Geboorteaangifte

Afspraak maken

De vader of duomoeder is verplicht om de geboorte aan te geven in de gemeente waar het kind is geboren. Als de vader of duomoeder ontbreekt of niet in staat is om aangifte te doen, dan moet iemand die bij de bevalling aanwezig was de aangifte doen. De moeder uit wie het kind is geboren is altijd bevoegd om de geboorte van haar kind aan te geven. U maakt hiervoor een afspraak.

Kosten

Geen.

Meenemen

Als u aangifte komt doen, vergeet dan niet het volgende mee te nemen:

  • Geldig legitimatiebewijs van de aangever
  • Geldig legitimatiebewijs van de moeder uit wie het kind is geboren
  • Afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend
  • Trouwboekje of partnerschapsboekje. U mag uw kind daarin laten vermelden, maar dit is niet verplicht.

Wanneer

U moet binnen 3 dagen na de geboorte uw kind aangeven bij de gemeente waar hij/zij is geboren. Lukt het niet om binnen deze termijn een afspraak te maken neemt u dan telefonisch contact met ons op via 14 035

Uw kind is geboren op U doet de aangifte uiterlijk op                                                                              
zondag woensdag
maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
zaterdag

dinsdag

Eindigt de aangifteperiode van 3 dagen op een feestdag? Dan kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen.

Meer informatie