Erkenning (ongeboren) kind

Afspraak maken

Door een kind te erkennen, neemt u het wettelijk ouderschap op u. Dit kan voor of na de geboorte van het kind. Maak daarvoor een afspraak.

Wanneer erkennen

U kunt het kind al erkennen tijdens de zwangerschap (een ‘erkenning ongeboren vrucht’). Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn.

Voorwaarden

 • U bent verplicht om voor het kind te zorgen.
 • Het kind krijgt wederzijds erfrecht.
 • Het kind kan uw achternaam krijgen.
 • U bent minimaal 16 jaar oud.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit. Als u die niet heeft, kan de gemeente voor u nakijken of erkenning volgens de wetgeving van uw nationaliteit mogelijk is en welke documenten u daarvoor nodig heeft.
 • Wilt u dat het kind de achternaam van de erkenner (man/vrouw) krijgt? Dan moet de moeder uit wie het kind wordt geboren bij de erkenning van het eerste kind persoonlijk aanwezig zijn voor het doen van naamskeuze. Deze naamskeuze geldt voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit. De naamskeuze kan alleen gedaan worden voor het eerste kind en geldt ook voor de volgende kinderen van dezelfde ouders.
 • Overige voorwaarden

Erkenning tijdens de zwangerschap

Erkenning tijdens de zwangerschap heeft als voordeel dat het kind juridisch gezien meteen 2 ouders heeft. Ook als er voor de geboorteaangifte iets gebeurt met de persoon die het kind heeft erkend. Ook kunt u dan de achternaam van het kind al laten vastleggen.

Het erkennen van het kind tijdens de zwangerschap doet u in principe samen met uw partner. U maakt hiervoor een afspraak. U kunt een ongeboren kind erkennen in iedere Nederlandse gemeente.

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs van de persoon die het kind wil erkennen.
 • Geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder.
 • Komt alleen de vader of duo-moeder naar de gemeente? Dan heeft hij/zij schriftelijke toestemming nodig van de biologische moeder.

Erkenning bij de geboorteaangifte

Het erkennen van het kind bij de geboorteaangifte doet u in de gemeente waar het kind is geboren. U maakt hiervoor een afspraak.

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs van de persoon die het kind wil erkennen.
 • Geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder.
 • Komt alleen de vader of duo-moeder naar de gemeente? Dan heeft hij/zij schriftelijke toestemming van de biologische moeder nodig om het kind te kunnen erkennen.

Erkenning na de geboorteaangifte

U kunt een kind erkennen na de geboorteaangifte, behalve als er al een 2e ouder in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Erkenning na de geboorte geldt vanaf de datum dat u het kind erkent, niet vanaf de geboorte. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning. U kunt een kind na de geboorteaangifte erkennen in iedere Nederlandse gemeente.

Meenemen

Als het kind jonger is dan 12 jaar

 • Geldig identiteitsbewijs van de persoon die het kind wil erkennen.
 • Geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder.
 • Persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder.

 Als het kind tussen de 12 en 16 jaar oud is

 • Geldig identiteitsbewijs van de persoon die het kind wil erkennen.
 • Geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder.
 • Persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder.
 • Is het kind 12 tot 16 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder.

Als het kind 16 jaar of ouder is

 • Het kind zelf. Hij of zij moet kiezen wat zijn/haar achternaam wordt.
 • Een geldig identiteitsbewijs van de persoon die het kind wil erkennen.
 • Geldig identiteitsbewijs van het kind.
 • Persoonlijke toestemming van het kind. De moeder hoeft geen toestemming meer te geven als het kind 16 jaar of ouder is.

Achternaam kind

Bij erkenning kunt u de achternaam van het kind kiezen. Als de ouders kiezen voor de achternaam van de erkenner moet de moeder mee naar de gemeente komen. Naamskeuze kan alleen bij het 1e kind dat geboren wordt uit een relatie. Alle volgende kinderen die geboren worden uit die relatie krijgen dezelfde achternaam.

Ouders die niet zijn getrouwd en ook geen geregistreerd partnerschap hebben

Bij ouders die niet getrouwd zijn en ook niet een geregistreerd partnerschap hebben, zijn de regels anders. De vader moet het kind erkennen en bovendien het ouderlijk gezag aanvragen. Een vader krijgt dus niet automatisch ouderlijk gezag als hij het kind heeft erkend, als hij geen geregistreerd partnerschap heeft of niet getrouwd is met de moeder van het kind. De aanvraag gaat via het Kantongerecht. Gebruik hiervoor naar Verzoek tot het uitoefenen van gezamenlijk gezag over een minderjarige.

Meer informatie