Kwijtschelding

Bij een inkomen op bijstandsniveau komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Afhankelijk van uw financiële situatie kan volledige of gedeeltelijke kwijtschelding worden gegeven. Uw verzoek moet met alle verzochte bijlagen binnen 3 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet zijn opgestuurd. Voldoet uw verzoek hier niet aan, dan wordt uw verzoek niet in behandeling genomen. Hierover krijgt u dan bericht. 

Kwijtschelding kan worden verleend voor:

  • watersysteemheffing ingezetenen (Waternet)
  • zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing (Waternet)
  • hondenbelasting (alleen voor de 1ste hond)
  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing

 

Voorwaarden

Digitaal Belastingloket

Het is lastig vooraf te bepalen met welk inkomen u voor kwijtschelding van belastingen in aanmerking komt. Daarom kunt u zelf een berekening maken, voordat u een verzoek tot kwijtschelding opstuurt.

Ga naar het Digitaal Belasting Loket. Daar kunt u inloggen. Na het invullen van de velden, krijgt u nog een keuzescherm met daarin bijlage berekening KW. Daarna ontvangt u een advies om wel of geen kwijtschelding aan te vragen.

Let op! De berekening levert een advies op. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. Is het advies wél kwijtschelding aanvragen, dan kunt u direct een kwijtscheldingsformulier downloaden (pdf, 407 kB).

Bijzonderheden

Vanaf 1 januari 2017 geldt een wijziging voor inwoners die in 2016 geautomatiseerd kwijtschelding of kwijtschelding hebben aangevraagd en ontvangen. Waarschijnlijk komt u voor het komende jaar (jaren) weer voor kwijtschelding in aanmerking. Om het u makkelijker te maken, kunnen we automatisch uw gegevens controleren op basis van de gegevens van het UWV, RDW, Belastingdienst en BRP (basisregistratie personen). U hoeft dan niet opnieuw een aanvraagformulier in te vullen.
Wanneer u zelf een verzoek om kwijtschelding moet opsturen of u in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding krijgt u schriftelijk bericht.

Wilt u NIET dat uw gegevens geautomatiseerd worden gecontroleerd? U kunt dit doorgeven onder vermelding van het subjectnummer en/of BSN:
Per mail naar belastingen@hilversum.nl of schriftelijk naar postbus 9900, 1201 GM  Hilversum.

Aanvraag

Kwijtscheldingsformulier dowloaden

Download het formulier voor kwijtschelding, plus een toelichting (pdf, 407 kB). U moet dit formulier volledig ingevuld met de gevraagde bijlagen opsturen naar:

Gemeente Hilversum
team AH/Invordering,
Postbus 9900,
1201 GM Hilversum.

Uitstel van betaling gedurende aanvraag

Gedurende de periode dat uw verzoek in behandeling is, wordt automatisch uitstel van betaling verleend. Dit geldt ook bij automatische incasso. Als uw verzoek wordt afgewezen en zijn er nog openstaande termijnen, dan wordt het totale nog openstaande bedrag verdeeld over de nog openstaande termijnen. Is de laatste vervaldatum al geweest, dan moet het totaalbedrag in 1 keer binnen 30 dagen worden betaald. Het is daarom verstandig altijd rekening te houden met de mogelijkheid van een afwijzing.