Woonlasten

 

Op de nota kunnen de volgende heffingen voorkomen:

Ook de WOZ-beschikking (waarde van het object) staat op het aanslagbiljet. Op deze waarde wordt de aanslag onroerende zaakbelasting voor de eigenaren/gebruikers van niet woningen (bedrijfspanden) en de eigenaren van woningen gebaseerd.
Vanaf het belastingjaar 2016 ontvangen ook de gebruikers van woningen een WOZ-beschikking. Zij ontvangen geen aanslag onroerende zaakbelasting.

Tarieven 2017

OZB (%WOZ-waarde)

Eigenaren woningen: 0,0934%
Eigenaren niet-woningen: 0,2359%
Gebruikers niet-woningen: 0,1727%

Hondenbelasting

Eerste hond: € 100,08
Tweede hond: € 167,64
Derde en volgende hond: € 230,04
Kennel: € 256,08

Afvalstoffenheffing

Bij gebruik door één persoon: € 167,46
Bij gebruik door twee personen: € 222,79
Bij gebruik door meer dan twee personen: € 277,87

Rioolheffing

Rioolheffing: € 206,52

Taxatieverslag inzien

Via het Mijn Hilversum kunt u uw taxatieverslag en de aanslag woonlastennota inzien en downloaden.

Bezwaar

Direct regelen Bezwaar makenVia Mijn Hilversum kunt u

  • uw aanslagbiljet inkijken
  • zien wat er in de toelichting staat
  • het taxatieverslag van uw woning/niet-woning inkijken
  • via het reactieformulier bezwaar indienen / een wijziging doorgeven
  • een machtiging voor de automatische incasso downloaden
  • een aangiftebiljet voor de hondenbelasting downloaden

Automatische incasso

Voor de betaling van de woonlastennota is het mogelijk de gemeente te machtigen. Het te betalen bedrag wordt in 8 termijnen van uw rekening afgeschreven. U kunt hiervoor een ingevulde en ondertekende machtigingskaart insturen of een schriftelijk verzoek opsturen. Machtiging kan worden verleend voor bedragen van minimaal € 50,- en maximaal € 5.000,-. U moet ervoor zorgen dat er voldoende geld op uw rekening staat. Is het voor 3 termijnen achter elkaar niet mogelijk een bedrag van uw rekening af te schrijven, dan wordt de automatische incasso stopgezet. De aanslag moet dan voor de laatste vervaldatum helemaal zijn betaald. Is de laatste vervaldatum al voorbij, dan moet het totaalbedrag binnen 30 dagen zijn betaald. Voor eventueel volgende aanslagen moet u opnieuw een verzoek voor automatische incasso opsturen.

Kwijtschelden

Bij een inkomen op bijstandsniveau komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Afhankelijk van uw financiële situatie kan helemaal of een gedeeltelijke kwijtschelding worden gegeven.

Contact

Telefoonnummer 14 035
Mail: belastingen@hilversum.nl
Houdt uw BSN-nummer, subjectnummer en/of aanslagnummer bij de hand of meld deze in uw mail.