Afvalstoffenheffing

Uitleg | Betalingen | Tarieven | Bezwaar | Kwijtschelding | GAD | Verordening

Afvalstoffenheffing wordt aan elk zelfstandig gevoerd huishouden in rekening gebracht. Ook als u geen huisvuil aanbiedt, moet u afvalstoffenheffing betalen. Bepalend voor de belastingplicht is het ontstaan van huishoudelijke afvalstoffen binnen een zelfstandig gevoerd huishouden. Hierbij maakt het niet uit of u het afval aanbiedt of niet.

Wanneer betaalt u

De afvalstoffenheffing betaalt u vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. 

Tot wanneer betaalt u

Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen afvalstoffenheffing meer te betalen. Bij een verhuizing op bijvoorbeeld 23 mei, betaalt u tot en met eind mei. Uw verhuizing moet u doorgeven bij uw nieuwe gemeente. Binnen 3 maanden na uw vertrek krijgt u automatisch een deel van het bedrag van de aanslag terug.

Tarieven afvalstoffenheffing

  • Bij gebruik door één persoon: € 167,46
  • Bij gebruik door twee personen: € 222,79
  • Bij gebruik door meer dan twee personen: € 277,87

Bezwaar

Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken.  Zie ook bezwaar tegen gemeentelijke belastingen voor meer informatie

Kwijtschelding

Kwijtschelding (wanneer u de heffing niet meer kan/hoeft te betalen) van de afvalstoffenheffing is in sommige gevallen mogelijk.

Wie haalt het huishoudelijke afval op

De inzameling van huishoudelijk afval is uitbesteed aan de Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD). Voor meer informatie zie: 

Vragen

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Belastingen via 14 035. U kunt ook mailen: belastingen@hilversum.nl
Let op: om u sneller te kunnen helpen, is het handig uw burgerservicenummer (BSN), subjectnummer en aanslagnummer alvast bij de hand te houden als u belt.

Verordening