Vluchtelingenpaspoort

Afspraak maken

U krijgt een vluchtelingenpaspoort als:

 • u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.
 • u een verblijfsvergunning heeft voor bepaalde of onbepaalde tijd, type III- of IV-document.
 • u door de vreemdelingendienst erkend bent of toegelaten bent als vluchteling (A-status) en u niet als zodanig tot de landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba en de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba bent toegelaten.
 • uw identiteit en nationaliteit vaststaat.

Heeft u geen vluchtelingenstatus? Dan vraagt u een vreemdelingenpaspoort aan.

Kosten

 • Paspoort: € 56,55
 • Toeslag Spoedprocedure: € 50,90

Bijzonderheden

 • U kunt het vluchtelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.
 • Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.

 

Aanvraag

Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het paspoort, dus ook (jonge) kinderen. Het aanvragen van een paspoort is alleen mogelijk op afspraak.

Spoedaanvraag

Heeft u uw paspoort snel nodig? Maak dan gebruik van de spoedaanvraag. Vraag het paspoort vóór 13.00 uur aan, dan kunt u het de 2e werkdag na de dag van aanvraag vanaf 11.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag moet u wel meer betalen.

Afhalen

U moet uw nieuwe paspoort binnen 3 maanden na datum aanvraag bij het Stadskantoor persoonlijk afhalen. Na deze periode zijn wij wettelijk verplicht om het document te vernietigen. U krijgt dan niet uw geld terug. Wilt u bij het afhalen van uw vluchtelingenpaspoort de  afsprakenbevestiging meenemen? U kunt de papieren versie of het afhaalbericht op uw telefoon meenemen. U hebt het afhaalbericht nodig om u
aan te melden voor uw afspraak.

Meenemen

Toestemmingsformulier downloaden

Met dit formulier geeft u als beide ouder(s) of voogd uw kind toestemming voor het aanvragen van een eigen paspoort of identiteitskaart.
* Niet vergeten mee te nemen kopie legitimatiebewijs van iedereen die heeft ondertekend. U kunt dit formulier op uw computer invullen, uitprinten en ondertekenen. U neemt dit formulier mee naar uw afspraak op het Stadskantoor.

 • Bij kinderen jonger dan 18 jaar: een ingevuld toestemmingsformulier getekend door de beide ouder(s) (of van degenen die het gezag heeft over het kind). Komt u als ouder(s) mee naar het Stadskantoor? Dan kunt u ook daar het toestemmingsformulier invullen. Knop downloaden toestemmingsformulier minderjarigeNeem ook het identiteitsbewijs mee van degene(n) die de toestemming geeft.
 • Alle reisdocumenten (paspoort) die u in uw bezit heeft (ook als deze zijn verlopen).
 • Uw geldige verblijfsvergunning.
 • 1 pasfoto (de vereisten voor een pasfoto).
 • Bij een vermissing of diefstal: u moet aangifte doen bij de balie op het Stadskantoor. Daarna kunt u een nieuw paspoort aanvragen. Het overleggen van een proces-verbaal, opgemaakt door de Nederlandse politie is niet nodig. Zie voor verdere info Verlies, diefstal of beschadiging identiteitsdocument.
 • Geld (pinnen? Ja graag).