Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

WOZ

Jaarlijks wordt van uw pand de WOZ-waarde bepaald die de basis is voor de hoogte van uw aanslag OZB (onroerende zaakbelasting). De WOZ-waarde wordt via de woonlastennota bekend gemaakt door de vermelding van een beschikkingsregel.

De WOZ-waarde wordt verder door de Rijksbelastingdienst gebruikt voor de bepaling van het huurwaardeforfait en door het Waterschap voor de watersysteemheffing.

De WOZ-waarden van woningen zijn sinds 1 oktober 2016 openbaar en in te zien op www.wozwaardeloket.nl. U kunt bovenin uw straatnaam en/of woonplaats intypen. Op de kaart kunt u de woning selecteren waarvan u de WOZ-waarde wilt weten.

Sinds 2016 ontvangen ook de gebruikers van woningen een WOZ-beschikking. Dit in het kader van de maximale huurprijs van sociale woningen. Zij ontvangen echter geen aanslag onroerende zaakbelasting.

Taxatieverslag

Via het Mijn Hilversum kunt u uw taxatieverslag en de aanslag woonlastennota inzien en downloaden. Op het taxatieverslag staan de referentiewoningen die zijn gebruikt voor de waardering van de WOZ-waarde van uw woning. Ook staan hier de kenmerken zoals m3 inhoud woning, m2 perceeloppervlakte en de bijgebouwen van uw woning vermeld.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde?

U kunt uw vraag over de WOZ-waarde rechtstreeks stellen door een mail te sturen aan vastgoed@hilversum.nl U kunt ook bellen via telefoonnummer 14 035.

BezwaarDirect naar de E/dienst bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde en de daarop gebaseerde aanslag(en) onroerende zaakbelastingen? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken. U kunt dit schriftelijk doen of via een digitale reactieformulier (in Digitaal Belastingloket). Voordat u bezwaar maakt, kunt u overleggen met Belastingen of een bezwaar in uw geval zin heeft. Voor meer informatie zie bezwaar tegen gemeentelijke belastingen.

Er zijn verschillende bureaus en makelaars die aanbieden gratis bezwaar voor u te maken tegen de WOZ-waarde. De kosten die zij daarbij maken, worden wanneer het bezwaar gegrond is, vergoed door de gemeente door betaling van een onkostenvergoeding. Deze vergoeding kan oplopen tot honderden euro’s. De gemeente maakt op deze manier extra kosten. Deze worden verrekend in de tarieven van het volgende belastingjaar.

Zelf bezwaar maken is altijd gratis. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen een bezwaarschrift dat u zelf indient of een bezwaar dat door een ‘no cure no pay’ bureau wordt ingediend.

Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Op de website van de Waarderingskamer vindt u meer informatie over de waardering van uw pand. Op deze website vindt u ook alle beoordelingsresultaten van de gemeente Hilversum over de uitvoering van de Wet WOZ. In onderstaande notitie kunt u meer lezen over de waardering van woningen (modelmatige waardebepaling).  

Verordening

Contact

Telefoonnummer 14 035
Mail: belastingen@hilversum.nl
Vermeld uw BSN-nummer, subjectnummer en/of aanslagnummer of houdt deze bij de hand tijdens het bellen.