Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Het gaat om twee belastingen:

  • Gebruikersbelasting (gebruiker van een niet-woning)
  • Eigenarenbelasting (eigenaar van een woning en een niet-woning)

U moet belasting betalen voor de onroerende zaakbelasting als u op 1 januari van het belastingjaar (peildatum) het eigendom en/of het gebruik heeft van een onroerende zaak. Verkoop en/of verhuizing in de loop van het jaar hebben geen invloed op de hoogte van de te betalen aanslag.

Ontwikkeling van de tarieven

De gemeenteraad heeft besloten dat de totale OZB-opbrengst voor woningen in 2020 met 1,6% stijgt ten opzichte van 2019. Dit betekent dat een woningeigenaar in 2020 gemiddeld genomen 1,6% meer OZB betaalt dan in 2019. In individuele gevallen kan het voorkomen dat er toch meer wordt betaald. Uiteraard is het ook mogelijk dat u minder betaalt dan vorig jaar, omdat uw pand minder dan gemiddeld in waarde is gestegen. De opbrengst uit de OZB gaat naar de algemene middelen en wordt besteed aan de gemeentelijke voorzieningen zoals het groenonderhoud.

Tarieven

OZB (%WOZ-waarde)           2018            2019           2020

Eigenaren woningen:            0,0906%     0,0859%    0,0816%
Eigenaren niet-woningen:    0,2744%     0,2541%    0,2554%
Gebruikers niet-woningen:   0,1748%     0,1755%    0,1764%

Bezwaar

Direct bezwaar maken

Wij willen net als u graag dat de aanslag klopt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt passen we deze uiteraard voor u aan.

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken. U kunt dit schriftelijk doen of via de Digitale Belastingbalie. Voor meer informatie zie bezwaar tegen gemeentelijke belastingen.

Contact

Telefoonnummer 14 035
Mail: belastingen@hilversum.nl
Vermeld uw BSN-nummer, subjectnummer en/of aanslagnummer of houdt deze bij de hand tijdens het bellen.

Verordening