Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Woonlastennota

Op de nota kunnen de volgende heffingen voorkomen:

Ook de WOZ-beschikking (waarde van het object) staat op het aanslagbiljet. Op deze waarde wordt de aanslag onroerende zaakbelasting voor de eigenaren/gebruikers van niet woningen (bedrijfspanden) en de eigenaren van woningen gebaseerd.

Ontwikkelingen tarieven Woonlastennota 2019

In 2019 betaalt een woningeigenaar ten opzichte van 2018 gemiddeld 2,4% meer aan OZB. De afvalstoffenheffing stijgt met 7,1%, maar het tarief van de rioolheffing daalt met 7,3%. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de woonlasten met niet meer dan inflatie (2,4% in 2019) mogen stijgen. Daar blijft de woonlastennota voor alle huishoudens ruim onder. Gemiddeld gaat een inwoner met een koophuis 1,4% meer betalen aan woonlasten. Een huurder met een meerpersoonshuishouden betaalt 1% meer dan in 2018 en een eenpersoonshuishouden in een huurhuis betaalt zelfs 0,8% minder dan in 2018.

Tarieven

                                                      2018              2019

OZB (%WOZ-waarde)

Eigenaren woningen:                                          0,0906%                     0,0859%
Eigenaren niet-woningen:                                    0,2744%                     0,2541%
Gebruikers niet-woningen:                                   0,1755%                     0,1755%

Hondenbelasting

Eerste hond:                                                      € 101,52                     € 103,92
Tweede hond:                                                     € 170,16                     € 174,24
Derde en volgende hond:                                     € 233,52                     € 239,04
Kennel:                                                              € 259,92                     € 266,16

Afvalstoffenheffing

Bij gebruik door één persoon:                              € 171,96                     € 184,20
Bij gebruik door twee personen:                           € 228,84                     € 245,16
Bij gebruik door meer dan twee personen:            € 285,36                     € 305,76

Rioolheffing

Rioolheffing:                                                      € 208,56                     € 193,20

Taxatieverslag inzien

Via het Mijn Hilversum kunt u uw taxatieverslag en de aanslag woonlastennota inzien en downloaden.

Via Mijn Hilversum kunt u ook

  • uw aanslagbiljet, de toelichting en het taxatieverslag van uw woning/niet-woning inzien
  • via het reactieformulier bezwaar indienen en/of een wijziging doorgeven
  • een machtiging voor de automatische incasso downloaden
  • een hond aan- of afmelden.

Uw aanslagbiljet digitaal via MijnOverheid

De gemeente Hilversum is aangesloten bij www.mijnoverheid.nl Alle inwoners die de berichten van de gemeente op MijnOverheid hebben geaccepteerd, ontvangen de Woonlastennota 2018 alleen nog digitaal via de Berichtenbox van MijnOverheid.

Wilt u de Woonlastennota in de toekomst toch liever schriftelijk ontvangen, dan kunt u dit aangeven via www.mijnoverheid.nl Op deze site kunt u zich ook aanmelden voor de Berichtenbox.

Betalingen

Heeft u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet het volledige bedrag uiterlijk op de vermelde vervaldatum zijn betaald. Als u niet op tijd betaalt worden invorderingskosten in rekening gebracht. Via het bij het aanslagbiljet gevoegde kaartje kunt u automatische incasso aanvragen (geldig voor bedragen vanaf € 50,00 tot  € 5.000,00). Het bedrag van de aanslag wordt dan in 8 termijnen van uw rekening afgeschreven. Heeft u de aanslag digitaal ontvangen dan kunt u een machtigingsformulier (pdf, 14 kB) downloaden. U kunt het ingevulde machtigingsformulier mailen naar belastingen@hilversum.nl.

Kwijtschelding

Bij een inkomen op bijstandsniveau komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Afhankelijk van uw financiële situatie kan helemaal of een gedeeltelijke kwijtschelding worden gegeven.

BezwaarDirect regelen Bezwaar maken

Wij willen net als u graag dat de Woonlastennota klopt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt passen we deze uiteraard voor u aan.

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken. U kunt dit schriftelijk doen of via het digitale reactieformulier. Zie ook bezwaar tegen gemeentelijke belastingen voor meer informatie.

Contact

Telefoonnummer 14 035
Mail: belastingen@hilversum.nl
Houdt uw BSN-nummer, subjectnummer en/of aanslagnummer bij de hand of meld deze in uw mail.