Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Vreemdelingenpaspoort

Afspraak maken paspoortBent u een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning? En kunt u in het land van herkomst geen reisdocument krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen als u:

 • kunt bewijzen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen. Of dat het voor u niet mogelijk is om een reisdocument in een ander land aan te vragen.
 • een geldige verblijfsvergunning heeft.
 • bent ingeschreven bij een gemeente.
 • een duidelijke identiteit en nationaliteit heeft.

Heeft u een vluchtelingenstatus? Dan vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan.

Kosten

 • Paspoort: € 53,95
 • Toeslag Spoedprocedure: € 48,60

Bijzonderheden

U kunt het vreemdelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

Kinderen

 • Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben (paspoort). De bijschrijving van uw kinderen in uw eigen paspoort is niet meer geldig.
 • Iedereen die medische zorg ontvangt, moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. De identificatieplicht geldt in de gehele zorgsector.
 • Wilt u een paspoort aanvragen voor uw minderjarige kind? Dat kan al vanaf de geboorte. Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben.
 • Heeft u als ouder een andere achternaam dan uw kind(eren)? Dan kunt u problemen krijgen bij de persoonscontrole op een luchthaven als u alleen met uw kind(eren) reist. Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder of gezaghouder is. Informatie hierover vindt u op de website van de Koninklijke marechaussee.

Aanvraag

Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het paspoort, dus ook (jonge) kinderen. Het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort is alléén mogelijk op afspraak.

Uw aanvraag moet beoordeeld worden door de IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Na 2 tot 4 maanden ontvangt de gemeente uw aanvraag terug en neemt dan schriftelijk contact met u op. Als de aanvraag goedgekeurd is moet u na ontvangst van deze brief persoonlijk naar de balie op het Stadskantoor komen voor uw vreemdelingenpaspoort.

Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.

Spoedaanvraag

Heeft u uw paspoort snel nodig? Maak dan gebruik van de spoedaanvraag. Vraag het paspoort vóór 13.00 uur aan, dan kunt u het de 2e werkdag na de dag van aanvraag vanaf 11.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag moet u wel meer betalen.

Let op: de spoedprocedure geldt alleen nadat uw aanvraag terug is van de IND en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Afhalen

U moet uw nieuwe paspoort binnen 3 maanden na datum aanvraag persoonlijk afhalen. Na deze periode zijn wij wettelijk verplicht om het document te vernietigen. U krijgt uw geld niet terug.

Meenemen

 • Alle reisdocumenten (paspoort) die u in uw bezit heeft (ook als deze zijn verlopen).Toestemmingsformulier reisdocument minderjarige
 • Uw geldige verblijfsvergunning.
 • 1 pasfoto (vereisten voor een pasfoto).
 • Bij een vermissing of diefstal: u moet aangifte doen bij de balie op het Stadskantoor. Daarna kunt u een nieuw paspoort aanvragen. Het overleggen van een proces-verbaal, opgemaakt door de Nederlandse politie is niet nodig. Zie voor verdere info Verlies, diefstal of beschadiging identiteitsdocument.
 • Kinderen jonger dan 18 jaar: een ingevuld toestemmingsformulier getekend door de beide ouder(s) (of van degenen die het gezag hebben over het kind). Komt u als ouder(s) mee naar het Stadskantoor? Dan kunt u ook daar het toestemmingsformulier invullen. Of download alvast het toestemmingsformulier minderjarige. Neem ook het identiteitsbewijs mee van degene(n) die de toestemming geeft.
 • Geld (pinnen? Ja graag).