Trouwambtenaren

Bas Nieuwenhuijsen | Hennie van IJzerloo | Johan Niekerk | Marian van Veluwen | Marieke Peper | Anke Goedhart-Coers | Raymond Serré | Odette Reydon

Hieronder een lijst met de trouwambtenaren van de gemeente Hilversum. Het is mogelijk om tot uiterlijk 4 weken voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap uw voorkeur aan te geven. Via de link naar hun persoonlijke pagina leert u ze wat beter kennen.

Trouwambtenaar voor 1 dag

Direct regelen trouwambtenaar voor 1 dag

U kunt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ook laten voltrekken door een trouwambtenaar die u zelf kiest.

Trouwambtenaren voor 1 dag zijn:

Trouwambtenaar uit een ander gemeente

Kiest u een trouwambtenaar uit een andere gemeente dan Hilversum? Dan mag hij of zij in Hilversum een huwelijk of geregistreerd partnerschap sluiten als u dit aanvraagt. Een trouwambtenaar van een andere gemeente wordt dan voor uw trouwdag benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Hilversum.

U dient de aanvraag online in nadat u bij ons uw trouwdag en trouwlocatie hebt vastgelegd. De aanvraag moet minimaal 6 weken voor de trouwdag ingediend zijn.

Bij de onlineaanvraag voegt u de volgende documenten toe:

 • Een kopie van de houderpagina van het geldige paspoort/rijbewijs/identiteitskaart van de (b)abs
 • Een kopie van het benoemingsbesluit van het college van de gemeente waar de (b)abs is genoemd
 • Een kopie van het proces-verbaal van beëdiging bij de rechtbank van de (b)abs
 • Een machtiging (pdf, 966 kB) van de trouwambtenaar.

Trouwambtenaar, nog niet benoemd en beëdigd

U kunt als bruidspaar uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ook laten voltrekken door een trouwambtenaar die nog niet benoemd en beëdigd is. Dit kan bijvoorbeeld een broer, zus, buurvrouw of goede vriend(in) zijn.

De trouwambtenaar voor 1 dag:

 • is minimaal 18 jaar oud
 • staat niet onder curatele
 • is door u (het bruidspaar) gevraagd

U dient de aanvraag online in nadat u bij ons uw trouwdag en trouwlocatie hebt vastgelegd. De aanvraag moet minimaal 4 maanden voor de trouwdag ingediend zijn.

Bij de onlineaanvraag voegt u de volgende documenten toe:

 • Een kopie van de houderpagina van het geldige paspoort/rijbewijs/identiteitskaart van de (b)abs
 • Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), niet ouder dan 3 maanden
 • Een machtiging (pdf, 966 kB) van de trouwambtenaar

Als de aanvraag compleet is en de persoon niet in het curateleregister voorkomt, wordt de persoon voor één dag benoemd namens burgemeester en wethouders van Hilversum tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) en volgt de beëdiging bij de rechtbank. Hierbij moet de trouwambtenaar voor 1 dag persoonlijk aanwezig zijn. De gemeente maakt deze afspraak.

Publiekszaken stuurt een kopie van het benoemingsbesluit en een kopie van het afschrift van de beëdiging toe aan het (bruids)paar en aan de babs.

Let op: De trouwambtenaar voor 1 dag wordt alleen benoemd en beëdigd voor uw huwelijk op deze specifieke datum.

Kosten

Een trouwambtenaar voor 1 dag wordt door de gemeente Hilversum niet betaald voor het voltrekken van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

De leges zijn:

 • € 152,50 voor een trouwambtenaar uit een andere gemeente
 • € 203,40 voor een trouwambtenaar die nog niet benoemd en beëindigd is

Dit is exclusief de kosten voor de benodigde documenten en exclusief de huwelijksleges. U voldoet de leges in de online aanvraag.