Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 12 mei 2021

Aanwezig:

Commissieleden: J. de Haan (voorzitter), R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder en H. Gietelink-Swane.

Adviseur(s):

M. Bouwhuijzen (case-manager), S. de Nie (case-manager), F. Hensch (adviseur cultureel erfgoed),

R. Wesselo

Secretaris: J. Kalmijn en B. van Steen

Welstandskamer II

Bloemstraat 20

Zaak 752225

plaatsen dakkapel achterzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 22-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt-Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau

Reactie commissie:

Het plan past niet binnen de objectcriteria voor dakkapellen aan de achterzijde in een gebied met een gewoon welstandsniveau. Het plan voldoet onder andere niet aan de volgende objectcriteria:

 • De dakkapel is breder dan 60% van het dakvlak.
 • De dichte delen tussen de kozijnonderdelen zijn niet akkoord.
 • De afstand tot de vloer is minder dan 850mm.

Conclusie: negatief advies

Hindelaan 38

Zaak 737766

plaatsen dakkapel voorzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 05-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4G, Schrijverskwartier, pag. 93

Welstandsnota, dakkapellen, pag. 151

Bijzonder welstandsniveau.

Reactie commissie:

Het plan past niet binnen de objectcriteria voor dakkapellen aan de voorzijde in een gebied met een bijzonder welstandsniveau. Het plan voldoet onder andere niet aan de volgende objectcriteria:

 • Het boeideel is hoger dan 200mm.
 • Ventilatieroosters in het zicht zijn niet toegestaan.
 • De breedte van het aanzicht van de zijwangen mag maximaal 150mm bedragen. Dit is niet zichtbaar op de tekeningen.
 • De dakkapel is te hoog, deze kan maximaal 1300mm bedragen.

Wanneer het plan op de bovenstaande punten aangepast is kan het secretariaat van de CWM het plan ambtelijk afhandelen.

Conclusie: negatief advies, tenzij

Irisstraat 58

Zaak 760550

plaatsen zonnepanelen

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 26-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4F, Plan Zuid, Tuindorp Bloemenbuurt Zuid, beschermd stadsgezicht, bijzonder welstandsniveau.

Reactie commissie:

Het plan past niet binnen de objectcriteria voor panelen in een gebied met een bijzonder welstandsniveau. De zonnepanelen aan de voorzijde liggen tegen de dakkapel aan. De afstand tot de dakkapel (net zoals de nok, de schoorsteen en de perceelgrens) dient minimaal 500mm te bedragen.

Tevens tasten de zonnepanelen het dak landschap van het rijks beschermde stadsgezicht teveel aan. Het dakvlak wordt op deze manier teveel onttrokken aan het zicht.

De commissie heeft alleen de zonnepanelen op de bouwkundige tekening beoordeeld, de zonnepanelen op het achterdakvlak en de uitbouw (zichtbaar op het legplan) zijn niet beoordeelt.

Conclusie: negatief advies

 

Koningsstraat 53

Zaak 752129

plaatsen dakterras 1e verdieping

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 08-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt-Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau

Reactie commissie:

De balustrade/schutting van 1,8m is te hoog en dient teruggebracht te worden tot de minimale afmetingen uit het bouwbesluit. De balustrade is met deze hoogte een te grote aantasting op de architectuur van het pand.

De materialen en kleurstelling van de balustrade dient afgestemd te zijn op de architectuur van de woning waar bijvoorbeeld wit geschilderd hout veelvuldig is toegepast.

De commissie is niet akkoord met de plaatsing van de spiltrap. De plaatsing voor het raam doet afbreuk aan de architectuur van het pand. De materiaalkeuze past niet bij de architectuur van het pand en de materiaalkeuze van de voorgestelde balustrade. De commissie stelt voor de spiltrap te laten vervallen.

De commissie kan zich een dakterras goed voorstellen. Zoals die, qua oppervlakte, is afgebeeld in de vergunningstekeningen van 1988. De balustrade dient dan geplaatst te worden met een aanzienlijke set back ten opzichte van de dakrand.

De commissie vraagt de indiener bij een volgende behandeling goed te beoordelen stukken aan te leveren. Met daarop onder andere aangegeven de maatvoering van het dakterras en detaillering van de balustrade.

Conclusie: negatief advies

 

Oosterengweg 340

Zaak 756274

plaatsen schutting/erfafscheiding

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 22-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5B, Van Riebeeck, Luw welstandsniveau

Reactie commissie:

Het plan past niet binnen de objectcriteria voor erfafscheidingen in een gebied met een luw welstandsniveau. Onder andere de volgende zaken zijn in strijd met de objectcriteria:

 • De hoogte van een erfscheiding kan maximaal 1m bedragen.
 • De vormgeving dient afgestemd te worden op de naastgelegen erfafscheidingen. De voor- en zijerven aan de Oosterengweg en de Jacob van Heemskerkstraat zijn voorzien van een bakstenen muurtje met daarachter soms een lage haag. De commissie vraagt het plan hierop aan te laten passen. Het toepassen van menshoge constructies is ongewenst in deze straat.

Conclusie: negatief advies
 

Van Musschenbroekstraat 33

Zaak 748742

Heroverweging, plaatsen dakkapel achterzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 04-05-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5C, Röntgenstraat en omgeving, luw welstandsniveau.

Conclusie: positief advies

Het plan voldoet niet aan de objectcriteria voor dakkapellen aan de achterzijde. In 2018 is positief advies gegeven op een aanvraag voor een soortgelijke dakkapel aan de achterzijde van de Van Musschenbroekstraat 39. De commissie adviseert daarom positief.

De commissie constateert daarbij dat er voor de Van Musschenbroekstraat 37 en 39 in het verleden een fout is gemaakt in de advisering aangezien deze dakkappellen niet aan de criteria uit de welstandsnota voldoen. Dit blok van 4 woningen kan dan ook niet als precedent worden gezien voor soortgelijke plannen in Hilversum.
 

Elzenlaan 65

Zaak 760076

plaatsen zonnepanelen op aanbouw

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 08-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4F, Plan Zuid, Tuinwijk Plan Zuid, beschermd stadsgezicht, bijzonder welstandsniveau.

Bezoeker

Conclusie: positief advies

De commissie doet de suggestie rode zonnepanelen toe te passen in dezelfde kleur als de pannen op rode daken van het rijks beschermde stadsgezicht.
 

Violenstraat 18

Zaak 731962

Legalisatie, uitbreiden woning achterzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 06-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau.

Conclusie: positief advies

De gemeente is bereid af te wijken van het geldende bestemmingsplan. De commissie ziet geen reden om op welstandelijke gronden negatief te adviseren.

 

Violenstraat 18

Zaak 736534

Legalisatie, plaatsen dakkapel voorzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 06-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt- Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau.

Het plan is aangepast.

Conclusie: positief advies
 

Minckelersstraat 187

Zaak 759259

plaatsen overkapping/veranda achterzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 08-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 6D, Anna’s Hoeve, Masterplan Anna’s Hoeve, Gewoon welstandsniveau.

Bezoeker casemanager, aanvrager

NB Er is nog geen advies van het omgevingsteam.

Advies commissie:

Op basis van de nota bestaat geen bezwaar tegen dit afdak. Wel vraagt de commissie zich af of het een goed idee is om hier het percentage maximaal te bebouwen erf te vergroten ten behoeve van deze terras overkapping.

Conclusie: positief advies
 

Frederik van Eedenlaan 3

Zaak 672519

Bezwaar, plaatsen dakkapel voorzijde en achterzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 10-05-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4G, Schrijverskwartier, Bijzonder welstandsniveau.

Reactie commissie:

Voorliggend plan voorziet in het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van een dubbele woning in een gebied met een bijzonder welstandsniveau. Over beide dakkapellen merkt de commissie het volgende op.

Dakkapel voordakvlak

De commissie adviseert negatief over de dakkapel op het voordakvlak, omdat deze niet voldoet aan de objectcriteria van de welstandsnota (zie object 3, pag. 150/151 welstandsnota). Om een positief advies uit te kunnen brengen adviseert zij om de volgende aanpassingen te doen:

 • De breedte van de dakkapel terug te brengen tot maximaal 50% van de breedte van het eigen dakvlak waar de dakkapel in is geprojecteerd, gemeten over het midden van de hoogte van de dakkapel.
 • De hoogte van de dakkapel (kozijn + boeiboord) te beperken tot maximaal 1,30m. Het toepassen van dichte delen in het voorvlak van de dakkapel is niet toegestaan. Een dubbele kozijnstijl ter plaatse van de binnenwand is wel acceptabel.
 • De maatverhouding van de raamvakken af te stemmen op die van de beeldbepalende kozijnen van de ondergelegen verdieping.
 • Geen zichtbare maar verdekte ventilatieroosters toe te passen.
 • De hoogte van het boeiboord (incl. kraal) terug te brengen tot maximaal 20cm.
 • Het kunststof kozijn uit te voeren in een zogenaamd blokprofiel conform het oorspronkelijke raamhout.

Dakkapel achterdakvlak

De commissie adviseert negatief over de dakkapel op het achterdakvlak, omdat deze op de volgende punten niet voldoet aan de objectcriteria van de welstandsnota

(zie object 3, pag. 150/152 welstandsnota).

 • De dakkapel voldoet niet aan het uitgangspunt van de welstandsnota dat bij meerdere dakkapellen op een doorgaand dakvlak moet worden gestreefd naar een herhaling van uniforme exemplaren. Bijvoorbeeld het niet afstemmen van de maat van de raamvakken en de detaillering van de nieuwe dakkapel op de bestaande gezamenlijke dakkapel verstoord de (nog gave) compositie van de achtergevel en de eenheid van het blok en laat een onrustig gevelbeeld zien.
 • De opgetelde breedte van de bestaande gezamenlijke dakkapel met de buren en nieuwe dakkapel is breder dan 60% van de breedte van het eigen dakvlak (max 4,16m).

Gezien de complexiteit en de gaafheid van de bestaande achtergevel, evenals de bijzondere architectuur van de bestaande dubbelwoning adviseert de commissie om geen dakkapel te plaatsen.

Conclusie: negatief advies

Welstandskamer I

Achterom 153

Zaak 733189

het bouwen van 7 grondgebonden woningen

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 29-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt Noord en Vitusbuurt, gewoon welstandsniveau.

Bezoeker: architect en aanvrager

Toelichting:

De architect licht toe op welke wijze is gereageerd op het advies van de vorige bespreking. Zo zijn o.a.:

de gevels zijn meer eenduidig gemaakt, met minder afwisseling in vorm en materiaal. Wordt er geen hout meer toegepast. Is de inrichting van het achter terrein op verzoek van de gemeente niet geheel afgesloten. Dit terrein wordt als openbare weg opgevat. Wel is het achter terrein verder uitgewerkt in vormgeving. Voor de voordeuren wordt een accentkleur gedacht, als duidelijk onderscheid per woning. De exacte kleur is nog niet bepaald.

Conclusie: positief advies
 

Gijsbrecht van Amstelstraat 213

Zaak 740276

Vooroverleg, verbouwen van een woon-/winkelpand naar 9 studentenkamers

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 06-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4F, Plan Zuid, Tuindorp Bloemenbuurt Zuid, beschermd stadsgezicht, bijzonder welstandsniveau.

Advies commissie:

De uitbouw aan de achterkant is niet ondergeschikt aan het hoofdvolume. Een eventuele uitbouw dient te worden opgenomen in de hoofdmassa en dient te worden ontworpen in samenhang met het (oorspronkelijke) bouwblok. Het naar achteren plaatsten van de achtergevel is in principe voorstelbaar. Echter, de voorgestelde goothoogte van 9 meter is te hoog in verhouding met het oorspronkelijke gebouw. De commissie geeft mee dat een dakkapel o.a. aan de achterzijde maximaal 60% van de breedte van het dakvlak mag beslaan en moet voldoen aan de criteria voor dakkapellen.

De voorgestelde gevelindeling is onevenwichtig. Aan de ene kant wordt naar er kennelijk naar symmetrie gestreefd. Dit uitgangspunt is voorstelbaar en passend in het Beschermde Gezicht. Aan de andere kant is er juist sprake van asymmetrie doordat de deur uit het midden wordt geplaatst en ramen aan weerszijden een andere behandeling krijgen.

In de welstandsnota wordt aangegeven dat symmetrie wordt nagestreefd voor de Bloemenbuurt.

De voorgestelde kleurkeuzes zijn voorstelbaar. Ten aanzien van de dakkapel aan de voorzijde merkt de commissie op dat deze maximaal 40% van dakvlak mag beslaan.

Conclusie: De commissie stemt NIET in met de ingeslagen weg.
 

Schapenkamp 2 - Silverpoint

Zaak 770076

Vooroverleg, herontwikkeling "Silverpoint" met 144 woningen en commerciële ruimten op de bg

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 03-05-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1C, Oostrand, Ontwikkelperiode Contemporain, Bijzonder welstandsniveau.

Bezoeker: architect en aanvrager

Toelichting:

Gereageerd is op de punten uit de vorige bespreking. Er is een versie voorgelegd zonder hek en één met hek. Hekken zijn open volgens de tijden die Q-Park hanteert. Wandelroute en vrachtwagen entree zijn standaard dicht. De reclame uitingen zijn meegenomen in het ontwerp.

Advies commissie:

De variant zonder hekwerk is voorstelbaar. Wanneer er wel een hekwerk komt (en dat zal waarschijnlijk vanuit het gebruik gewenst zijn) dan dient dat hekwerk als integraal samenhangend onderdeel van het gebouw ontworpen te worden. De expeditiedeur en de deur van de trafo ruimte aan de Stationstraat zijn niet akkoord. Ze vallen uit de toon en leveren een negatieve bijdrage aan de verschijning van het gebouw op het maaiveld. De commissie adviseert dit soort onderdelen van de plint integraal mee te ontwerpen met het gebouw en hier niet een standaard overheaddeur in te plaatsen. De prominente plek in de stad, tegenover het stationsgebied verdient meer liefde en aandacht.

Het nu voorgestelde detail voor de aansluiting van de puien op het maaiveld is voorstelbaar.

De nu getekende reclame uitingen voldoen niet aan de criteria voor reclame uitingen zoals die in de welstandsnota te vinden zijn.

Tevens verwijst de commissie naar het verslag van de vorige bespreking op 1 april jl.

Conclusie: De commissie stemt op hoofdlijnen in met de ingeslagen weg.

 

Gezamenlijke commissie

Hoflaan 10

Zaak 755287

Vooroverleg, uitbreiding gymzaal de Klimopschool

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 14-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht.

Bezoekers: architecten

Toelichting:

Het wit gekeimde schoolgebouw is met uitzondering van de gymzaal reeds gemoderniseerd en voorzien van een extra bouwlaag met isolatie. Nu wordt het gymnastiekgebouwtje aan de eisen van de tijd aangepast. Dit ligt lager dan de aangrenzende onderwijsvleugel en is daarvan door een eenlaags entreeblok gescheiden.

Extra ruimte wordt voorgesteld door de entreevleugel op te hogen en zijn platte dak door te trekken tot in de flauw hellende kap van de gymzaal. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om in de zaal een balkon (voor toezicht) aan te brengen. Deze uitbreiding wordt voorzien van wit gekeimde steenstrips (vanwege het gewicht) en vierkante ramen in diepe neggen, afgeleid van die van het schoolgebouw.

De gymzaal zelf is niet verhoogd..

Advies commissie:

Omdat het nieuwe tussenlid in het hoofdvolume ingrijpt, verliest het ensemble in compositie en gevelbeeld( een platte entreevleugel naast een gymnastiekzaal met flauw hellende kap) zijn compositorische helderheid. . De commissie adviseert om het hoofdvolume als uitgangspunt te gebruiken voor de uitbreiding, ook in maat en ritmiek van de vensters. Zo zal meer eenheid in het ontwerp komen.

Conclusie: De commissie stemt NIET in met de ingeslagen weg.
 

Jacobus Pennweg 36

Zaak 748758

plaatsen vrijstaand bijgebouw in achtertuin

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 23-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht.

Bezoeker: aanvrager

Toelichting:

Het is een prefab zorgwoning, waarbij gezocht is naar een type dat in de omgeving past. De woning wordt zo neergezet dat deze voldoende van de erfgrens af staat. De aanbouw is kleiner dan op tekening staat, namelijk geen 3 meter maar 2,5 meter.

Advies commissie:

Een en ander wordt, zo begrijpt de commissie, toch anders uitgevoerd dan nu op tekening staat in maat en positie.

De commissie toetst het plan aan de welstandscriteria voor bijgebouwen in een beschermde situatie (pagina 149). Het lijkt erop dat dit niet is meegenomen in het ontwerp. Zo is de hoogte 4,90 meter terwijl in de welstandsnota als maximale hoogte voor bijgebouwen 3,5 meter wordt aangegeven en ontbreekt beeldmateriaal van het hoofdgebouw, waardoor het niet mogelijk is te beoordelen hoe het bijgebouw daarop is afgestemd. De commissie adviseert bij de planbeoordelaar te informeren of er een clausule bestaat voor bijgebouwen als mantelzorgwoningen.

Conclusie: aanhouden.
 

Utrechtseweg 58

Zaak 761314

nieuwbouw woning

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 12-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3B, Utrechtseweg, bijzonder welstandsniveau. Tuin Larixlaan rust voorbescherming op als gemeentelijk monument.

Advies commissie:

Op tekening staan ventilatieroosters getekend die in het zicht komen. Hierover adviseert de commissie negatief. Dit is op deze locatie, met bijzonder welstandsniveau volgens de criteria niet toegestaan.

De 1e verdieping is nu, anders dan het ontwerp dat in het kader van vooroverleg was voorgelegd, hoger dan de begane grond. Dat is evenmin conform de criteria. De lamellen zijn in het nu voorgelegde ontwerp niet van hout maar van aluminium en ook van een veel grovere maat. In de legenda van de tekeningen staat overigens nog wel hout vermeld. De commissie adviseert hout toe te passen in plaats van aluminium en ontvangt graag detailinformatie..

Er worden zonnepanelen voorgesteld aan de voorzijde, opgenomen in het dakvlak. Dit is in principe voorstelbaar, maar beeldbepalende details ontbreken. De hoogte van het terrein is nu wel ingetekend, maar de helling is onvoldoende kwalitatief ingepast. Ten aanzien van de poort kan de commissie niet beoordelen in hoeverre deze voldoet aan de redelijke eisen van welstand, omdat de maatvoering ontbreekt.

Conclusie: negatief advies
 

Zonnelaan 17

Zaak 692700

Vooroverleg, verbouwing/vernieuwbouw verzorgingstehuis De Stolpe

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 12-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Bezoeker ontwikkelaar, belangstellenden

Toelichting:

De aanvrager licht de aanpak in de context van de Boombergwijk toe: het gebouw krijgt een facelift door de baksteen signaalwit te kleuren, de vensterindeling te vereenvoudigen, van kunststof kozijnen, vaste lamellen en draaikiepramen te voorzien. Ventilatievoorzieningen komen in het interieur; in de gevel komen slechts roosters ter grootte van een waalklinker. De entree wordt meer manifest. Dakpannen zullen worden vervangen; HWA’s worden van zink. Het terrein blijft groen, parkeren onveranderd. Het trafogebouw wordt uitgebreid met een warmtepomp en komt op het dieper gelegen terrein achter het gebouw. Gekozen is voor een witte gevel omdat deze kleur in de omgeving vaker voorkomt.

Advies commissie:

De keuze voor een witte gevel voor dit gebouw uit de jaren ’80 om aan te sluiten bij de omgeving is onlogisch. De witte kleur (niet signaal, maar crèmewit) hoort voor bij panden uit de late negentiende eeuw, de beginfase van bebouwing op de Boomberg. Bovendien grenst dit gebouw aan het bakstenen ensemble van de Gülcherlaan en aan de zogenaamde achterzijde aan het rijksbeschermde Boombergpark. Dit gebouw kwam tot stand toen er nog geen welstandsnota was.. Nu beoordeelt de commissie of de ingreep een kwalitatieve bijdrage levert aan het Beschermde Gezicht.. Om nu signaalwit te kiezen, wordt juist niet aangesloten bij de geschiedenis en het karakter van de wijk. Het grote gebouw zal veel te veel uit de toon vallen door het helemaal wit te maken. Een bescheiden baksteen is meer passend bij de massa van het gebouwen past bovendien meer bij de groene omgeving.

Wat de gevels betreft constateert de commissie dat de bestaande gevels in maat en schaal een zekere verfijning bezitten. Dat wordt er in het ontwerp uit gehaald, mede door keuze voor kunststof. dat überhaupt niet is toegestaan in het Beschermde Gezicht. De commissie adviseert dan ook een zorgvuldiger ontwerp voor de kozijnen te maken. Het meer benadrukken van de entreepartij is naar het oordeel van de commissie een positieve verandering.

De commissie wijst erop dat leidend is dat in het geval van gevelwijzigingen er geen inbreuk gemaakt mag worden op de architectuur en het tijdsbeeld van de oorspronkelijke gevel.

Conclusie: De commissie stemt NIET in met de ingeslagen weg.

Monumentenkamer

Hertog Hendriklaan 8

Zaak 747286

verbouwen/restaureren monumentale villa

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 12-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht, redengevende omschrijving van het rijksmonument.

De architect en de aanvrager zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Reactie commissie:

De commissie waardeert de zorgvuldige uitwerking en presentatie van het plan. Zij kan instemmen met de voorgestelde wijzigingen op voorwaarde dat de volgende vier punten in nauw overleg met de afdeling cultureel erfgoed worden afgehandeld.

 • definitieve detaillering van de kozijnen en het toe te passen monumentenglas
 • definitieve kleur van het schilderwerk op basis van kleuronderzoek in de uitvoeringsfase
 • vorm en kleur van het zonnescherm
 • uitvoering van het metselwerkherstel

Conclusie: positief advies

 

Bussumergrintweg 44B

Zaak 741385

plaatsen zonnepanelen

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 28-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Conclusie: positief advies
 

Bussumergrintweg 44B

Zaak 741247

isoleren dak

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 28-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Reactie commissie:

De commissie kan zich een verhoging van het dak als gevolg van isolatie  voorstellen. De daktrim wordt echter te grof ten opzichte van de architectuur van het pand dat deel uitmaakt van een klein complex, met fijne belijning van onder andere de dakrand. De samenhang tussen de drie geschakelde woningen gaat hiermee verloren. De hoogte van de daktrim mag maximaal de hoogte van de daktrim van het buurpand op nummer 44C bedragen. De commissie doet de suggestie van een gootje aan de achterzijde ten behoeve van de waterbergende capaciteit. De commissie adviseert een grijze zinkkleur voor de dakrand in plaats van het voorgestelde zwart.

Wanneer het dakranddetail aangepast is aan het bovenstaande advies kan het secretariaat van de CWM dit plan ambtelijk afhandelen.

Conclusie: negatief advies, tenzij
 

Javalaan 4

Zaak 726872

verwijderen serre monumentaal pand en wijzigen gevel naar oude situatie

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 23-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, pag. 65. Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht en redengevende omschrijving van het gemeentelijk monument

Conclusie: positief advies

 

Monumentenkamer

Eemnesserweg 7A

Zaak 706618 weerspraak verleende vergunning

Wijziging tov verleende vergunning, verbouwen monumentaal theaterpand naar mediabedrijf

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 23-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2A, Over ‘t spoor. Bijzonder welstandsniveau, redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument.

Advies commissie:

In voorgaande  adviesaanvraag omgevingsvergunning is in de tekening voldaan aan de vergunningsvoorwaarden om het eerste stramien naast het trappenhuis open te laten ten behoeve van het kunstwerk, dat onderdeel is van het monument en zijn oorspronkelijke functie als gymzaal onderstreept.  Het ‘muurvaste’ kunstwerk heeft artistieke en cultuurhistorische waarde; de ruimtelijke beleving ervan is van betekenis. De commissie handhaaft haar advies en stemt niet in met de huidige plaatsing van de binnenwanden.

Conclusie: negatief advies
 

Vaartweg 50b

Zaak 758995

geen vergunning voor plaatsen zonnepanelen en vervangen ramen

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 22-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht, redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument.

Advies commissie:

Het betreft het vervangen van ramen. De oorspronkelijke detaillering en verhouding zijn aangetast. Het waren schuiframen, die worden gewijzigd naar klapramen. Op basis van archief beelden kan geconcludeerd worden dat er oorspronkelijk - geen middenstijl was. Ook is niet duidelijk of het raam dermate slecht was dat volledige vervanging te rechtvaardigen is. De commissie stemt daarom niet in met het vervangen van de ramen.

Ten aanzien van zonnepanelen aan de voorzijde adviseert de commissie negatief. Dit is in het Beschermd Gezicht en op een monument aan de voorzijde immers niet toegestaan. Plaatsing aan de achterkant is voorstelbaar.

Conclusie: negatief advies
 

Vaartweg 176

Zaak 753883

plaatsen zonnepanelen op dak garage

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 01-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Advies commissie:

De voorgestelde zonnepanelen worden aan de voorzijde van een bijgebouw geplaatst. Omdat het niet aan de voorwaarde uit de welstandsnota voldoet waarin gesteld wordt dat het dakvlak minimaal 50 cm vanuit de nok vrij gehouden moet worden (welstandsnota, pag. 167) adviseert de commissie negatief. Indien deze afstand  (minimaal 50 cm) in acht wordt genomen, kan de commissie met de plaatsing instemmen omdat het hier een bijgebouw betreft.

Conclusie: negatief advies, tenzij
 

Wagnerlaan 11

Zaak 761289

Dichtzetten deur in zijgevel in beschermd stads- en dorpsgezicht

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 15-04-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Conclusie commissie: positief
 

Mussenstraat 9

Zaak 753970

Verbouwen monumentale bedrijfshal, plaatsen zonnepanelen

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 23-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 7A, Traditionele bedrijventerreinen, Luw welstandsniveau. Werf 35 rust voorbescherming op als gemeentelijk monument.

Bezoeker: aanvrager

Toelichting:

Aan het voorgaande advies om geen serre aan te bouwen is gehoor gegeven, ook is er een bouwhistorische waardenstelling gemaakt.

Stalen ramen worden vervangen door aluminium puien. Dezelfde aluminium profielen worden toegepast als in de andere twee hallen (ook gemeentelijk monument) al zijn toegepast. Voor de grote pui is de verwachting dat aluminium technisch ook daar toe te passen is. Er komen op begane grond aan de Mussenstraat op enkele extra ramen onder de bestaande ramen voor daglichttoetreding in de kantoren. De sheddaken worden vernieuwd, deze zijn in slechte bouwkundige staat. Aan de zuidkant komen zwarte zonnepanelen. De verdiepingen zijn als een inbouwpakket ls een inbouwpakketeenduidig aangebracht.

In principe dienen installaties inpandig worden opgelost. Echter voor de warmtepomp is een buitenopstelling nodig. De aanvrager vermoedt lawaaioverlast als de warmtepomp inpandig wordt geplaatst. De commissie heeft nog geen exacte maten en beelden ontvangen van de te bouwen installatiekast. Het wordt een flinke kast van 3 x 5 x 2 meter..

Advies commissie:

De commissie kan zich vinden in de aanpak van de verbouwing van de hal. Zij geeft nog als suggestie om meer ruimtelijke speelsheid te creëren in de lange ‘straat’ van het interieur, voor zover de relatief beperkte ruimte daarvoor dat toelaat. De aanpassing aan de gevelindeling ter plekke van het gemeentelijke nutskastje is begrijpelijk, maar vraagt wel om extra onderzoek om te bezien of dit nutskastje wel persé op die plek gehandhaafd moet worden. De commissie is negatief over de voorgestelde locatie van de forse buitenunit van de warmtepomp aan het einde van de buitenruimte tegen de muur. De commissie wijst erop dat, conform de welstandsnota, installaties inpandig moeten worden geplaatst. Installaties van deze omvang hebben een grote invloed op de kwaliteit van de buitenruimte.

Conclusie: Positief over de verbouwing van het hoofdgebouw. Negatief ten aanzien van de buitenunit van de warmtepomp.

 

Dit verslag omvat 14 pagina´s

Opgemaakt te Hilversum op 12 mei 2021

Secretaris CWM de heer B. van Steen / mw. J. Kalmijn

Voorzitter de heer J. de Haan