Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Burgerzaken

 • Verhuizen

  Verhuist u binnen of naar de gemeente Hilversum? Dan kunt u dat vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing doorgeven.

 • Rijbewijs

  U kunt uw rijbewijs alleen persoonlijk aanvragen en ophalen. Maak daarom een afspraak voor het aanvragen en het ophalen van het rijbewijs.

 • Identiteitsbewijzen

  Paspoort en/of identiteitskaart aanvragen bij de gemeente of verlies, diefstal of schade van uw identiteitsdocument aangeven.

 • Belastingen

  Hier vindt u informatie over de WOZ waarde van uw huis, de berekening van de afvalstoffenheffing en de voorwaarden van bezwaar aantekenen of kwijtschelding. Als u eigenaar/gebruiker bent van een woning of bedrijfspand dan betaalt u Onroerende Zaakbelastingen.

 • Gebruik andere achternaam

  Heeft u een geregistreerd partnerschap, bent u getrouwd of is uw partnerschap of huwelijk ontbonden? Dan kunt u aangeven met welke achternaam u wilt worden aangeschreven door de overheid.

 • Uittreksels

  Heeft u een afschrift of een uittreksel Burgerlijke Stand nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, huwelijk, scheiding, overlijden) heeft plaatsgevonden. Ook een Uittreksel Basis Personen (BRP) en legalisatie handtekening kunt u aanvragen.

 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat zien dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een taak of functie. Werkgevers of organisaties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u gaat werken in de kinderopvang of als u vrijwilligerswerk gaat doen. U vraagt een VOG aan op het Stadskantoor. Daarvoor moet u een afspraak maken.

 • Trouwen en Partnerschap

  Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan dient u van dit voornemen eerst een melding te doen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand (voorheen was dat “in ondertrouw gaan”). Dit doet u in de gemeente waar u wilt gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan.

 • Geboorte

  Eén van de ouders is verplicht om de geboorte aan te geven in de gemeente waar het kind is geboren. Maar ook door een kind te erkennen, neemt u het wettelijk ouderschap op u. Dit kan voor of na de geboorte van het kind. Maak daarvoor een afspraak.

 • Overlijden

  Aangifte van overlijden doet u in de gemeente van overlijden. Meestal regelt de uitvaartverzorger dit. U mag het ook zelf doen. U moet hiervoor een afspraak maken.

 • NEE-JA-sticker of NEE-NEE-sticker

  Wilt u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of huis-aan-huis-bladen meer ontvangen? Dan kunt u bij het Stadskantoor gratis een Nee-Nee-sticker of Nee-Ja-sticker halen.

 • Nederlandse nationaliteit

  Heeft u geen Nederlandse nationaliteit? Onder bepaalde voorwaarden kunt u Nederlander worden omdat één van uw ouders Nederlander is (van rechtswege), door optie of door naturalisatie.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens geheimhoudt voor sommige organisaties? Dan kunt u de gemeente vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet aan hen te geven. Dat kan via DigiD, aan de balie van de gemeente en schriftelijk.

 • Scheiden

  Als u gaat scheiden heeft u een advocaat nodig. Zodra de rechter een beslissing heeft genomen, moet uw advocaat de echtscheiding binnen 6 maanden laten inschrijven bij de gemeente waar u getrouwd bent.

 • Bestuurlijke boete Basisregistratie Personen (BRP)

  Boete bij onjuiste inschrijving of verkeerde informatie in de BRP.