Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Nederlandse nationaliteit

Naturalisatie | Optie | Van rechtswege | Kinderen | Afstand doen | Participatieverklaringtraject | Inburgeringsplicht

Afspraak Nederlandse nationaliteitU kunt Nederlander worden als een van uw ouders Nederlander is (van rechtswege), door optie of door naturalisatie.

Meer informatie

Meer informatie hierover leest u op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Participatieverklaringtraject

Bent u op of na 1 oktober 2017 begonnen met inburgeren? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook het participatieverklaringstraject volgen.

Het participatieverklaringstraject is een onderdeel van de inburgeringsplicht en heeft als doel: kennis maken met de kernwaarden waarop de Nederlandse democratie en grondwet zijn gebaseerd.
In dit traject leert u hoe de samenleving in Nederland werkt. Aan het einde van het traject zet u uw handtekening onder de participatieverklaring. Daarmee zegt u dat u wil meedoen in de Nederlandse samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland. Op de pagina participatieverklaringtraject leest u voor wie dit traject wel/niet is bedoelt en hoe u zich hiervoor kan aanmelden.