Hondenbelasting

Hond aan of afmelden

Heeft u één of meerdere honden? Dan betaalt u hondenbelasting. U betaalt hondenbelasting over de maanden dat u de hond in bezit heeft.

Voorbeeld

Krijgt u de hond halverwege maart? Dan betaalt u vanaf april tot en met december van dat jaar.

Verhuist u uit de gemeente of heeft u geen hond meer? Dan betaalt u vanaf de maand na de wijziging geen hondenbelasting meer.

Is uw hond overleden? Dan ontvangt u het te veel betaalde bedrag van de aanslag hondenbelasting terug. Bij overlijden/euthanasie vragen wij om een verklaring of rekening van de dierenarts.

Hond aan of afmelden

Kosten
  2021 2022
1e hond € 107,28 € 109,20
2e hond € 179,88 € 183,12
3e en volgende hond € 246,72 € 251,04
Kennel tarief € 270,12 € 279,60


U  betaalt geen hondenbelasting voor:

 • politiehonden
 • blindengeleidehonden
 • gehandicaptenhulphonden
 • honden jonger dan 3 maanden die nog bij de moeder worden gehouden.

Wanneer betalen

 U kunt op 2 manieren uw hondenbelasting betalen:

 • Automatische afschrijving
 • U maakt het bedrag over

Automatische afschrijving

Heeft u toestemming gegeven om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven? Dan hoeft u niets te doen. Het bedrag wordt in 8 delen automatisch van uw rekening afgeschreven. Op het aanslagbiljet ziet u welk bedrag en wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven.

Heeft u geen toestemming gegeven, maar wilt wel dat de bedragen automatisch van uw rekening worden afgeschreven? Dit regelt u via de Digitale Belastingbalie.

U maakt het bedrag over

Zorg ervoor dat u het hele bedrag binnen 2 maanden na de datum van het aanslagenbiljet heeft betaald.

Heeft u een laag inkomen? U kunt dan kwijtschelding aanvragen

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? Misschien hoeft u het bedrag voor de hondenbelasting niet te betalen. Dit noemen we kwijtschelding. Voor de hondenbelasting geldt dit alleen voor de 1e hond. Meer informatie over kwijtschelding.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Zorg er dan voor dat u binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maakt. U kunt dit schriftelijk doen of via de Digitale Belastingbalie. Meer informatie leest u op de pagina bezwaar tegen gemeentelijke belastingen.

Regels

 • U moet de poep van uw hond opruimen. Ook moet u goed materiaal bij zich hebben om dit te doen. U kunt anders een boete krijgen.
 • Binnen de bebouwde kom moet uw hond aan de riem. Zonder riem mag op de aangewezen uitrenvelden en losloopgebieden:
  • Groengordel in de Meent
  • groen/gras rondom de Berlagevijver
  • Noorderweg
  • groen/gras rondom Lorentzvijver
  • groen/gras rondom Riebeeckvijver
  • groen/gras rondom Oude Haven
  • Peerlkamplaan
  • groen/gras rondom de Husvijver
  • Raabos
 • U mag niet met uw hond op kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweides of sportvoorzieningen komen.