Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Belastingen

Hier vindt u informatie over de WOZ waarde van uw huis, de berekening van de afvalstoffenheffing en de voorwaarden van bezwaar aantekenen of kwijtschelding. Als u eigenaar/gebruiker bent van een woning of bedrijfspand dan betaalt u Onroerende Zaakbelastingen.

 • Gemeentelijke belastingen

  Onroerende zaakbelastingen, hondenbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing vallen onder gemeentelijke belastingen.

 • Digitale Belastingbalie

  U kunt uw belastingzaken online regelen in de Digitale Belastingbalie. Hier kunt u zaken regelen, zoals het inzien van uw gemeentelijke belastingaanslagen, bezwaar maken en het inzien van uw taxatieverslag.

 • WOZ

  De gemeente Hilversum stelt ieder jaar de waarde vast van alle WOZ-objecten (zoals woningen, garages, bedrijfsgebouwen, winkels en bouwterreinen). U kunt hier uw WOZ-waarde inzien en bezwaar maken.

 • Afvalstoffenheffing

  Hier vindt u informatie over de betalingen en de tarieven van de afvalstoffenheffing. Ook kunt u hier bezwaar indienen en kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing.

 • Rioolheffing

  Om de riolering te onderhouden en/of uit te breiden, brengt de gemeente rioolheffing in rekening. U betaalt belasting als gebruiker van een pand waar water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Ook hiervoor kunt u bezwaar maken en in sommige gevallen kwijtschelding aanvragen.

 • Onroerende zaakbelastingen (OZB)

  U moet belasting betalen voor de onroerende zaakbelasting als u op 1 januari van het belastingjaar (peildatum) het eigendom en/of het gebruik heeft van een onroerende zaak.

 • Hondenbelasting

  Als u hondeneigenaar bent dan moet u hondenbelasting betalen. U hoeft geen hondenbelasting te betalen voor politiehonden, blindengeleidehonden, gehandicaptenhulphonden en honden jonger dan 3 maanden die nog bij de moeder worden gehouden.

 • Bezwaar gemeentelijke belastingen

  Als er een fout is gemaakt of u bent het niet eens met uw aanslag, dan kunt u bezwaar maken voor de gemeentelijke belastingen.

 • Kwijtschelding

  Bij een inkomen op bijstandsniveau komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Afhankelijk van uw financiële situatie kan volledige of gedeeltelijke kwijtschelding worden gegeven. Uw verzoek moet met alle verzochte bijlagen binnen 3 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet zijn opgestuurd. Voldoet uw verzoek hier niet aan, dan wordt uw verzoek niet in behandeling genomen.

 • Betalingsregeling

  Wanneer het voor u niet mogelijk is de aanslag op tijd te betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Dit kan schriftelijk of via e-mail.

 • Samenwerking Wijdemeren 'gastheerschappen'

  Op verzoek van de gemeente Wijdemeren verzorgt de gemeente Hilversum in zogenoemde gastheerschappen taken voor de gemeente Wijdemeren.