Rioolheffing

Om de riolering te onderhouden en/of uit te breiden, brengt de gemeente rioolheffing in rekening. U betaalt belasting als gebruiker van een pand waar water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Ook hiervoor kunt u bezwaar maken en in sommige gevallen kwijtschelding aanvragen.

Hoe werkt het?

U betaalt rioolheffing als gebruiker van een pand waar water direct of indirect naar het gemeentelijke riool gaat. Ook het wegstromen van regenwater vanaf een dak op een put is het afvoeren van afvalwater op de riolering.

U betaalt rioolheffing vanaf het moment dat u een woning/niet woning in gebruik neemt. Voorbeelden van een niet woning zijn winkelruimten, kantoren of fabrieken. Verhuist u in het loop van het jaar uit de gemeente? Dan betaalt u vanaf het einde van de maand waarin u verhuist geen afvalstoffenheffing meer. Voorbeeld: Bij een verhuizing op 23 mei, betaalt u tot en met eind mei.

Als u verhuist moet u dit doorgeven bij uw nieuwe gemeente. Binnen 3 maanden na uw vertrek krijgt u automatisch een deel van het bedrag van de aanslag terug. 

Kosten rioolheffing
  2020 2021
Per perceel € 181,69 € 182,52

 

Hoe betaal ik de rioolheffing?

Elk jaar ontvangt u in februari de gemeentelijke belastingen. Hier staat de kosten voor de rioolheffing op. U kunt op twee manieren uw rioolheffing betalen:

  • Automatische afschrijving
  • U maakt het bedrag over

Automatische afschrijving

Heeft u toestemming gegeven om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven? Dan hoeft u niets te doen. Het bedrag wordt in 8 delen automatisch van uw rekening afgeschreven. Op het aanslagbiljet ziet u welk bedrag en wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven.

Heeft u geen toestemming gegeven, maar wilt wel dat de bedragen automatisch van uw rekening worden afgeschreven? Dit regelt u via de Digitale Belastingbalie.

U maakt het bedrag over

Zorg ervoor dat u het hele bedrag binnen twee maanden na de datum van het aanslagenbiljet heeft betaald.

Heeft u een laag inkomen? U kunt dan kwijtschelding aanvragen

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? Misschien hoeft u het bedrag voor de rioolheffing niet te betalen. Dit noemen we kwijtschelding. Meer informatie over kwijtschelding.

Kan ik bezwaar maken tegen de aanslag?

Bent u het niet eens met de aanslag? Zorg er dan voor dat u binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maakt. U kunt dit schriftelijk doen of via de Digitale Belastingbalie. Meer informatie leest u op de pagina bezwaar tegen gemeentelijke belastingen.