trouwdag ingediend zijn.

Bij de online aanvraag voegt u de volgende documenten toe:

 • Een kopie van de houderpagina van het geldige paspoort/rijbewijs/identiteitskaart van de (b)abs
 • Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), niet ouder dan 3 maanden
 • Een machtiging (pdf, 966 kB) van de trouwambtenaar

Als de aanvraag compleet is en de persoon niet in het curateleregister voorkomt, wordt de persoon voor één dag benoemd namens burgemeester en wethouders van Hilversum tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) en volgt de beëdiging bij de rechtbank. Hierbij moet de trouwambtenaar voor 1 dag persoonlijk aanwezig zijn. De gemeente maakt deze afspraak.

De gemeente stuurt een kopie van het benoemingsbesluit en een kopie van het afschrift van de beëdiging toe aan het (bruids)paar en aan de babs.

Let op: De trouwambtenaar voor 1 dag wordt alleen benoemd en beëdigd voor uw huwelijk op deze specifieke datum.

Kosten

Een trouwambtenaar voor 1 dag wordt door de gemeente Hilversum niet betaald voor het voltrekken van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Aan het benoemen van een externe trouwambtenaar zijn extra kosten verbonden. Deze kosten vindt u op de pagina Trouwen of geregistreerd partnerschap.​​​​​​​

Dit is exclusief de kosten voor de benodigde documenten en exclusief de huwelijkskosten. U voldoet de kosten in de online aanvraag.