Hondenbelasting

Aanmelden

Knop aan- of afmelden hondenbelasting

Vanaf het moment dat u 1 of meerdere honden heeft moet u hiervan aangifte doen. Hondenbelasting wordt geheven naar het aantal volle maanden in een jaar dat u de hond in bezit heeft. Krijgt u de hond bijvoorbeeld in de loop van maart, dan betaalt u vanaf april tot en met december van het betreffende jaar.

Afmelden

Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist of geen hond meer heeft, hoeft u vanaf de maand volgend op die van de wijziging geen hondenbelasting meer te betalen. Afhankelijk van wanneer uw hond is overleden, ontvangt u vermindering van de aanslag hondenbelasting. Bij overlijden/euthanasie vragen wij om een verklaring of rekening van de dierenarts

Kosten

  • 1e hond:  € 100,08
  • 2e hond: € 167,64
  • 3e en volgende hond:  € 230,04
  • Kennel: € 256,08 (Let op! Voor het kenneltarief geldt dat alleen kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied kunnen worden aangemeld.)

Bijzonderheden

U hoeft geen hondenbelasting te betalen voor:

  • politiehonden
  • blindengeleidehonden
  • gehandicaptenhulphonden
  • honden jonger dan 3 maanden die nog bij de moeder worden gehouden

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken. U kunt dit schriftelijk doen of via digitale reactieformulier. Voor meer informatie zie bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding

Op grond van uw inkomen is het mogelijk om in aanmerking te komen voor kwijtschelding (wanneer u de heffing niet meer kan/hoeft te betalen). Deze kwijtschelding geldt alleen voor de 1e hond!

Verordening