Participatieverklaringstraject

Hier vindt u informatie over de inburgeringsplicht, statushouders en kunt u zich aanmelden voor het traject.

Voor wie is het participatieverklaringstraject?

Het traject is verplicht voor alle nieuwkomers die moeten inburgeren:

 • Statushouders.
 • Als u in Nederland bent gekomen voor gezinsvorming of gezinshereniging.

U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) als u moet inburgeren.

Wie hoeven het traject niet te volgen?

 • Kinderen onder de 18 jaar.
 • Ouderen die AOW krijgen.
 • Inwoners die vóór 1 oktober 2017 verplicht waren om in te burgeren.

Wat leert u in het participatieverklaringstraject?

Het traject start met de kernwaarden van de Nederlandse democratie en grondwet. Verder wordt er informatie gedeeld over het politieke stelsel en het maatschappelijk krachtenveld: hoe brengen overheid en burgers de kernwaarden in praktijk?

Voorbeelden van wat belangrijk is in Nederland:

 • Iedereen in Nederland is gelijk.
 • Iedereen mag zijn eigen partner kiezen.
 • Iedereen mag zelf kiezen wat hij of zij gelooft.
 • Iedereen mag naar school.
 • Iedereen mag zeggen wat hij of zij vindt, maar mag een ander niet discrimineren.
 • We zorgen voor onszelf en voor elkaar, de overheid helpt mensen die dat nodig hebben.

U heeft 1 jaar de tijd om deel te nemen aan het participatieverklaringstraject.

Dat jaar begint wanneer u zich inschrijft bij de gemeente. Heeft u binnen 1 jaar geen handtekening gezet op de participatieverklaring? Dan krijgt u een boete van DUO. U kunt dan ook geen geld meer lenen bij DUO.

Wanneer kunt u starten? Dit hangt af van uw situatie:

 • Ik ben statushouder.

U krijgt een uitnodiging van de gemeente waarin staat wanneer en waar u het participatieverklaringstraject kunt volgen. Het traject duurt drie dagen en wordt verzorgd door VluchtelingenWerk Nederland. U hoeft niets te betalen voor uw deelname aan het participatieverklaringstraject.

 • Ik ben geen statushouder, maar moet wel inburgeren.

U kunt zich hier aanmelden voor deelname aan het participatieverklaringstraject. Kies zelf een datum, de locatie en de taal. Het traject wordt door VluchtelingenWerk Nederland aangeboden in het Nederlands en in het Engels, en duurt één dag. Aan het einde van die dag ondertekend u de participatieverklaring. U kunt het verkorte traject volgen als:
o U inburgeringsplichtig bent.
o U in Nederland bent gekomen voor gezinsvorming of gezinshereniging.
o Uw taalniveau Nederlands en/of Engels is (minimaal) A1.

Kosten
Het participatieverklaringstraject kost € 150. U krijgt een rekening van de gemeente. U kunt op twee manieren betalen:

1. U betaalt dit bedrag uit uw lening bij DUO:
o Via Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl of
o U geeft aan ons door, dat u het bedrag uit uw lening bij DUO wilt betalen via telefoonnummer: 035- 629 2894 of via emailadres: juniorklantmanagers@hilversum.nl

2. Heeft u geen lening bij DUO, dan betaalt u dit bedrag direct aan ons.