Gemeentelijke belastingen

Jaarlijks in februari ontvangt ieder huishouden een aanslagbiljet. Hierop staat welke gemeentelijke belastingen u moet betalen. Op het aanslagbiljet kunnen, afhankelijk van uw situatie, onderstaande belastingen vermeld staan:

Kosten belastingen 2021

Hoeveel belasting u betaalt verschilt per huishouden. Voor huurders stijgt de prijs gemiddeld met 4%. Dat betekent 13 tot 22 euro per jaar. Voor woningeigenaren stijgt de prijs met ongeveer 5%. Dat komt neer op 32 tot 40 euro per jaar, bij een gemiddelde WOZ waarde. Dat is een iets hogere stijging dan de afgelopen jaren toen de tarieven alleen met de inflatie stegen.
De stijging dit jaar is onder meer nodig vanwege de stijgende kosten om afval op een duurzamere manier te verwerken. Ook hebben we bij de rioolheffing gerekend op extra maatregelen om de steeds zwaardere regenbuien op te vangen.

Wanneer en hoe betaal ik de gemeentelijke belastingen?
  • Automatische afschrijving
  • U maakt het bedrag over

Automatische afschrijving

Heeft u toestemming gegeven om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven? Dan hoeft u niets te doen. Het wordt in 8 delen van uw rekening afgeschreven. Op het aanslagbiljet ziet u om welk bedrag het gaat en wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven. Heeft u geen toestemming gegeven, maar wilt u dit wel? Regel dit via de Digitale Belastingbalie.

U maakt het bedrag over

Zorg ervoor dat u het hele bedrag binnen 2 maanden na de datum van het aanslagenbiljet heeft betaald.

Heeft u een laag inkomen? U kunt dan kwijtschelding aanvragen

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? Misschien hoeft u een aantal belastingen niet te betalen. Dit noemen we kwijtschelding. Meer informatie leest u hier.

Ik ben het niet eens met de aanslag of de WOZ beschikking

Het kan dat u het niet eens bent met uw aanslagbiljet of de WOZ-beschikking. Neem dan contact met ons op door te bellen naar 14 035. Wilt u na het contact alsnog officieel bezwaar maken? Zorg er voor dat u binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maakt.

Dan kunt u binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. U kunt dit schriftelijk doen of via de Digitale Belastingbalie. Meer informatie leest u hier.

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Heeft u nog andere vragen over de gemeentelijke belastingen? Bel ons op 14 035 of mail naar belastingen@hilversum.nl. Zorg ervoor dat u uw burgerservicenummer (BSN), subjectnummer en/of aanslagnummer bij de hand heeft of zet deze gegevens in uw mail. Zo wordt u sneller geholpen.