Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Verlies, diefstal of beschadiging identiteitsdocument

Gestolen | Verloren | Beschadigd | Gevonden

Verloren of gestolenMelden vermissing diefstal reisdocument met DigiD

Bent u uw identiteitsdocument verloren of is deze gestolen? U hoeft dan niet naar de politie. U kunt uw vermissing online doorgeven met DigiD of u doet de aangifte bij de balie op het Stadskantoor. Daarna kunt u een nieuw document aanvragen. Het opmaken van een verklaring van vermissing kost niets. Voor uw nieuwe identiteitsdocument betaalt u wel. U kunt er ook voor kiezen de vermissing te laten registreren zonder nieuwe aanvraag. Het is van belang dat u zo snel als mogelijk een verklaring van vermissing aanvraagt.

Afsrpaak verlies, diefstal, beschadigingVerlies in het buitenland

Bent u uw identiteitsdocument in het buitenland kwijtgeraakt? Dan moet u daarvan altijd aangifte doen bij het lokale politiebureau. Als u terug in Nederland bent, kunt u aan de balie in het Stadskantoor een verklaring van vermissing op laten maken. U moet dan het buitenlands bewijs van aangifte meenemen.

Beschadigd

Is uw identiteitsdocument ernstig beschadigd of zijn er zonder toestemming aanpassingen op gemaakt? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Uw identiteitsdocument is namelijk niet meer geldig. Als u een beschadigd document niet meldt bij de gemeente kunt u problemen krijgen als u gaat reizen of als u aangehouden wordt.

Te vaak vermist

Bent u meerdere keren achter elkaar uw identiteitsdocumenten kwijtgeraakt? Of heeft u deze wegens beschadiging vaker moeten vervangen? Dan wordt er een onderzoek gestart. Als blijkt dat u niet voorzichtig met uw documenten bent omgegaan, of er is sprake van mogelijke fraude, dan wordt u opgenomen in het Register Paspoortsignaleringen. In dit register staan de gegevens van de personen van wie het paspoort kan worden geweigerd of van wie het paspoort vervallen kan worden verklaard.

Teruggevonden

Vindt u uw oude identiteitsdocument terug nadat u een verklaring van vermissing hebt aangevraagd? Dan bent u verplicht deze in te leveren bij de gemeente. Uw document is door de aangifte van vermissing namelijk niet meer geldig en kan niet meer gebruikt worden.

Reisdocument gevonden

Vindt u een identiteitsdocument van iemand anders? Dan moet u dat altijd melden bij de gemeente.

Onderzoek

In sommige gevallen kan het langer duren voor uw nieuwe identiteitsdocument klaar is, omdat er onderzoek gedaan moet worden. De vermissing wordt geregistreerd om misbruik en fraude te voorkomen. Dit geldt ook als het identiteitsdocument in het buitenland is verloren of gestolen. Vermiste en/of gestolen documenten verliezen na registratie automatisch hun geldigheid. Dit kan niet meer worden teruggedraaid.