Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Betalingsregeling

Aanvragen | Voorwaarden

Wanneer het voor u niet mogelijk is de aanslag op tijd te betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Dit kan alleen schriftelijk. Stuur met deze aanvraag uw loonstrook of uitkeringsoverzicht van de betreffende maand mee. Hiermee laat u zien dat u op dat moment niet in staat bent te betalen.

U kunt uw aanvraag met een kopie van uw loonstrook of uitkeringsoverzicht sturen naar:

Gemeente Hilversum
T.a.v. Invorderingsambtenaar
Postbus 9900
1201 GM  Hilversum

In behandeling

U krijgt van ons een brief waarin staat of u voor de betalingsregeling in aanmerking komt. Zo ja, dan worden er nieuwe betaaltermijnen aangegeven. Is uw verzoek afgewezen, dan moet het totale aanslagbedrag binnen 30 dagen worden betaald.

Vragen

Voor meer informatie over uitstel van betaling of een betalingsregeling kunt u contact opnemen met 14 035 of mailen naar belastingen@hilversum.nl