Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Hondenbelasting

Aanmelden

Direct regelen aan- of afmelden hondenbelasting

Vanaf het moment dat u 1 of meerdere honden heeft moet u hiervan aangifte doen. Hondenbelasting wordt geheven naar het aantal volle maanden in een jaar dat u de hond in bezit heeft. Krijgt u de hond bijvoorbeeld in de loop van maart, dan betaalt u vanaf april tot en met december van het betreffende jaar.

Afmelden

Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist of geen hond meer heeft, hoeft u vanaf de maand volgend op die van de wijziging geen hondenbelasting meer te betalen. Is uw hond overleden dan ontvangt u vermindering van de aanslag hondenbelasting. Bij overlijden/euthanasie vragen wij om een verklaring of rekening van de dierenarts

Kosten

  • 1e hond:  € 103,92
  • 2e hond: € 174,24
  • 3e en volgende hond:  € 239,04
  • Kennel: € 266,16 (Let op! Voor het kenneltarief geldt dat alleen kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied kunnen worden aangemeld.)

Bijzonderheden

U hoeft geen hondenbelasting te betalen voor:

  • politiehonden
  • blindengeleidehonden
  • gehandicaptenhulphonden
  • honden jonger dan 3 maanden die nog bij de moeder worden gehouden

BezwaarBezwaar maken direct regelen

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken. U kunt dit schriftelijk doen of via digitale reactieformulier. Voor meer informatie zie bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding

Bij een inkomen op bijstandsniveau bestaat de mogelijkheid dat u de heffing deels of geheel niet hoeft te betalen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen. Kwijtschelding geldt alleen voor de 1e hond!

Contact

Telefoonnummer 14 035
Mail: belastingen@hilversum.nl
Vermeld uw BSN-nummer, subjectnummer en/of aanslagnummer of houdt deze bij de hand tijdens het bellen.

Verordening