Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Trouwen en Partnerschap

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan dient u van dit voornemen eerst een melding te doen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand (voorheen was dat “in ondertrouw gaan”). Dit doet u in de gemeente waar u wilt gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan.

De melding doet u tenminste 2 weken tot maximaal 1 jaar voor de trouwdatum of de datum van partnerschapsregistratie.

Uw persoonsgegevens (van uzelf, ouders, ontbinding vorige huwelijken en/of partnerschappen) moeten volledig zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms is extra informatie nodig, bijvoorbeeld als u in het buitenland bent geboren, in het buitenland bent gescheiden of vanuit het buitenland naar Nederland bent verhuisd. Uw gegevens kunt u controleren met uw DigiD door in te loggen op www.mijnoverheid.nl. Zijn niet al uw gegevens volledig opgenomen? Neemt u in dat geval eerst telefonisch contact op via 14 035.

Voorwaarden

De voorwaarden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U bent niet met iemand anders getrouwd;
  • U hebt niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap;
  • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dit betekent dat uw partner niet uw vader/moeder, (klein)zoon/dochter, opa/oma of (half)broer/zus mag zijn. Bent u derde- of vierdegraads familie, zoals oom/tante of neef/nicht? Dan mag u wel trouwen, maar moet u beide verklaren dat u vrijwillig met elkaar trouwt;
  • U staat niet onder curatele. Is dit wel zo, dan heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Kosten

Maandag

9.00 & 10.00 uur  

 

Trouwkamer Raadhuis               € 200,00

 

11.00 - 16.00 uur

 

Trouwkamer Raadhuis               € 475,00

 

11.00 - 13.00 uur

 

Stadskantoor                                 € 125,00

Dinsdag

9.00 - 16.00 uur

 

Trouwkamer Raadhuis               € 475,00

 

9.00 & 9.30 uur

 

Stadskantoor                                 € 0
(excl. trouwboekje € 16)

Woensdag

9.00 - 16.00 uur

 

Trouwkamer Raadhuis               € 475,00

Donderdag

9.00 - 16.00 uur

 

Trouwkamer Raadhuis               € 475,00

Vrijdag

9.00 - 16.00 uur

 

Trouwkamer Raadhuis               € 475,00

Maandag t/m vrijdag

9.00 - 16.00 uur

 

Andere ruimte Raadhuis            € 630,00

Andere dagen en uren

 

 

Trouwkamer Raadhuis               € 630,00

Andere dagen en uren of vrije locatie

Vaste aangewezen locatie of bijzonder huis

 

 

 

      

Andere ruimte Raadhuis            € 730,00
of vrije locatie

Exclusief kosten locatie              € 400,00

Getuige van de gemeente                                                                                per getuige                                    €    31,00

Trouw / partnerschapsboekje                                                                                                                                  €    20,00

Trouwambtenaar voor één dag                                                                       benoemd en beëindigd              € 150,00
                                                                                                                               uit een andere gemeente                                                                        

Trouwambtenaar voor één dag                                                                       nog niet benoemd                       €  200,00
                                                                                                                               en beëindigd                             

Annulering van een gratis huwelijk                                                                                                                         €   50,00
of partnerschapsregistratie                                                                                          

Annulering huwelijk of partnerschapsregistratie               Uiterlijk 1 maand voor                                           €   50,00
                                                                                                     de vastgelegde datum   

Annulering huwelijk of partnerschapsregistratie               Binnen 1 maand voor                                           €   80,00
                                                                                                     de vastgelegde datum       

Annulering huwelijk of partnerschap                                    Nadat de trouwambtenaar                                  € 150,00
                                                                                                     een huisbezoek heeft afgelegd                            

Wijziging van de vastgelegde datum, tijd, locatie of          per wijziging                                                           €   25,00
getuige(n)                                                                         

 

De extra kosten voor de vaste aangewezen locaties kunt u zelf opvragen bij de desbetreffende locatie.

     

Aanvraag

Direct regelen Melding huwelijk/partnerschap met DigiDDe melding voorgenomen huwelijk of partnerschap kunt u op 2 manieren doen:

Online:

U kunt de melding online doen als u beide de Nederlandse nationaliteit bezit, u burger van de EU/ EER of Zwitserland bent of in het bezit bent van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (regulier of asiel). Maak in alle andere gevallen een afspraak of neem eerst telefonisch contact op via 14 035.

U vult allebei het online formulier “melding voorgenomen huwelijk of partnerschap” in met DigiD.

Na ontvangst van beide meldingen van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap controleert de gemeente of u mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan. U ontvangt binnen 1 week een bevestiging van de melding. Na ontvangst van de bevestiging kunt u een datum, tijd en locatie van uw huwelijk afspreken met de gemeente.

Persoonlijk:

U kunt uw melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap doen aan de balie bij de gemeente waar u wilt gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan. Maak hiervoor een afspraak.Button afspraak melding huwelijk / partnerschap

Meenemen

  • beiden een geldig identiteitsbewijs;
  • kopie identiteitsbewijs van uw getuigen (minimaal 2, maximaal 4 getuigen in totaal);
  • staat u onder toezicht (curatele) dan is er toestemming nodig van de curator of kantonrechter;
  • overeenkomst met de trouwlocatie (bij aangewezen locatie).

Locaties

Eigen locatie kiezen

Direct regelen Aanwijzen vrije locatieU kunt ook kiezen voor een andere locatie. Dit wordt een 'vrije' locatie genoemd. Voorbeelden van vrije locaties zijn: het café om de hoek, uw eigen huiskamer of een feestzaal. U kunt niet iedere locatie kiezen: een park, bos, of een (varende) boot bijvoorbeeld zijn niet mogelijk als trouwlocatie. Een vrije locatie moet altijd in de gemeente Hilversum liggen. De eigenaar van de locatie moet het goed vinden dat de locatie als trouwlocatie wordt gebruikt. Een verzoek tot aanwijzing van een vrije locatie kunt u digitaal indienen. Het verzoek moet minimaal 8 weken voor de trouwdag ingediend zijn. De leges voor aanwijzen van een vrije locaties zijn € 730,00.

Annulering

Bij annulering of wijziging van een huwelijk of partnerschapsregistratie kunnen kosten in rekening worden gebracht. U vindt de annulerings- en wijzigingskosten onder het kopje Kosten op deze pagina.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Hebt u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerde partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk kunt u doen in de gemeente van uw keuze. Neem vooraf contact op met de gemeente waar u uw partnerschap wilt laten omzetten.

Trouwambtenaren

Benieuwd wie onze trouwambtenaren zijn? Ze stellen zich aan u voor.

Wet beperkte gemeenschap van goederen

Voor meer informatie over huwelijkse voorwaarden of beperkte gemeenschap van goederen gaat u naar www.rijksoverheid.nl