Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Afvalstoffenheffing

Uitleg | Betalingen | Tarieven | Bezwaar | Kwijtschelding | GAD | Verordening

Afvalstoffenheffing wordt aan elk zelfstandig gevoerd huishouden in rekening gebracht. Ook als u geen huisvuil aanbiedt, moet u afvalstoffenheffing betalen. Bepalend voor de belastingplicht is het ontstaan van huishoudelijke afvalstoffen binnen een zelfstandig gevoerd huishouden. Hierbij maakt het niet uit of u het afval aanbiedt of niet.

Wanneer betaalt u

De afvalstoffenheffing betaalt u vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. 

Tot wanneer betaalt u

Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen afvalstoffenheffing meer te betalen. Bij een verhuizing op bijvoorbeeld 23 mei, betaalt u tot en met eind mei. Uw verhuizing moet u doorgeven bij uw nieuwe gemeente. Binnen 3 maanden na uw vertrek krijgt u automatisch een deel van het bedrag van de aanslag terug.

Veranderingen in het aantal personen binnen een huishouden hebben geen invloed op het tarief van het lopende jaar. Vertrekt er bijvoorbeeld een persoon binnen een huishouden dan heeft dit pas effect op de hoogte van het tarief voor het volgende jaar.

Tarieven afvalstoffenheffing

  • Bij gebruik door één persoon: € 184,20
  • Bij gebruik door twee personen: € 245,16
  • Bij gebruik door meer dan twee personen: € 305,76

Bezwaar

Wij willen net als u graag dat de Woonlastennota klopt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt passen we deze uiteraard voor u aan. Direct regelen bezwaar maken

Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken.  U kunt dit schriftelijk doen of via het digitale reactieformulier. Zie ook bezwaar tegen gemeentelijke belastingen voor meer informatie.

Kwijtschelding

Kwijtschelding Bij een inkomen op bijstandsniveau bestaat de mogelijkheid dat u de heffing deels of geheel niet hoeft te betalen) van de afvalstoffenheffing is in sommige gevallen mogelijk.

Wie haalt het huishoudelijke afval op

De inzameling van huishoudelijk afval is uitbesteed aan de Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD). Voor meer informatie zie: 

Contact

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Belastingen via 14 035. U kunt ook mailen: belastingen@hilversum.nl
Let op: om u sneller te kunnen helpen, is het handig uw burgerservicenummer (BSN), subjectnummer en aanslagnummer alvast bij de hand te houden als u belt.

Verordening