Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Het gaat om twee belastingen:

  • Gebruikersbelasting (gebruiker van een niet-woning)
  • Eigenarenbelasting (eigenaar van een woning en een niet-woning)

U moet belasting betalen voor de onroerende zaakbelasting als u op 1 januari van het belastingjaar (peildatum) het eigendom en/of het gebruik heeft van een onroerende zaak. Verkoop en/of verhuizing in de loop van het jaar hebben geen invloed op de hoogte van de belastingplicht.

Tarieven

OZB (%WOZ-waarde)
Eigenaren woningen:            0,0934%
Eigenaren niet-woningen:     0,2359%
Gebruikers niet-woningen:    0,1727%Direct naar Digitaal belastingloket

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken. U kunt dit schriftelijk doen of via het digitale reactieformulier. Voor meer informatie zie bezwaar tegen gemeentelijke belastingen.

Verordening