Gemeentelijke belastingen

Nog niet alle aanslagen gemeentelijke belastingen zijn verzonden

Helaas hebben nog niet alle inwoners de gemeentelijke belastingen 2022 ontvangen. Heeft u de aanslag nog niet ontvangen? Wij zijn druk bezig om ervoor te zorgen dat u deze voor eind augustus ontvangt.

Wanneer u de aanslag in meerdere termijnen wilt betalen, kan dit ervoor zorgen dat u volgend jaar dubbele lasten heeft. Het is dan mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen. Dit regelt u via de Digitale Belastingbalie of door een e-mail te sturen naar belastingen@hilversum.nl.

 

Jaarlijks ontvangt ieder huishouden een aanslagbiljet. Hierop staat welke gemeentelijke belastingen u moet betalen. Op het aanslagbiljet kunnen, afhankelijk van uw situatie, onderstaande belastingen vermeld staan:

Kosten belastingen 2022

Hoeveel belasting u betaalt verschilt per huishouden. Voor huurders daalt de prijs gemiddeld met 35%. Dat komt neer op ongeveer € 180,- euro per jaar. Dit komt doordat de rioolheffing per 2022 aan de eigenaar van een pand wordt opgelegd. Voor woningeigenaren stijgt de prijs met ongeveer 1,8% inflatie. Dat komt neer op ongeveer €20,- per jaar.

Wanneer en hoe betaal ik de gemeentelijke belastingen?
  • Automatische afschrijving
  • U maakt het bedrag over

Automatische afschrijving

Heeft u toestemming gegeven om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven? Dan hoeft u niets te doen. Het wordt in 8 delen van uw rekening afgeschreven. Op het aanslagbiljet ziet u om welk bedrag het gaat en wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven. Heeft u geen toestemming gegeven, maar wilt u dit wel? Regel dit via de Digitale Belastingbalie.

U maakt het bedrag over

Zorg ervoor dat u het hele bedrag binnen 2 maanden na de datum van het aanslagenbiljet heeft betaald.

Heeft u een laag inkomen? U kunt dan kwijtschelding aanvragen

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? Misschien hoeft u een aantal belastingen niet te betalen. Dit noemen we kwijtschelding. Meer informatie leest u hier.

Ik ben het niet eens met de aanslag of de WOZ beschikking

Het kan dat u het niet eens bent met uw aanslagbiljet of de WOZ-beschikking. Neem dan contact met ons op door te bellen naar 14 035. Wilt u na het contact alsnog officieel bezwaar maken? Zorg er voor dat u binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maakt.

Dan kunt u binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. U kunt dit schriftelijk doen of via de Digitale Belastingbalie. Meer informatie leest u hier.

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Heeft u nog andere vragen over de gemeentelijke belastingen? Bel ons op 14 035 of mail naar belastingen@hilversum.nl. Zorg ervoor dat u uw burgerservicenummer (BSN), subjectnummer en/of aanslagnummer bij de hand heeft of zet deze gegevens in uw mail. Zo wordt u sneller geholpen.