Burgerzaal van het Raadhuis

Informatie | Maatregelen | Corona

Ter bescherming van de gezondheid van alle aanwezigen nemen we onderstaande maatregelen in acht in de burgerzaal van het Raadhuis.

 • Het toegestane aantal aanwezigen in de burgerzaal van het raadhuis is maximaal 46 personen, inclusief bruidspaar.
 • Het bruidspaar en de gasten wachten buiten voor de trouwingang van het Raadhuis
 • Het bruidspaar en de gasten worden één voor één door de bode uitgenodigd om naar de burgerzaal te gaan. Daarbij wordt de afstand van 1.5 meter in acht genomen. Het bruidspaar en de gasten worden in de burgerzaal ontvangen door de trouwambtenaar;
 • Er mag maximaal één persoon met de lift, tenzij er sprake is van gezinsverband. De lift wordt alleen gebruikt indien dit strikt noodzakelijk is.
 • Er is geen gelegenheid om jassen op te hangen, de gasten kunnen deze in de burgerzaal over hun stoel hangen.
 • Bij binnenkomst worden de gasten (gezelschap) als eerste naar binnen geleid en daarna het bruidspaar.
 • Gasten dienen van voren naar achteren plaats te nemen. De getuigen mogen plaatsnemen op de 1e rij.
 • Gasten dienen elkaar niet te passeren, ook niet tijdens de ceremonie.
 • De stoelen in de burgerzaal mogen niet worden verplaatst.
 • De fotograaf kan zijn werk doen, mits hij ook de afstand van 1,5 meter in acht neemt;
 • Voor het maken van foto’s geldt ook dat de afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen.
 • Voor alle kinderen geldt: zij tellen mee met het maximaal toegestane aantal personen. Ook voor hun is een stoel gereserveerd.
 • De trouwambtenaar en bode nemen ook de voorgeschreven afstand van 1,5 meter in acht;
 • Gasten mogen geen onderling fysiek contact hebben. Geen handen schudden en ook geen fysieke felicitaties voor, tijdens en na afloop van de ceremonie.
 • Het bruidspaar en de gasten worden per rij door de bode of trouwambtenaar uitgenodigd om na afloop van de voltrekking, het Raadhuis te verlaten. Bij het verlaten van de burgerzaal zullen de gasten die dichtbij de deur zitten als eerste vertrekken.
 • Er staat desinfecterende gel voor alle gasten bij binnenkomst.
 • Als het bruidspaar klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts heeft kan het huwelijk niet doorgaan.
 • Als een gast klachten heeft als verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts mag die niet bij de ceremonie aanwezig zijn.
 • Het bruidspaar en de gasten dragen bij binnenkomst een mondkapje  en bij het verlaten van de zaal een mondkapje.