Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens geheimhoudt voor sommige organisaties? Dan kunt u de gemeente vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet aan hen te geven.

De gemeente is verplicht om uw gegevens door te geven aan instellingen die wettelijke taken uitvoeren, bijvoorbeeld: de Rijksoverheid, pensioenfondsen, het Centraal Justitieel Incassobureau en de Belastingdienst.

De gemeente geeft zonder uw toestemming nooit gegevens aan particulieren en commerciële instellingen..

Geheimhouding

U kunt om geheimhouding van uw gegevens vragen. Dan worden aan de onderstaande instanties zonder uw toestemming geen gegevens verstrekt:

  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)
  • Niet-commerciele instellingen zoals sport- en muziekverenigingen
  • Organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk en gehandicaptenzorg
  • Advocaten, tenzij zij kunnen aantonen dat ze de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure

 

Aanvraag

  • Online

U krijgt een bevestiging binnen 4 weken thuisgestuurd.

Aanvraag geheimhouding persoonsgegevens

  • Persoolijk op afspraak

Aan de balie van de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Neem een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).

Maak een afspraak

  • Schriftelijk

Stuur een ondertekende brief en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente.

U hoeft geen reden voor de geheimhouding op te geven.

Meer informatie