Vreemdelingenpaspoort

Afspraak maken

Bent u een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning? En kunt u in het land van herkomst geen reisdocument krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen als u:

 • kunt bewijzen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen. Of dat het voor u niet mogelijk is om een reisdocument in een ander land aan te vragen.
 • een geldige verblijfsvergunning heeft.
 • bent ingeschreven bij een gemeente.
 • een duidelijke identiteit en nationaliteit heeft.

Heeft u een vluchtelingenstatus? Dan vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan.

Kosten

 • Paspoort: € 56,55
 • Toeslag Spoedprocedure: € 50,90

 

Bijzonderheden

U kunt het vreemdelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

Kinderen

 • Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben (paspoort). De bijschrijving van uw kinderen in uw eigen paspoort is niet meer geldig.
 • Iedereen die medische zorg ontvangt, moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. De identificatieplicht geldt in de gehele zorgsector.
 • Wilt u een paspoort aanvragen voor uw minderjarige kind? Dat kan al vanaf de geboorte. Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben.
 • Heeft u als ouder een andere achternaam dan uw kind(eren)? Dan kunt u problemen krijgen bij de persoonscontrole op een luchthaven als u alleen met uw kind(eren) reist. Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder of gezaghouder is. Informatie hierover vindt u op de website van de Koninklijke marechaussee.

Aanvraag

Uw aanvraag gaat in de volgende stappen:

 • U maakt een afspraak voor een vreemdelingenpaspoort. Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn dus ook jonge kinderen.
 • Op deze afspraak wordt een beoordelingsformulier ingevuld.
 • Uw aanvraag wordt beoordeeld  door de IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst) en eventueel door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Het duurt 2 tot 4 maanden voordat de gemeente de beoordeling terug krijgt. Als de beoordeling ontvangen is neemt de gemeente contact met u op.
 • Na akkoord kunt u uw vreemdelingenpaspoort aanvragen .
 • Na 5 werkdagen is uw vreemdelingenpaspoort klaar.
 • Hoelang uw paspoort geldig is hangt af van uw verblijfsstatus.

Afhalen

U moet uw nieuwe paspoort binnen 3 maanden na datum aanvraag persoonlijk afhalen. Na deze periode zijn wij wettelijk verplicht om het document te vernietigen. U krijgt uw geld niet terug.

Meenemen

Toestemmingsformulier downloaden

Met dit formulier geeft u als beide ouder(s) of voogd uw kind toestemming voor het aanvragen van een eigen paspoort of identiteitskaart.
* Niet vergeten mee te nemen kopie legitimatiebewijs van iedereen die heeft ondertekend. U kunt dit formulier op uw computer invullen, uitprinten en ondertekenen. U neemt dit formulier mee naar uw afspraak op het Stadskantoor.

 • Kinderen jonger dan 18 jaar: een ingevuld toestemmingsformulier getekend door de beide ouder(s) (of van degenen die het gezag hebben over het kind). Komt u als ouder(s) mee naar het Stadskantoor? Dan kunt u ook daar het toestemmingsformulier invullen. Of download alvast het toestemmingsformulier minderjarige. Neem ook het identiteitsbewijs mee van degene(n) die de toestemming geeft.
 • Alle reisdocumenten (paspoort) die u in uw bezit heeft (ook als deze zijn verlopen).
 • Uw geldige verblijfsvergunning.
 • 1 pasfoto (vereisten voor een pasfoto).
 • Bij een vermissing of diefstal: u moet aangifte doen bij de balie op het Stadskantoor. Daarna kunt u een nieuw paspoort aanvragen. Het overleggen van een proces-verbaal, opgemaakt door de Nederlandse politie is niet nodig. Zie voor verdere info Verlies, diefstal of beschadiging identiteitsdocument.
 • Geld (pinnen? Ja graag).