Bezwaar gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met het bedrag van de gemeentelijke belastingen? Dan kunt u in bezwaar gaan. De brief die u schrijft heet een bezwaarschrift. In bezwaar gaan kan eenvoudig via de Digitale Belastingbalie of per post naar:

Postbus 9900
1201 GM
Hilversum.

Hoe werkt het?

In bezwaar gaan kan gemakkelijk via de Digitale Belastingbalie of per post binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Geef in het bezwaarschrift duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de aanslag(en). Het bezwaarschrift moet in het Nederlands zijn geschreven en de volgende punten moeten erin staan:

  • dagtekening (de datum waarop u het bezwaar schrijft)
  • uw naam en adres
  • de reden waarom u bezwaar maakt
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag en de soort belasting
  • uw handtekening

Stuurt iemand anders, zoals een boekhoudbureau of belastingadviseur, het bezwaarschrift in? Dan moet u toestemming geven om die persoon dit voor u te laten doen. Dit heet een machtiging. De machtiging moet door u worden ondertekend en worden meegestuurd met het bezwaarschrift.

Wanneer wij uw bezwaar hebben ontvangen, krijgt u per mail een ontvangstbevestiging met een zaaknummer. Dit zaaknummer kunt u gebruiken wanneer u nog vragen heeft.

Met een bezwaarschrift wordt de betaling niet uitgesteld

Wilt u wel uitstel van betaling? Geeft dit aan op het bezwaarformulier. U kunt alleen uitstel krijgen over het bedrag waar u het bezwaar voor indient.

Beroep bij de rechtbank

Wordt uw bezwaar afgekeurd? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hiervoor betaalt u de griffiekosten. Krijgt u gelijk? Dan krijgt u deze kosten terug. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de bijlage bij uw uitspraak op uw bezwaarschrift.