Gebruik andere achternaam

Heeft u een geregistreerd partnerschap, bent u getrouwd of is uw partnerschap of huwelijk ontbonden? Dan kunt u aangeven met welke achternaam u wilt worden aangeschreven door de overheid.

Alleen voor berichten van overheidsinstanties

Het gekozen naamgebruik geldt alleen voor brieven (en e-mail) van overheidsinstanties. Andere instanties moet u zelf informeren. Op officiële documenten zoals een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs staat altijd de eigen achternaam vermeld. Ongeacht welk naamgebruik u heeft gekozen. Wel kan de naam worden aangevuld met die van uw (overleden) partner.

Aanvraag

  • Online

Wijzigen achternaam: Direct regelen met Digid

U krijgt een bevestiging van de verwerking binnen 4 weken thuisgestuurd.

  • Persoonlijk

Afspraak maken

Op afspraak aan de balie van het Stadskantoor: Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).

 

 

Mogelijkheden

Voor de vermelding van de achternaam heeft u 4 mogelijkheden:

  • aanschrijving alleen op eigen naam
  • aanschrijving alleen op de naam van de partner
  • aanschrijving op de naam van de partner, gevolgd door de eigen naam
  • aanschrijving op eigen naam, gevolgd door de naam van de partner

Gescheiden of weduw(e)(naar)

Bent u gescheiden of weduw(e)(naar)? Dan kunt u de achternaam van uw ex-partner blijven gebruiken. U mag dan niet met een ander zijn getrouwd of een partnerschap hebben geregistreerd. Deze keuze kunt altijd weer wijzigen.