Rioolheffing

Om de riolering te onderhouden en/of uit te breiden, brengt de gemeente rioolheffing in rekening. U betaalt belasting als eigenaar van een pand waar water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Het wegstromen van regenwater vanaf een dak op een put hoort valt hier ook onder.

Hoe werkt het?

U betaalt rioolheffing als u op 1 januari eigenaar bent van een woning/niet-woning. U betaalt de aanslag voor het hele jaar. Als u in de loop van het jaar een pand koopt, dan betaalt u vanaf 1 januari van het volgende jaar de rioolheffing. De koper en de verkoper kunnen bij de notaris afspraken maken over een verrekening van de rioolheffing.

In vorige jaren werd de aanslag opgelegd aan de huurder van een pand. Vanaf 2022 is dit aangepast. Nu betaalt elke eigenaar van een woning/niet-woning.

Kosten rioolheffing
  2021 2022
Per perceel € 182,52 € 182,52

 

Hoe betaal ik de rioolheffing?

Heeft u toestemming gegeven om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven? Dan hoeft u niets te doen. Het bedrag wordt in 8 delen automatisch van uw rekening afgeschreven. Op het aanslagbiljet ziet u welk bedrag en wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven.

Heeft u geen toestemming gegeven, maar wilt wel dat de bedragen automatisch van uw rekening worden afgeschreven? Dit regelt u via de Digitale Belastingbalie.

U maakt het bedrag over

Zorg ervoor dat u het hele bedrag binnen twee maanden na de datum van het aanslagenbiljet heeft betaald.

Heeft u een laag inkomen? U kunt dan kwijtschelding aanvragen

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? Misschien hoeft u het bedrag voor de rioolheffing niet te betalen. Dit noemen we kwijtschelding. Meer informatie over kwijtschelding.

Kan ik bezwaar maken tegen de aanslag?

Bent u het niet eens met de aanslag? Zorg er dan voor dat u binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maakt. U kunt dit schriftelijk doen of via de Digitale Belastingbalie. Meer informatie leest u op de pagina bezwaar tegen gemeentelijke belastingen.