Afvalstoffenheffing

Hier vindt u informatie over de betalingen en de tarieven van de afvalstoffenheffing. Ook kunt u hier bezwaar indienen en kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing.

Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing. U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en het verwerken van huishoudelijk afval. Het huisafval wordt in Hilversum door de Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD) opgehaald.

Hoe werkt het?

U betaalt afvalstoffenheffing vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. Verhuist u in het loop van het jaar uit de gemeente? Dan betaalt u vanaf het einde van de maand waarin u verhuist geen afvalstoffenheffing meer. Voorbeeld: Bij een verhuizing op 23 mei, betaalt u tot en met eind mei.

Als u verhuist moet u dit doorgeven bij uw nieuwe gemeente. Binnen 3 maanden na uw vertrek krijgt u automatisch een deel van het bedrag van de aanslag terug. 

Bewoners van een onzelfstandige woonruimte (dat wil zeggen: geen eigen douche, toilet en keuken) krijgen geen aanslag voor de afvalstoffenheffing. De verhuurder krijgt de afvalstoffenheffing. Voor bewoners in een zorginstelling geldt hetzelfde.

Kosten afvalstoffenheffing
  2021 2022
Bij gebruik door 1 persoon € 208,20 € 226,32
Bij gebruik door 2 personen € 277,20 € 301,20
Bij gebruik door meer dan 2 personen € 345,60 € 375,60


Verandert het aantal personen binnen een huishouden? Dit heeft geen invloed op het tarief van het lopende jaar. Het tarief wordt in het volgende jaar aangepast.

Hoe betaal ik de afvalstoffenheffing?

Elk jaar ontvangt u in februari de gemeentelijke belastingen. Hier staan de kosten voor de afvalstoffenheffing op. U kunt op twee manieren uw afvalstoffenheffing betalen:

  • Automatische afschrijving
  • U maakt het bedrag over

Automatische afschrijving

Heeft u toestemming gegeven om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven? Dan hoeft u niets te doen. Het bedrag wordt in 8 delen automatisch van uw rekening afgeschreven. Op het aanslagbiljet ziet u welk bedrag en wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven.

Heeft u geen toestemming gegeven, maar wilt wel dat de bedragen automatisch van uw rekening worden afgeschreven? Dit regelt u via de Digitale Belastingbalie.

U maakt het bedrag over

Zorg ervoor dat u het hele bedrag binnen twee maanden na de datum van het aanslagenbiljet heeft betaald.

Heeft u een laag inkomen? U kunt dan kwijtschelding aanvragen

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? Misschien hoeft u het bedrag voor de afvalstoffenheffing niet te betalen. Dit noemen we kwijtschelding. Meer informatie over kwijtschelding.

Kan ik bezwaar maken tegen de aanslag?

Bent u het niet eens met de aanslag? Zorg er dan voor dat u binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maakt. U kunt dit schriftelijk doen of via de Digitale Belastingbalie. Meer informatie leest u op de pagina bezwaar tegen gemeentelijke belastingen.