Scheiden

Als u gaat scheiden heeft u een advocaat nodig. Zodra de rechter een beslissing heeft genomen, moet uw advocaat de echtscheiding binnen 6 maanden laten inschrijven bij de gemeente waar u getrouwd bent.

Afspraak maken

Als u gaat scheiden heeft u een advocaat nodig. De advocaat stuurt het verzoek tot echtscheiding naar de rechtbank. Zodra de rechter een beslissing heeft genomen, moet uw advocaat de echtscheiding binnen 6 maanden laten inschrijven bij de gemeente waar u getrouwd bent.

Meenemen naar de advocaat

  • Kopie van de huwelijksakte.
  • Van beide partners een uittreksel uit de Basisregistratie Personen met vermelding van nationaliteit en verblijfsduur.
  • Kopieën van de geboorteakten van minderjarige kinderen.

Inschrijving echtscheiding

Voor het inschrijven van de echtscheiding bij de gemeente is nodig:

  • Schriftelijk verzoek tot inschrijving.
  • Kopie van de echtscheidingsbeschikking.
  • Verklaring van de griffier van de rechtbank dat geen van de partijen beroep heeft aangetekend. Dit is niet nodig wanneer beide (ex-)partners samen een schriftelijk verzoek indienen.

Buitenlandse echtscheiding

Als u in het buitenland gescheiden bent moet u ervoor zorgen dat uw echtscheiding bij de gemeente wordt geregistreerd. Dit doet u op afspraak bij de gemeente.

Meenemen

  • Originele echtscheidingsvonnis (uitspraak van de rechter). Uit dit document moet blijken dat de uitspraak definitief is (er kan dan geen beroep meer tegen het vonnis worden ingesteld). Als het vonnis niet in het Nederlands is, moet de tekst vertaald worden door een tolk/vertaler die in Nederland een eed heeft afgelegd. Duitse, Engelse en Franse documenten hoeven niet vertaald te worden.
  • De meeste documenten uit het buitenland moeten in het land zelf worden gelegaliseerd of voorzien worden van een apostille.
  • Als het vonnis in het buitenland moet worden ingeschreven bij de burgerlijke stand, moet u ook het bewijs van inschrijving meenemen.
  • Als het huwelijk in Nederland is gesloten, is het verstandig om de echtscheiding te laten registreren bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent. Anders blijft uw huwelijk in de registers van de burgerlijke stand bestaan.

Geregistreerd partnerschap

Heeft u een geregistreerd partnerschap en gaat u uit elkaar? Dan hoeft u dit niet via de rechtbank te regelen. Als u hiervoor wel naar de rechter gaat, is de gang van zaken hetzelfde als bij een echtscheiding.

Zonder rechter

Als u het met elkaar eens bent en geen kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar dan kan ontbinden zonder een rechter. Bij een advocaat of notaris maakt u samen een overeenkomst waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Ook maakt u in deze overeenkomst afspraken over bijvoorbeeld de partneralimentatie en pensioen.

Uw advocaat of notaris stuurt de overeenkomst of beschikking naar de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat de ontbinding ingeschreven wordt in de registers van de burgerlijke stand. Daarna is de beëindiging van het geregistreerd partnerschap pas definitief.

Via rechter

Als u het niet met elkaar eens bent of kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar, dan moet het ontbinden geregeld worden via de rechtbank.