Rioolheffing

Om de riolering te onderhouden en/of uit te breiden, brengt de gemeente rioolheffing in rekening. U betaalt belasting als gebruiker van een pand waar water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Ook hiervoor kunt u bezwaar maken en in sommige gevallen kwijtschelding aanvragen.

Om de riolering te onderhouden en/of uit te breiden, brengt de gemeente rioolheffing in rekening. U betaalt belasting als gebruiker van een pand waar water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Ook het wegstromen van regenwater vanaf een dak op een put is het afvoeren van afvalwater op de riolering.

Wanneer betaalt u

Rioolheffing betaalt u vanaf het moment dat u een woning/niet woning in gebruik neemt.

Tot wanneer betaalt u

Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen rioolheffing meer te betalen. Bij een verhuizing op bijvoorbeeld 23 mei, betaalt u tot en met eind mei. Uw verhuizing moet u doorgeven bij uw nieuwe gemeente. Binnen 3 maanden na uw vertrek krijgt u automatisch een deel of het hele bedrag van de aanslag terug.

Tarief rioolheffing

 2018           2019          2020

 € 208,56    € 193,20    €181,68

Bezwaar

Direct bezwaar maken

Wij willen net als u graag dat de Woonlastennota klopt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt passen we deze uiteraard voor u aan. Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken. U kunt dit schriftelijk doen of via de Digitale Belastingbalie.Voor meer informatie zie bezwaar tegen gemeentelijke belastingen.

Kwijtschelding

Kwijtschelding op rioolheffing is in sommige gevallen mogelijk. Bij een inkomen op bijstandsniveau bestaat de mogelijkheid dat u de heffing deels of geheel niet hoeft te betalen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen.

Contact

Telefoonnummer 14 035
Mail: belastingen@hilversum.nl
Vermeld uw BSN-nummer, subjectnummer en/of aanslagnummer of houdt deze bij de hand tijdens het bellen.

Verordening

Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing

Rioolheffing moet niet worden verward met de Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing. Zuiveringsheffing/ Verontreinigingsheffing betaalt u aan het waterschap voor het kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater.