Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 7 april 2022

Aanwezig:

Commissieleden:

J. De Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder, H. Gietelink-Swane

Adviseur(s): mw. Hensch (adviseur cultuurhistorie), mw. De Nie (plantoetser)

Secretaris:

Mw. J. Vroons & Dhr. B. van Steen

Welstandskamer 2

Van Leeuwenhoekstraat 108

Zaak 850334

bouwen erker voor, dakkapel voor, uitbreiding eerste en tweede verdieping achter

2a, Over 't Spoor, Gewoon

Bezoekers: Ja

Het plan betreft het bouwen van een erker aan de voorgevel en het optrekken van de gevel aan de achterzijde aan de woning. Andere wijzigingen aan de bebouwing, zoals de dakkapel op het achterdakvlak en de aanbouw aan de achterzijde, zijn op tekening aangegeven als “vergunningsvrij” en vallen buiten deze advisering. De woning staat in een gebied met een gewoon welstandsniveau.

Optrekken achtergevel

Het optrekken van de achtergevel is passend binnen het bestemmingsplan. De commissie kan zich een dergelijke wijziging aan de bebouwing voorstellen, mits de wachtgevels aan de zijkanten worden opgemetseld. Dit zal op tekening nog moeten worden aangetoond.

Erker

Een erker is volgens de welstandsnota een vorm van een aanbouw. Aanbouwen dienen volgens de objectcriteria minstens 1,00 meter achter de voorgevelrooilijn geplaatst te worden met uitzondering van erkers aan de voorgevel. Maar dan dient de erker binnen het oorspronkelijke kozijn waaraan de erker wordt geplaatst te vallen. Dat doet de erker nu niet en dat zorgt ervoor dat de erker te groot wordt. Ook de ritmiek van de straatwand wordt door dit voorstel onderbroken en minder helder. Naast de grootte is de erker ook door zijn vormgeving niet voldoende als een erker te herkennen. Hij is veel te zwaar en niet ondergeschikt. De detaillering van de erker dient bescheiden te zijn en passend bij de architectuur van het pand. 

Conclusie: negatief advies

Bussumerstraat 50

Zaak 850204

wijzigen gevel, plaatsen gevelreclame

1d, Aanloopstraten, Bijzonder

Bezoekers: Nee

Het plan betreft het wijzigen van de gevelindeling en het plaatsen van reclame-uitingen. Het pand staat in een gebied met een bijzonder welstandsniveau.

De afgeschuinde lateien zijn kenmerkend voor de architectuur van dit bouwblok. Het uitgangspunt voor de commissie is het behoud en versterken van de architectuur en daarmee de ruimtelijke kwaliteit. De commissie is dan ook blij dat de streepjes op de lateien komen te vervallen. Maar door de reclame-uiting evenwijdig aan de gevel te plaatsen wordt de architectuur verstoord. Het advies van de commissie is om de lateien in de kleur wit te schilderen zoals de overige lateien van het bouwblok, de letters op het schuine vlak aan te brengen zonder achter-constructie en uitgelijnd in het midden van het vlak.

De haakse reclame voldoet niet aan de objectcriteria die er vanuit de welstandsnota aan haakse reclame worden gesteld; deze is te groot. Geadviseerd wordt om deze te verkleinen naar 70x70 cm, passend binnen de objectcriteria.

De commissie adviseert positief op de wijziging van de puien.

Wanneer het plan aan bovenstaande punten wordt aangepast, kan het secretariaat het plan verder afdoen.

 Conclusie: negatief advies, tenzij

 

Monumentenkamer

Albertus Perkstraat 1                     

Zaak 850502

vervangen reclamebord

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd

Bezoekers: Nee

De toepassing van deze grote gele reclamestrook is een verslechtering van de monumentale waarde van het pand. De commissie adviseert bij monumenten te streven naar herstel van de oorspronkelijke situatie. Achter het reclamebord bevindt zich nog het oude glas in lood. De commissie adviseert dit glas in lood te restaureren en terug te brengen in het zicht. Voor reclame dient een andere positie gezocht te worden

Conclusie: Negatief advies

Stationsstraat 24 

Zaak 850198

verbouwen van de begane grond en wijzigen van de voorgevel van de monumentale panden

1d, Aanloopstraten, Bijzonder

Bezoekers: Architect

Het betreft het wijzigen van de gevel van een monument.

De kleur RAL 9006 is gekozen omdat delen van de gevel van Stationsstraat 22 ook donker gekeimd zijn in deze kleur. Het bij elkaar brengen van de twee panden (22 en 24) door middel van deze kleur is niet akkoord. Deze kleur is te contrasterend, zorgt (ook in combinatie met #22) voor een groot hard zwart vlak en past niet bij het monument. De commissie adviseert negatief op het zwarte keimwerk.

De natuursteenkleur van het fronton moet terugkomen onder de muurdammen die daardoor de suggestie wekken van pilasters in de classicistische traditie. De gevel van dit pand is de enige in de rij in min of meer authentieke staat. De commissie adviseert een hardsteen-achtige kleur toe te passen. De commissie doet de suggestie, nu de eigenaar beide panden in beheer heeft, beide panden op elkaar af te stemmen. In de gekozen kleurstelling van #24. En niet de wezensvreemde architectuur op de begane grond van # 22 over te nemen

De commissie adviseert dan ook negatief op de blank gelakte deur en kozijnen en is positief over het verwijderen van het zonnescherm.

Er ontbreken nog beeldbepalende details; deze ziet de commissie tijdens een volgende behandeling tegemoet.

Conclusie: Negatief advies

Trompenbergerweg 5     

Zaak 850288      

plaatsen zonnepanelen

3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, bsg     

Bezoekers: Nee

Conclusie: Positief advies

Copernicusstraat 7             

Zaak 850224      

plaatsen zonnepanelen

4d, Plan Oost, Beschermd welstandsniveau, bsg

Bezoekers: Nee

De commissie adviseert positief op de vier panelen in de kleur van het dakvlak (conform plaatsing foto dakvlak).

Het plan kan gebruikt worden als trendsetter voor nummer 3, 5 en 7. Copernicusstraat 1 en 7A kunnen het platte dak op de dakkapel gebruiken voor zonnepanelen.

De commissie doet de suggestie een collectieve aanvraag in te dienen voor 1 over de woningscheidingen doorlopende strook voor huisnummers 3, 5, 7.

De commissie heeft niet geadviseerd op het legplan dat meegeleverd is in de offerte van Coolblue.

Conclusie:  Positief advies

Koninginneweg 15                                  

Zaak 850140

plaatsen zonnepanelen

3e, Noordelijk villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht

Bezoekers: Nee

Het pand staat op een prominente plek in het beschermde villagebied. Het dakvlak is goed zichtbaar vanaf de kruising tussen de Koninginneweg en de Hoge Naarderweg. De commissie adviseert negatief op dit voorstel vanwege deze zichtbaarheid.

De commissie kan zich het plaatsen van zonnepanelen goed voorstellen. Zij stelt voor dit te doen in een rechthoekig vlak dat minimaal 50cm afstand houdt tot alle dakranden en 50cm achter de voorgevel rooilijn van het buurpand (Hoge Naarderweg 20) begint.

De commissie vraagt bij de volgende behandeling een legplan met afstanden tot de dakrand, de nok, goot en de voorgevelrooilijn van het buurpand aan te leveren.

De commissie acht het tevens voorstelbaar dat aan beide zijden het hele dak vol gelegd wordt met panelen met passtukken zodat een geheel vlak dekkend dak bestaand uit zonnepanelen uitgevoerd met passende detaillering te zien is.

Conclusie: Negatief advies

Bosdrift 72

Zaak 850479       Gemeentelijk monument

plaatsen zonnepanelen

4f, Plan Zuid, Beschermd

Bezoekers: Nee

De commissie adviseert positief op het plaatsen van zonnepanelen. Zij doet de suggestie de panelen 5, 7 en 8 aan laten sluiten op de andere panelen om zodoende een rustiger dak aanzicht te verkrijgen.

Conclusie: Positief advies

Oude Enghweg 11

Zaak 850433

Plaatsen zonnepanelen

3d, Stedelijk villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd stadsgezicht

Bezoekers: Nee

Conclusie: Positief advies

Radiostraat 109

Zaak 850449

plaatsen zonnepanelen

4d, Plan Oost, Bijzonder welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

Bezoekers: Nee

Op dit moment is te weinig dakvlak zichtbaar, dit dakvlak is kenmerkend voor het beschermde gezicht en dakenlandschap. De commissie adviseert twee liggende stroken zonnepanelen, één in het midden tussen de nok en het dakraam en één tussen het dakraam en de goot. De afstand tot de nok en goot dient minimaal 50cm te zijn.

De commissie doet de suggestie de zonnepanelen in de rode kleur van het dakvlak uit te voeren, passend bij het beschermde gezicht Hilversum Oost.

De commissie vraagt bij de volgende behandeling een legplan met afstanden tot het dakrand, de nok, goot en de voorgevelrooilijn van het buurpand aan te leveren.

Voor de Radiostraat 113 is geen vergunning gevonden. Dit plan fungeert daarmee niet als trendsetter voor dit blok.

Conclusie: Negatief advies

Jacobus Pennweg 1

Zaak 850172

plaatsen zonnepanelen

3e, Noordelijk Villagebied, Beschermd

Bezoekers: plantoetser van het plan

De zonnepanelen op het voordakvlak van de Jacobus Pennweg 5 fungeren als trendsetter voor Jacobus Pennweg 1, 3, 5, 7a en 7b. Zonnepanelen op het dakvlak van Jacobus Pennweg zijn voorstelbaar, mits deze op dezelfde wijze geplaatst en uitgevoerd worden als op het voordakvlak van #5. Dit dient op tekening worden aangetoond.

Wanneer het plan aangepast is aan bovenstaand advies kan het secretariaat van de CWM dit plan ambtelijk afhandelen.

Conclusie: Negatief advies, tenzij

Sumatralaan 40

Zaak 850327

Plaatsen zonnepanelen

3d, Stedelijk Villagebied, Beschermd

Bezoekers: Nee

De commissie kan zich het plaatsen van zonnepanelen op de dakvlakken van dit monument goed voorstellen. Het legplan overtuigt de commissie nog niet.

Kleine dakvlak

Op het kleine dak dienen de zonnepanelen uitgelijnd te worden in het midden (horizontaal en verticaal) van het dakvlak dat zich tussen de knik van de nok en de dakrand bevindt.

Grote dakvlak

Op het grote dak dienen de zonnepanelen uitgelijnd te worden in het midden (horizontaal en verticaal) van het dakvlak tussen de twee knikken van de nok. De commissie adviseert om in het midden van het dakvlak, ter plaatse van het schoorsteenpijpje, een schijnpaneel te gebruiken om een volledig vlak te maken en een kloppend beeld. De commissie doet de suggestie de pijp weg te halen en een roosterpaneel terug te brengen dat eruit ziet als een zonnepaneel, zodat er één vlak ontstaat.

Wanneer het plan aangepast is aan bovenstaand advies kan het secretariaat van de CWM dit plan ambtelijk afhandelen.

Conclusie: Negatief advies, tenzij

Noordse Bosje 47

Zaak 850161

wijzigen uitrit, plaatsen 2 dakramen op monumentaal pand

1b, Historische Buurt, Bijzonder

Bezoekers: Nee

De commissie adviseert negatief of de toevoeging van een Kiss and Ride op deze plek. De toevoeging van een parkeerplek op deze positie past niet bij het rustige karakter van het historische buurtje en tast het karakter van het monument (bewaarschool 1867) aan. Meer verharding op dit voorplein van de school, met de incidentele toevoeging van een auto, ontneemt het zicht op het monument en zorgt voor een fysieke verbreding van de stoep die niet wenselijk in de zone van voortuinen.

De commissie adviseert positief op het toevoegen van twee dakramen in het dakvlak.

Conclusie: Negatief advies

Simon Stevinweg 84

Zaak 850493       Gemeentelijk monument

Uitbouw achterzijde

4b, Plan Simon Stevin, Bijzonder

Bezoekers: Nee

Conclusie: Positief advies

Irisstraat 62

Zaak 806840

Verhogen nok

4f, Plan Zuid, Bijzonder

Bezoekers: Nee

Op het vooronderzoek is positief geadviseerd door de commissie. De afweging op cultuurhistorische waarden is toen niet gemaakt. De commissie zal in dit verslag adviseren op basis van de cultuurhistorische waarden van het beschermde stadsgezicht.

Advies

De woningen in de Irisstraat bestaan uit voormalige arbeiderswoningen van één laag met een kap. De trend, ook in het beschermde gezicht Zuid, is het optoppen van arbeiderswoningen met een extra woonlaag. De gaafheid van het rijtje eenlaagse woningen in de Irisstraat waarvan 62 deel uitmaakt, is een stedenbouwkundige zeldzaamheid van hoge waarde binnen het beschermde gezicht. Met het toevoegen van een extra verdieping verdwijnt een karakteristieke dorpse tijdlaag van voor de tuinstadperiode. Het toevoegen van een extra laag op alle huizen in de Irisstraat zou een verschraling van de waarden van het beschermde gezicht betekenen.

De commissie vraagt zich af of de gemeente de cultuurhistorische waarden die van invloed zijn op het plan zorgvuldig hebben afgewogen en vraagt de gemeente deze te heroverwegen.

Conclusie: Negatief advies

Professor Poelsstraat 20

Zaak 850434

uitbreiden begane grond en dakkapel achterzijde monumentaal pand

4a, Electrobuurt Zwaluwplein Liebergen, Bijzonder

Bezoekers: Nee

Het plan betreft een aanbouw aan een gemeentelijk monument. In de huidige situatie is al een ernstige aantasting van het monument ontstaan door de erfafscheiding te verplaatsen tot in de onderdoorgang. Daarmee is de karakteristieke structuur van het blok aangetast. De nieuwe uitbreiding is te groot en niet ondergeschikt aan het monument, waarvan de achtergevel geheel verloren gaat De commissie adviseert de uitbouw veel kleiner te maken en in elk geval onder het houten beschot te houden..

Door o.a. zijn breedte voldoet de dakkapel niet aan de objectcriteria voor dakkapellen binnen een bijzonder welstandsniveau. Bovendien betreft het een monument, hetgeen maatwerk betekent. De voorgestelde dakkapel tast het kenmerkende dakvlak aan. De commissie adviseert het dakvlak tussen het metselwerk van de poort en de schoorsteen te gebruiken voor een dakkapel. Deze dient dan maximaal 60% van de breedte van dit stuk dakvlak te beslaan en te voldoen aan de objectcriteria voor dakkapellen.

Conclusie: Negatief advies

Welstandskamer 1    

Soestdijkerstraatweg 43

Zaak 850406       Vooroverleg

Bouwen woonhuis

3c, Soestdijkerstraatweg, Bijzonder welstandsniveau

Bezoekers: aanvrager en architect

Het plan betreft het bouwen van een nieuwe woning. De woning wordt gesitueerd in de voormalige tuin van de naastgelegen villa, welke een gemeentelijk monument is. De woning komt hiermee in de invloedsfeer van het monument en dus binnen de invloedsfeer van cultureel erfgoed te liggen. Binnen de invloedssfeer van cultureel erfgoed geldt volgens de welstandsnota, dat een bouwplan

geen afbreuk mag doen aan de historische waarden. Bij de beoordeling van grotere wijzigingen zal de commissie aandacht schenken aan een grote mate van terughoudendheid op de plaatsing ten opzichte van het landschap en het object of ensemble op zich, en aan een terughoudende vormgeving. Daarnaast zal de woning binnen een gebied met een bijzonder welstandsniveau komen te liggen. In de welstandsnota zijn op de gebiedscriteria aanvullende eisen aan plannen binnen de invloedssfeer van monumenten opgenomen. Dit is om recht te doen aan de bijzondere waarde waarbij het uitgangspunt is het versterken of herstellen van o.a. historisch wenselijke eigenschappen.

Kortom, een nieuwe ontwikkeling op deze locatie zal ontwikkeld moeten worden vanuit behoud en herstel van de monumentale waarde van het naastgelegen monument, gebaseerd op een analyse hiervan.

Advies

Of een plan al of geen afbreuk doet aan de historische waarden wordt gewogen aan de hand van een aantal criteria (p. 170). Het is de commissie nog niet duidelijk wat de overwegingen zijn geweest in het ontwerp ten opzichte van het monument, waardoor het voor haar lastig te beoordelen is hoe het gebouw zich tot het monument verhoudt. Hierdoor is de commissie er niet van overtuigd dat de nieuwe woning zich voegt in zijn omgeving en de historische context voldoende respecteert. Zij ziet de volgende keer graag een analyse van de monumentale waarde en de ontwerpuitgangspunten die hieruit zijn voortgevloeid.

Ondanks dat het een vooronderzoek betreft, geeft de commissie mee dat er zowel vanuit de criteria voor cultureel erfgoed (p. 170) als de gebiedsgerichte criteria (p. 63) er veel aandacht zal moeten komen voor zorgvuldige detaillering en materiaalgebruik. De commissie is er nog niet van overtuigd dat de gekozen materialen en de gekozen architectuur bij elkaar passen en daarmee de monumentale waarde zal ondersteunen. De commissie adviseert de volgende keer inzichtelijk te maken hoe de nieuwe woning zich verhoudt tot de bovengenoemde criteria.

De nieuwe woning wordt in de voormalige tuin van het monument gesitueerd. De commissie kan zich het toevoegen van volume in deze voormalige tuin voorstellen. Maar om hiermee geen afbreuk te doen aan de historische waarde is een juiste landschappelijke inpassing essentieel. Om dit goed te kunnen beoordelen heeft de commissie een terreininrichtingsplan nodig, waarbij er aandacht is voor zo min mogelijk verstening en de invulling van de erfgrens.

Het ontwerp voor dit gebouw zal moeten aantonen dat het een positieve toevoeging is op de ruimtelijke kwaliteiten van deze plek en de cultuurhistorische waarden respecteren en waar mogelijk deze versterken. Het ontwerp dient zich hieraan dienstbaar op te stellen.

Conclusie: Stemt niet in met de ingeslagen weg

Kerkstraat 8

Zaak 850468

verbouwen naar winkelruimte en 14 appartementen

1b, Veranderd Dorp, Bijzonder

Bezoekers: Eigenaar en architect

Een deel van het plan (Oude Doelen  3-7, zaak 795799) is eerder op 9 december 2021 en 17 februari 2022 aan de commissie voorgelegd. De afgelopen keer constateerde de commissie dat de tekeningen voor de Oude Doelen 3-7 incompleet waren en dat er nog onduidelijkheden waren in de bouwbesluit toets. De commissie vroeg tevens het plan voor de Kerkstraat 8 tegelijkertijd met deze aanvraag te behandelen vanwege de ruimtelijke relatie tussen de plannen. De gecombineerde aanvraag van beide adressen ligt nu voor ter advisering. De architect geeft een korte toelichting op het plan.

Advies

De commissie waardeert het dat beide plannen nu in één aanvraag wordt voorgelegd. De plannen hebben een directe ruimtelijke relatie met elkaar; de hoofdentree van de woningen van Kerstraat 8 is gelegen aan de Oude Doelen 3-7 en de woningen worden ontsloten door een gedeeld binnenhof. Een dergelijke gezamenlijke ontwikkeling juicht de commissie toe. Zij heeft op de uitwerking van het plan enkele opmerkingen, die zij per onderdeel zal toelichten.

Voorzijde Kerkstraat 8

De commissie staat positief tegenover de verticale geleding door de sprong in hoogte en verschil in kleurstelling om een soort parcelering aan te brengen. De commissie heeft echter nog twijfels over de compositie en hiërarchie van de gevel. Zo is bijvoorbeeld de hoogte van de begane grondlaag ogenschijnlijk te laag. Ook de keuze voor dezelfde hoogtes van de gevelopeningen boven de winkel is niet overtuigend. De compositie en hiërarchie van de gevel is hiermee onvoldoende passend binnen de context van de winkelstraat. De commissie geeft mee dat er ook architectonisch optische oplossingen mogelijk zijn. Aan de achterzijde is de compositie van de gelijke gevelopeningen ook niet overtuigend, daar hun functie soms geheel anders. Het aanbrengen van meer accenten, hiërarchie en geleding in zowel de voor- als de achtergevel ten behoeve van het onderscheiden de verschillende functies zou een wenselijke verrijking van de architectuur kunnen zijn.

Detaillering

De voorgestelde ambitie wordt zeer gewaardeerd door de commissie. Maar zij constateert dat detaillering erg grafisch is vormgegeven. De commissie is er niet van overtuigd dat deze detaillering ook in de toekomst het geambieerde beeld behouden blijft, door bijvoorbeeld vervuiling door verkeerde waterhuishouding en drainage. Als voorbeeld wordt het detail van de dakrand genoemd. Hierdoor is de commissie op dit moment nog onvoldoende overtuigd om te kunnen afwijken van de in de welstandsnota gestelde criteria.

Binnenterrein

De commissie maakt nog een opmerking over de haalbaarheid van de getoonde groene ambities van het binnenterrein. Zij heeft twijfels over de levensvatbaarheid van de groenvoorzieningen op het dak.

Oude Doelen 3-7

De commissie adviseert positief op de indeling en vormgeving van het gedeelte van het plan aan de Oude Doelen. Ook de steenkeuze is akkoord. De commissie is echter nog niet overtuigd van het gekozen hekwerk; deze is te utilitair voor een hoofdentree voor 14 woningen. Er zal meer aandacht besteed moeten worden om de kwaliteit van de entree passend te krijgen bij een woonomgeving.

Ook hier zou een verrijking en articulatie op zijn plaats zijn.

Tevens vraagt de commissie ook hier aandacht voor de technische haalbaarheid van de detaillering en de kwaliteit daarvan in de toekomst.

 

Conclusie: Negatief advies

Koornstraat 39

Zaak 850048

bouwen gebouw met parkeergarage, winkelruimte en horeca begane grond, woonblok

1d, Aanloopstraten, Bijzonder

Bezoekers: Aanvrager en architect

Het plan betreft het bouwen van woningen boven een plint van voorzieningen en een ondergrondse parkeergarage op de locatie van het voormalige KPN gebouw aan de Koornstraat. Het plan ligt binnen een gebied met een bijzonder welstandsniveau. Het plan wat nu voorligt betreft een aanvraag Omgevingsvergunning, welke niet eerder in een vooronderzoek of anderszins aan de commissie is voorgelegd. De architect geeft een korte toelichting op het plan.

Advies

De commissie is in principe positief over het ontwikkelen van dit stukje Hilversum. Maar de commissie wordt geconfronteerd met een zeer ver uitgewerkt plan, welke zij niet in een eerdere fase van het ontwerpproces heeft gezien, zij betreurt dat. Zeker omdat zij dit tot in detail ontworpen plan niet goed kan beoordelen, zonder de context en een heldere en overtuigende stedenbouwkundige visie op deze plek. Zonder begrip van de analyse van de context, de gewenste stedenbouwkundige inpassing en zonder een helder idee van de gewenste plek, kan de commissie nauwelijks iets zeggen over de uiteindelijk gekozen architectuur.

De commissie heeft nog veel vragen over o.a. de routes, gewenste (semi) openbaarheid van plekken en de doorwaadbaarheid van het plan en de kwaliteiten van het binnengebied. De visualisaties lijken veel ruimte te geven, maar de situatietekeningen spreken dit tegen. De twee gebouwen staan uiterst krap op hun plek. Waarom deze gebouwen daar zo moeten staan ontgaat de commissie. De commissie ziet geen enkele ruimtelijke stedenbouwkundige kwaliteit ontstaan met deze verdichting

De commissie is niet overtuigd is van de stedenbouwkundige inpassing van het plan. De bebouwing oogt op de tekeningen fors. De commissie ziet veel ruis ontstaan door te kiezen voor visuals die naar haar idee niet de werkelijkheid weergeven.

De commissie geeft mee dat de terreininrichting wat betreft vergroening achter blijft bij de duurzame ambities van deze tijd. Een groen parkje aan de achterzijde wat niet begaanbaar is, is niet passend en vreemd in de binnenstad van Hilversum

Kortom, de commissie is in het geheel niet overtuigd van de stedenbouwkundige inpassing van deze ontwikkeling. Zij mist hiervoor context, een analyse en een visie op wat voor plek dit gaat worden.

De commissie denkt dat een herziening van de stedenbouwkundige uitgangspunten noodzakelijk is om hier op een acceptabele manier te verdichten. Daarbij zal de ruimtelijke kwaliteit van het binnengebied en hoe dit gebied zich stedenbouwkundig en functioneel tot de stad verhoudt leidend moeten zijn.

Vanwege de grote twijfels over de stedenbouw kan de commissie niet reageren op de architectuur van de bebouwing. Zij ziet de architectonische ambities van het plan, maar kan deze zonder heldere stedenbouwkundige uitgangspunten niet beoordelen. De commissie kan dan ook niet op de detaillering en materiaalkeuze ingegaan.

De commissie vraagt de architect om een volgende behandeling een presentatie te geven die vanuit de situatie, de context, de gewenste plek en routes wordt gegeven. Waarbij een helder stedenbouwkundig concept de basis moet zijn voor alle verdere ontwerp beslissingen

Conclusie: Negatief advies

Media Parkboulevard 1

Zaak 850338

wijzigen looproute parkeergarage/hoofdentree

7a, Traditionele bedrijventerreinen, Luw

Bezoekers: Architect

Conclusie: Positief advies

Franciscusweg 10 D3

Zaak 850318

nieuwbouw 17 bedrijfsunits

7a, Traditionele bedrijventerrein, Luw

Bezoekers: Architect

Het plan is eerder op 20 mei 2021 en op 30 september 2021 aan de commissie voorgelegd. De commissie vindt het plan een grote verbetering ten opzichte van de vorige keer. Ook heeft de commissie veel waardering voor de wijze van presenteren en de manier waarop de terreininrichting is vormgegeven. Het advies op het gebouw zelf is positief. Voorwaarde voor de vergunning is het ter beoordeling aanleveren van materiaalmonsters voor de aanvang van de uitvoering van het plan. De materiaalmonsters dienen in samenhang te zijn met de materiaal- en kleurkeuzes van fase 2 (voormalige LTS-gebouw).

De commissie heeft twijfels over reclame-uiting; deze is qua positionering onvoldoende eenduidig. Zij adviseert alle reclame-uiting een eenduidige en vastgestelde positie te geven. 

Wanneer het plan aan bovenstaande punten wordt aangepast, kan het secretariaat het plan verder afdoen. Wanneer er anders wordt gereageerd of er is twijfel over de aanpassingen, dan zal het plan nogmaals aan de commissie worden voorgelegd.

Conclusie:          negatief advies, tenzij (onder voorwaarde van bemonstering)                        

Dit verslag omvat 11 pagina´s

Opgemaakt te Hilversum op 7 april 2022

Secretaris CWM mw. J. Vroons & dhr. B. van Steen

Voorzitter de heer J. de Haan