Gemeentelijke belastingen

Op de aanslag kunnen de volgende heffingen voorkomen:

Ook de WOZ-beschikking (waarde van het object) staat op het aanslagbiljet. Op deze waarde wordt de aanslag onroerende zaakbelasting voor de eigenaren/gebruikers van niet woningen (bedrijfspanden) en de eigenaren van woningen gebaseerd.

Vanaf het belastingjaar 2016 ontvangen ook de gebruikers van woningen een WOZ-beschikking. Bij een sociale huurwoning kan de WOZ-waarde namelijk van belang zijn op de hoogte van de huur. De gebruikers ontvangen geen aanslag onroerendezaakbelasting

 

Taxatieverslag inzien

Via de Digitale Belastingbalie kunt u uw taxatieverslag en de aanslag gemeentelijke belastingen inzien en downloaden.

Uw aanslagbiljet digitaal via MijnOverheid

De gemeente Hilversum is aangesloten bij www.mijnoverheid.nl Alle inwoners die de berichten van de gemeente op MijnOverheid hebben geaccepteerd, ontvangen de Woonlastennota 2018 alleen nog digitaal via de Berichtenbox van MijnOverheid.

Wilt u de Woonlastennota in de toekomst toch liever schriftelijk ontvangen, dan kunt u dit aangeven via www.mijnoverheid.nl Op deze site kunt u zich ook aanmelden voor de Berichtenbox.

Betalingen

Heeft u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet het volledige bedrag uiterlijk op de vermelde vervaldatum zijn betaald. Als u niet op tijd betaalt worden invorderingskosten in rekening gebracht. Via de digitale belastingbalie kunt u automatische incasso aanvragen (geldig voor bedragen vanaf € 50 tot  € 5.000). Het bedrag van de aanslag wordt dan in 8 termijnen van uw rekening afgeschreven. Het is ook mogelijk om een machtigingsformulier (pdf, 14 kB) te downloaden. U kunt het ingevulde machtigingsformulier mailen naar belastingen@hilversum.nl.

Kwijtschelding

Bij een inkomen op bijstandsniveau komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Afhankelijk van uw financiële situatie kan helemaal of een gedeeltelijke kwijtschelding worden gegeven.

Bezwaar

Direct bezwaar maken

Wij willen net als u graag dat de Woonlastennota klopt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt passen we deze uiteraard voor u aan.

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken. U kunt dit schriftelijk doen of via de digitale belastingbalie. Zie ook bezwaar tegen gemeentelijke belastingen voor meer informatie.

Contact

Telefoonnummer 14 035
Mail: belastingen@hilversum.nl
Houdt uw BSN-nummer, subjectnummer en/of aanslagnummer bij de hand of meld deze in uw mail.