Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 01 april 2021

Aanwezig:

Commissieleden:

J. de Haan (voorzitter), J. Molenaar, R. Lubbers, I. van Koningsbruggen, A. Mulder en H. Gietelink-Swane.

Adviseur(s):

V. Zweep, W.J. van Heek, F. Hensch, P. Rensing, S. De Nie

Secretaris:

J. Kalmijn en B. van Steen

 

Welstandskamer II

Kamerlingh Onnesweg 38

Zaak 742240

Legalisatie, uitbreiden zolderverdieping achterzijde op aanbouw

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 19-02-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4A, Electrobuurt Zwaluwplein Liebergen, bijzonder welstandsniveau.

De omschrijving is niet correct en komt niet overeen met de stukken. De commissie wordt gevraagd alleen te adviseren op de op de dakkapel aan de voorzijde. De Dakkapel aan de achterzijde en de uitbreiding met het platte dak aan de achterzijde is niet beoordeeld.

Advies commissie:

De dakkapel aan de voorzijde voldoet niet aan de objectcriteria voor dakkapellen aan de voorzijde in een bijzonder welstandsniveau. Onder andere de volgende onderdelen dienen aangepast te worden.

  • De dakkapel is te breed, de breedte dient terug gebracht te worden tot 40% van de breedte van het dakvlak.
  • Het boeideel is te hoog, deze dient terug gebracht te worden tot 200mm.

Bij een volgende behandeling dienen de bovenstaande onderdelen aangepast te worden en kan het plan ambtelijk worden afgedaan door het secretariaat van de CWM.

Conclusie: Negatief advies, tenzij

Neuweg 447

Zaak 742041

plaatsen dakkapel voorzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 22-02-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5D, Staatsliedenkwartier, gewoon welstandsniveau.

Advies commissie:

De dakkapel aan de voorzijde voldoet niet aan de objectcriteria voor dakkapellen aan de voorzijde in een gewoon welstandsniveau. Onder andere de volgende onderdelen dienen aangepast te worden.

  • De dakkapel is te breed, de breedte dient terug gebracht te worden tot 50% van de breedte van het dakvlak.
  • Het boeideel is te hoog, deze dient terug gebracht te worden tot 200mm.

Bij een volgende behandeling dienen de bovenstaande onderdelen aangepast te worden en kan het plan ambtelijk worden afgedaan door het secretariaat van de CWM.

Conclusie: Negatief advies, tenzij

 

Van Musschenbroekstraat 33

Zaak 748742

plaatsen dakkapel achterzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 26-02-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5C, Röntgenstraat en omgeving, luw welstandsniveau.

Advies commissie:

De dakkapel aan de voorzijde voldoet niet aan de objectcriteria voor dakkapellen aan de achterzijde in een luw welstandsniveau. Onder andere de volgende onderdelen dienen aangepast te worden.

De dakkapel is te breed, de breedte dient terug gebracht te worden tot 60% van de breedte van het dakvlak.

Dichte delen in het kozijnvlak zijn niet toegestaan. Het kozijnvlak dient gelijk verdeelt te worden met glasvlakken die gelijkvormig zijn en in verhouding refereren aan de kozijnen in de ondergelegen verdieping. De commissie doet de suggestie een 5 deling aan te brengen in het kozijn. Ter plaatse van een binnenwand kan een dubbel kozijnstijl toegepast worden.

Bij een volgende behandeling dienen de bovenstaande onderdelen aangepast te worden en kan het plan ambtelijk worden afgedaan door het secretariaat van de CWM.

Advies commissie: Negatief advies, tenzij

 

Simon Stevinweg 79

Zaak 719158

plaatsen 2 dakkapellen zijkant en achterzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum:

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4B, Plan Simon Stevin, bijzonder welstandsniveau.

Advies Commissie: Positief advies

 

Eemnesserweg 200

Zaak 752231

plaatsen dakkapel voorzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 02-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, Larenseweg en omgeving, bijzonder welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

De dakkapel van Eemnesserweg 202 is geen precedent voor de aangevraagde dakkapel. Op het blokje van 6 woningen (Eemnesserweg 200, 202, 204, 206, 208 en Galileistraat 46) zijn 3 dakkapellen aanwezig die wezenlijk van elkaar verschillen. 2 gekoppelde dakkapellen bij #204 en #206 (vergunning 1983) en een met een enkele dakkapel voor #202 (vergunning 1998). Beide dakkapellen zijn vergund voor het vaststellen van de huidige welstandsnota. De commissie gaat uit van de gestelde criteria uit de vastgestelde welstandsnota.

Reactie Commissie:

De dakkapel aan de voorzijde voldoet niet aan de objectcriteria voor dakkapellen aan de voorzijde in een bijzonder welstandsniveau. Onder andere de volgende onderdelen dienen aangepast te worden.

De dakkapel is te breed, de breedte dient terug gebracht te worden tot 40% van de breedte van het dakvlak.

Zichtbaaar ventilatierooster is niet toegestaan.

Bij een volgende behandeling dienen de bovenstaande onderdelen aangepast te worden en kan het plan ambtelijk worden afgedaan door het secretariaat van de CWM.

Advies commissie: Negatief advies, tenzij

 

Leeuwenstraat 55

Zaak 739752

wijzigen pui, plaatsen dakopbouw en dakterras

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 04-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1A, Stadshart, Ontwikkelperiode Cityvorming/Interbellum, Bijzonder welstandsniveau.

Reactie commissie:

De commissie is verheugt dat de pui in dezelfde stijl wordt teruggebracht als de naastgelegen panden. Het dakterras ligt 3m terug van de voorgevel en is niet zichtbaar vanuit de winkelstraat. Vanuit welstandelijk oogpunt is de aanvraag akkoord.

Het advies op de strijdigheid met het bestemmingsplan van het dakterras is niet beschikbaar voor de commissie. Bovenstaand advies is daarmee onder voorbehoud van het advies van de gemeente op de strijdigheid met het bestemmingsplan.

Advies commissie: Positief advies

 

Hazelaarlaan 35

Zaak 731942

plaatsen dakkapel voorzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 05-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4F, Plan Zuid, Tuinwijk Plan Zuid, bijzonder welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

 

Advies commissie: Positief advies

 

Polluxstraat 38

Zaak 742266

plaatsen zonnepanelen

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 26-02-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, Larenseweg en omgeving, bijzonder welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

Reactie commissie:

Zonnepanelen op het voordakvlak:

De commissie acht zonnepanelen op het voordakvlak voorstelbaar in twee rijen. Echter houden de zonnepanelen te weinig afstand tot het dakraam. De bovenste rij zonnepanelen dienen in het midden uitgelijnd te worden tussen de nok en het dakraam zodat er onder en boven de panelen een gelijke afstand overblijft tussen de zonnepanelen en zowel het dakraam als de nok. Tussen het dakraam en de onderste rij zonnepanelen dient dezelfde afstand aangehouden te worden. Tevens dienen de zonnepanelen uitgevoerd te worden in een rode kleur, passend bij het dakvlak en het daklandschap van het beschermde stadsgezicht Oost. Ook de randen van de zonnepalen en de bevestigingsmiddelen dienen in deze rode kleur uitgevoerd te worden.

Deze aanvraag is de eerste in de straat en is de trendsetter voor toekomstige aanvragen voor zonnepanelen in de Polluxstraat.

Zonnepanelen op het achterdakvlak:

De voorgestelde zonnepalen, op het zij- en achterdakvlak, voldoen niet aan de objectcriteria voor panelen in een bijzonder welstandsniveau. De zonnepanelen dienen ten miste 500mm afstand te houden tot verschillende onderdelen (dakkapellen, dakgoot, hoekkepers, nok, schoorstenen, etc.) van het dakvlak. De zonnepanelen dienen uitgevoerd te worden in een rode kleur, passend bij het dakvlak en het daklandschap van het beschermde stadsgezicht Oost. Ook de randen van de zonnepalen en de bevestigingsmiddelen dienen in deze rode kleur uitgevoerd te worden.

Bij een volgende behandeling dienen de bovenstaande onderdelen aangepast te worden en kan het plan ambtelijk worden afgedaan door het secretariaat van de CWM.

Advies Commissie: Negatief advies, tenzij

 

Radiostraat 45

Zaak 735066

uitbreiden woning

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 02-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, Larenseweg en omgeving, bijzonder welstandsniveau, beschermd stadsgezicht

De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten.

De commissie concludeert dat het advies van de commissie d.d. 18 februari 2021 verkeerd is geïnterpreteerd. Tijdens de vorige behandeling van het plan is de commissie akkoord gegaan met het doortrekken van het bestaande schuurtje van #47. Zoals deze is te zien op een eerdere vergunningsaanvraag uit 1961. Het schuurtje heeft er reeds in de toekomstige vorm gestaan. De commissie is akkoord met de tekeningen van 30 januari 2021. Het plan is daarmee aangepast aan het advies van de commissie d.d. 18 februari 2021.

Advies commissie: Positief advies

 

Kamerlingh Onnesweg 207

Zaak 738522

Plaatsen zonnepanelen op het zij- en achterdakvlak en dakramen in het voordakvlak

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 08-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4D, Plan Oost, Plan Oost en Kamrad, bijzonder welstandsniveau en beschermd stadsgezicht.

Reactie commissie:

De commissie uit haar zorgen over de wildgroei aan zonnepanelen in de beschermde stadsgezichten Oost en Zuid. Aangaande de aanvraag voor zonnepanelen op de Kamerlingh Onnesweg 207 ziet de commissie op de dakvlakken van Kamerlingh Onnesweg 213 en 229 geplaatste zonnepanelen die zonder vergunning zijn aangebracht. Op beide adressen voldoen de zonnepanelen niet aan de objectcriteria voor panelen in de huidige welstandsnota. De panelen houden te weinig afstand van de aanwezige onderdelen (dakkapellen, dakgoot, hoekkepers, nok, schoorstenen, etc.). Conform de welstandsnota dient de afstand minimaal 500mm te bedragen in een bijzonder welstandsniveau. De reeds geplaatste zonnepanelen op deze adressen bezetten een te groot deel van het dakvlak. Het belangrijke daklandschap in het rijksbeschermde stadsgezicht wordt hiermee ernstig aangetast en is nauwelijks meer waarneembaar. De commissie vraagt de gemeente handhavend op te treden tegen illegaal geplaatste zonnepanelen en tegelijkertijd nieuw welstandsbeleid te maken op het gebied van zonnepanelen in zowel de beschermde stadsgezichten als de overige gebieden in de gemeente. Zodat deze voldoen aan de huidige en toekomstige duurzaamheidsontwikkelingen en de omgevingskwaliteit van de beschermde stadsgezichten beschermen.

De zonnepanelen op de dakvlakken van Kamerlingh Onnesweg 213 en 229 zijn geplaatst zonder vergunning en kunnen daarmee niet dienen als precedent voor de aanvraag voor zonnepalen op #207.

Concluderend:

De voorgestelde zonnepalen, op het zij- en achterdakvlak, voldoen niet aan de objectcriteria voor panelen in een bijzonder welstandsniveau. De zonnepanelen dienen ten minste 500mm afstand te houden tot verschillende onderdelen (dakkapellen, dakgoot, hoekkepers, nok, schoorstenen, etc.) van het dakvlak. De zonnepanelen dienen uitgevoerd te worden in zwarte kleur, passend bij het dakvlak en het daklandschap van het beschermde stadsgezicht Oost. Ook de randen van de zonnepalen en de bevestigingsmiddelen dienen in zwart uitgevoerd te worden.

Advies commissie: Negatief advies

 

Welstandskamer I

Hilvertsweg 143

Zaak 683650

Legalisatie, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 20-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4F, Plan Zuid, Bijzonder welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

De handhavingsjurist van de gemeente Hilversum aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan is doorgeschoven naar welstandskamer 1, zodat het besproken kan worden door een groter aantal commissieleden voor een gedegen advies.

Reactie commissie:

De commissie ziet geen reden om af te wijken van het advies van de CWM d.d. 22 oktober 2020. Het voorstel een dakkapel uit te voeren conform #147 is daarmee niet akkoord. Zij noemt hiervoor onder andere de volgende argumenten:

De vergunning voor deze dakkapel is afgegeven in 1991, ver voor het in werking treden van de huidige welstandsnota (2014). Het beleid ten aanzien van dakkapellen is gewijzigd.

Het gebied, waarin de in de aanvraag betrokken woning is gelegen, is medio 2015 aangewezen als beschermd stadsgezicht.

 Deze dakkapel is gebouwd in afwijking van de bij de vergunning behorende bouwtekening(en).

 

Advies commissie: Negatief advies

Oostereind 109

Zaak 731926

bouwen X-gebouw Tergooi ziekenhuis

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 24-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, Ambitiedocument Monnikenberg (2017)

De aanvrager en de architect zijn aanwezig om het plan toe te lichten.

Het plan is aangepast conform het advies van de commissie d.d. 18 februari 2021 en daarmee akkoord.

De commissie uit haar zorg over de toekomstige fietsenstalling naast het pand. Zij merkt op dat een losse fietsenstalling niet past binnen het masterplan en vraagt de fietsenstalling inpandig in te passen of anders op te lossen. De commissie kan niet akkoord gaan met de plaatsing van een losse fietsenstalling dicht naast het X-gebouw.

Advies commissie: Positief advies

 

Schapenkamp 2

Zaak 741158

Vooronderzoek, herontwikkeling "Silverpoint" met 144 woningen en commerciële ruimten op de BG

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 23-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1C, Oostrand, Ontwikkelperiode Contemporain, Bijzonder welstandsniveau.

Bezoekers: aanvrager en architect

Toelichting van de architect:

Het ontwerp is aangepast naar aanleiding van de vorige bespreking.

Op de kleuren is verder gestudeerd. Uitgangspunt was om met behoud van het bijzondere steenformaat drie afzonderlijke weefsels te ontwikkelen die toch een eenheid vormen. De ingang van de parkeergarage wordt genuanceerder door de penantwerking. In de entree zitten meerdere portalen achter elkaar, waarvan twee dragend zijn. De reclame band wordt doorgezet. Het hekwerk wordt gemaakt met schoepenlamellen. Voor de aanlanding van het volume op maalveld is een mock-up gemaakt. De ronding in de entree is nu consequenter uitgewerkt.

Reactie van de commissie:

Naar het oordeel van de commissie is het ontwerp nu meer in balans en in grote lijnen is het voorstelbaar. Er is respect voor de kleurstelling. De zoektocht naar het consequent uitvoeren van de rondingen in het gebouw wordt door de commissie gewaardeerd. Wel moet de aanlanding van het volume op het maaiveld nog verder worden uitgewerkt, ook wat de oplossing onder de ramen betreft. De voorgestelde kantplank resulteert in een armoedig beeld. De commissie adviseert een (bijv. natuurstenen) dorpel waarmee een duidelijke lijn wordt getrokken naar het openbaar gebied.

Het nu voorgestelde half open hek is naar de mening van de commissie niet hoogwaardig. Of de lamellen overdag vooral open staan is nog niet duidelijk. De commissie adviseert om geen een vast deel aan de bovenkant te maken, maar om het hek in zijn geheel te openen.

Advies van de commissie: de commissie stemt op hoofdlijnen in met de ingeslagen weg, waarbij nog wel een kwaliteitsslag nodig is voor het entreegebied inclusief hek en voor de aansluiting op het maaiveld.

 

Achterom 153

Zaak 733189

het bouwen van 7 grondgebonden woningen

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 23-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt Noord en Vitusbuurt, gewoon welstandsniveau.

Bezoekers: aanvrager en architect

Toelichting:

Het voorliggende plan is een reactie op het advies dat door de commissie in september is gegeven op twee varianten. Toen is onder andere meegegeven om meer in te gaan op de architectuur van de wijk en om meer aandacht te besteden aan de kopwoningen.  Er is daarom nu in aansluiting met de buurt gekozen voor traditioneel metselwerk en houten kozijnen. Ook is er voor de gevels deels hout toegepast, uit esthetische overwegingen. De kopwoningen zijn nu meer alzijdig. Het parkeerterrein is niet door een hek afgesloten. De aansluiting met de witte woning wordt opgelost door middel van een schutting en een haag.

Reactie van de commissie:

De commissie staat positief tegenoven de alzijdige benadering, waardoor een diverser beeld is ontstaan dat stedenbouwkundig goed past. De commissie voorziet echter op een open parkeerplaats een vreemde en onveilige situatie en adviseert een afsluiting van het parkeerterrein in het ontwerp op te nemen. Wat kleur en materiaal betreft adviseert de commissie het hout voor de gevels te heroverwegen en om de kleuren meer op elkaar af te stemmen om de eenheid van het blok te garanderen. Op detailniveau mist de commissie nog een aantal beeldbepalende details in de tekeningen. De compositie is nu minder coherent dan in het ontwerp uit het vooroverleg. De ramen zijn nu deels verticaal georiënteerd en er is een balkon toegevoegd. Al met al geeft het een te rommelig beeld, ook in de detaillering, waar stapelingen ontstaan van elementen (bijvoorbeeld de balkons aan de achterzijde). Ook de hoge balken in de parkeerhof zijn niet overtuigend en maken deze ruimte onprettig. De commissie ziet graag bemonstering. Afgesproken is dat de architect monsters aflevert bij het bureau Richel Lubbers.

Conclusie van de commissie: Negatief advies.

Van Nijenrodestraat 19

Zaak 680112

het bouwen van een dakopbouw in combinatie met het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 05-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 5A, Noord, gewoon welstandsniveau.

Bezoeker aanvrager

Plan is eerder behandeld. Op 27 aug 2020 en 5 nov 2020 en feb 2021

Reactie van de commissie:

De voorgestelde dakkapel in het voordakvlak voldoet aan de criteria in de nota, indien de hoogte van het boeideel maximaal 200 mm is. Dit moet dan nog aangegeven worden in de tekening.

De uitbouw aan de achterzijde is op basis van de criteria uit de nota niet toegestaan, vanwege de te lage stahoogte in de kap. Ook adviseert de commissie negatief over breedte. Door deze te beperken tot de maat tussen de schoorstenen zal de ritmiek in het bouwblok van

 de schoorstenen behouden blijven.

Conclusie van de commissie: Negatief advies.

 

Gezamenlijke commissie

Bachlaan 41

Zaak 729385

verbouwen woning, wijzigen gevel, balkon en garage

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 26-02-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Beschermd Stadsgezicht

Bezoekers: aanvrager en architect

Eerder behandeld op 4 feb 2021

 

Reactie van de commissie:

De commissie spreekt haar waardering uit voor de aansluiting van de erker op het balkon. De gesloten voordeur voldoet op zich aan de redelijke eisen van welstand. Wel doet de commissie de vrijblijvende suggestie de deur van een smalle strook glas te voorzien.

Wat de kleurstelling betreft geeft de commissie aan dat de grijstinten niet te donker moet worden gekozen en moeten worden afgestemd op de andere materialen zoals de dakpannen. Ook adviseert de commissie niet alles in dezelfde grijstint te schilderen. Het exacte kleurschema ziet de commissie graag ter beoordeling nog tegemoet. Verder mist nog hoe de ventilatie voorziening wordt geregeld. De commissie geeft aan dat in het Beschermde Gezicht ventilatieroosters niet in het glas mogen worden geplaatst.

Advies van de commissie: positief met als voorwaarde dat het kleuren palet nog wordt voorgelegd.

 

Witte Kruislaan 19

Zaak 732897

uitbreiden woning achterzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 09-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Bezoekers: aanvrager en architect

Reactie van de commissie:

In grote lijnen kan de commissie zich vinden ten aanzien in de voorgestelde uitbreiding van de woning.

Echter ontbreken er nog beeldbepalende horizontale en verticale details. Verder merkt de commissie op dat de zijdeur verkeerd op tekening staat. Er is geen zichtbaar ventilatiesysteem. De reden blijkt de toepassing van een balanssysteem te zijn. Ten behoeve van ventilatie komen geen zichtbare toevoegingen aan het exterieur. Voor een goede beoordeling van het overhoekse raam missen nog de details. De commissie geeft alvast mee dat meer openheid een verbetering zal zijn.

De commissie kan zich op hoofdlijnen vinden in het ontwerp en ziet t.z.t. graag de nadere uitwerking van het overhoekse raam en de beeldbepalende details tegemoet.

Advies van de commissie: Negatief advies.

 

Noodweg 30

Zaak 730009

bouwen woning in strijd met bestemmingsplan

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 19-01-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 8B, Buitengebied, Gewoon welstandsniveau.

Eerder behandeld op 4 feb

Advies van de commissie: positief advies.

 

Havenstraat 16

Zaak 714012

wijzigen gevels

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 26-02-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 2B, Bloemenbuurt-Noord en Vitusbuurt, Gewoon welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument.

Bezoeker: aanvrager.

Reactie van de commissie:

Bij gebrek aan een restauratie – of nieuwbouwplan, ziet de commissie geen mogelijkheid te adviseren over sloop. Sloop aan een monument t.b.v. nieuw gebruik of renovatie wordt altijd beschouwd in relatie met hetgeen de sloop van monumentale waarden oplevert voor het monument. De commissie kan zich voorstellen dat de initiatiefnemer in een vroeg stadium wel vast wil verkennen wat de veranderruimte is. Daarvoor is een vooroverleg wellicht een optie. Een onafhankelijke waardenstelling is behulpzaam om inzicht te krijgen in kaders voor herbestemming.

De commissie ziet graag t.z.t. een integraal plan (van sloop en herbestemming) tegemoet, al dan niet in het kader van vooroverleg.

Advies van de commissie: negatief advies.

Oude Torenstraat 1-3

Zaak 733223

bouwen 71 koopappartementen en ondergrondse parkeergarage

Grenzend aan gemeentelijk monument (en het BSG) langs de muur van de begraafplaats.

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 10-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 1E, Inbreidingen, Ontwikkelperiode Expansie, Gewoon Welstandsniveau.

Bezoekers: aanvrager en architect

Toelichting:

In het op basis van de vorige bespreking aangepaste plan zijn onder andere de plint, kleurstelling, entree en de kroonlijsten aangepast. De GAD is in het plan verwerkt: ondergrondse containers worden door een haag aan het zicht onttrokken. De ventilatie wordt voor elke woning mechanisch geregeld. De installatie daarvoor komt in de kelder. Aan het exterieur zullen enkele pijpjes op het dak zichtbaar worden. De tuinmuur wordt hersteld. Volgens de aanvrager hoort dit niet bij de aanvraag; de restauratie valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting De Hof.

Reactie van de commissie:

De commissie waardeert dat in het aangepaste plan op de punten uit de vorige bespreking gereageerd is en is van mening dat de kleuren van baksteen en lijsten nu beter op de omgeving zijn afgestemd, de ingang en de begane grond zijn beter in balans.

Het probleem met de uitwerking van de gevels, dat al in het vooroverlegplan werd benoemd, is nog steeds niet opgelost. In dat advies uit het vooroverleg op 9 juli 2020 stond:

  • “ De verspringende kroonlijsten in combinatie met de balkons overtuigen nog niet. De aansluitingen dienen verder onderzocht te worden.
  • De materialisatie van de diverse onderdelen in relatie met elkaar mist nog een consequente logica.”

In het advies van 4 februari 2021 werd dat als volgt geformuleerd:

“De commissie is nog steeds niet overtuigd van de verspringende kroonlijsten, het ontwerp lijkt soms een verbouwing te zijn, ook de combinatie met de balkons overtuigen niet. De materialisatie van de diverse onderdelen, de gevel compositie in zijn samenhang, missen een consequente logica.”

De commissie kan helaas niet instemmen met het gevelontwerp. De gevels missen een overtuigende consequente vormgeving. De kroonlijsten lijken cosmetisch op de gevel geplakt om een schaal sprong te begeleiden naar de lagere omringende bebouwing, maar missen een samenhangende logica vanuit de massa van het gebouw zelf. De commissie adviseert bijvoorbeeld om de appartementen boven de kroonlijst anders vorm te geven dan eronder, want kroonlijsten zijn per definitie een beëindiging. Ook hoe de kroonlijsten soms wel of soms niet de hoek omgaan is niet consequent. Ook de aansluiting op balkons is vreemd. Kroonlijsten beginnen op willekeurige plekken en stoppen op willekeurige plekken.  Loggia’s op de hoek, zoals aan de zijde van het postkantoor zijn voorstelbaar, maar niet boven een kroonlijst. De commissie merkt op dat op deze hoek op de begane grond ten opzichte van een eerder ontwerp een blinde muur wordt voorgesteld, in plaats van een muur met raam. Het is naar de mening van de commissie beter om dat raam in het ontwerp te handhaven.

Met de kleurstelling wordt beter aangesloten op de omgeving. De commissie uit echter haar zorgen om het gekleurde beton dat snel vervuilt. Zij verwijst naar de uitbouw van het museum aan de overzijde waar de hardstenen plint is gestuct. De commissie ziet t.z.t. graag volledige bemonstering. Tenslotte merkt de commissie op dat beeldbepalende details ontbreken evenals de plattegronden. Graag ontvangt de commissie deze ter beoordeling.

Advies van de commissie: Negatief advies.

 

Monumentenkamer

Ceintuurbaan 2A

Zaak 747060

vervangen/vergroten schuur

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 22-02-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument en Beschermd stadsgezicht.

Toelichting:

Het oude schuurtje is toe aan vervanging. Het nieuwe schuurtje komt vrijwel op de zelfde plaats, maar is een fractie groter. Ook het stoepje naar de schuur wordt iets verbreed. Aan het hekwerk verandert niets. De schuur sluit aan op het hekwerk, ter hoogte van de plek waar ook het oude schuurtje aansloot. De schuur wordt opgetrokken in geïmpregneerd hout.

Reactie van de commissie:

De commissie adviseert om de kleuren zo gedekt mogelijk te houden, bij voorbeeld heel donker groen.

Een plattegrond van de huidige en nieuwe situatie van de schuur en het pad ernaar toe, ontbreken nog, evenals een kleur- en materiaalstaat. Wanneer de aanvraag met deze tekeningen wordt aangevuld en overeenkomen met wat nu besproken is, kan de aanvraag gemandateerd door het secretariaat worden afgehandeld.

Advies van de commissie: Negatief tenzij

 

Dudokpark 12

Zaak 728279

vervangen deur zijkant

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 24-02-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau, Redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument en Beschermd stadsgezicht.

Bezoeker: aanvrager

Reactie van de commissie:

Het betreft het vervangen van een deur in de zijgevel. Het voorstel is om deze geheel gelijk te trekken met de bestaande. Om de leesbaarheid van het oorspronkelijke huis te behouden, adviseert de commissie wel enig onderscheid te maken tussen bestaand en de nieuw. Twee gelijke panelen is voorstelbaar, waarbij beide panelen van glas kunnen zijn of het onderste deel dicht. Een gedeelde deur waarbij het boven deel open te zetten is en onderste dicht, is ook voorstelbaar. Wanneer het plan op deze wijze wordt aangepast, kan de aanvraag gemandateerd door het secretariaat worden afgehandeld.

Reactie van de commissie: Negatief advies tenzij

 

Bussumergrintweg 44B

Zaak 741385

plaatsen zonnepanelen

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 01-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3E, Noordelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Beschermd stadsgezicht.

Bezoeker: aanvragers, ontwerper, Suzan (plantoetser)

Toelichting:

De zonnecollector steekt 70 cm boven hoogte van het dak uit. De panelen staan onder een hoek van 15 graden. Ze steken niet meer dan 15 cm uit. Vermoedelijk is ook de zonnecollector niet vanaf de openbare weg zichtbaar. Er zal ook nieuwe dakbedekking komen. Daarvoor wordt een aparte aanvraag ingediend.

Reactie van de commissie:

Voorwaarde voor zonnepanelen op deze plek is dat de panelen niet te zien zijn vanaf de openbare weg. De commissie acht de opstelling van de zonnepanelen op deze wijze voorstelbaar, waarbij geadviseerd wordt ze zo vlak mogelijk te plaatsen en om zwarte panelen met zwarte randen toe te passen.

De commissie zou graag een doorsnede zien om uit te kunnen afleiden of de zonnepanelen wel of niet zichtbaar zullen zijn. De commissie geeft ter overweging om te onderzoeken of de zonneboiler meer plat gelegd kan worden. Omdat het plaatsen van de zonnepanelen en de zonneboiler te maken hebben met het vernieuwen van het dak c.q. de dakbedekking, houdt de commissie de aanvraag aan om in samenhang met vernieuwen van het dak te kunnen beoordelen op basis van een goede doorsnede.

 

Advies van de commissie: aanhouden

 

Eikbosserweg 206

Zaak 753846

slopen schoorsteen in beschermd stads- of dorpsgezicht

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 12-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4E, De Waaier, bijzonder welstandsniveau en beschermd stadsgezicht.

Bezoeker: aanvrager

Reactie van de commissie:

Het pand ligt in een Beschermd Gezicht. In principe zijn wijzigingen in het dak niet toegestaan tenzij het een verbetering betreft. In dit geval gaat het echter om een kleine schoorsteen, die niet beeldbepalend is. Hiertegen bestaat geen bezwaar, mits de pannen voor het dichten van het gat gelijk zijn aan de bestaande pannen en detaillering.

Advies van de commissie: Positief advies.

 

Van Der Helstlaan 13

Zaak 709399

uitbreiden monumentale woning achterzijde

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 12-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4E, De Waaier, bijzonder welstandsniveau. Redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument.

Advies van de commissie: Positief advies.

 

Lage Naarderweg 37A

Zaak 739600

plaatsen zonnepanelen op plat dak schuur

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 16-02-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau en Beschermd stadsgezicht.

Advies van de commissie: Positief advies, ervan uitgaande dat alles in een zwarte kleur wordt uitgevoerd.

 

Snelliuslaan 10

Zaak 729988

plaatsen zonnepanelen monumentaal pand

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 25-02-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 4B, Plan Simon Stevin, bijzonder welstandsniveau, Redengevende beschrijving van het monument (rijksmonument).

Reactie commissie:

De commissie merkt op dat de aanvraag voorbeeldig is ingediend. In de aanvraag is helder aangegeven wat de beoogde ingreep is en wat daar de consequenties van zijn.

Advies van de commissie: Positief advies, ervan uitgaande dat alles  in een mat zwarte kleur wordt uitgevoerd.

 

Albertus Perkstraat 71

Zaak 742064

restaureren/wijzigen dak monumentaal pand

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 24-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied, Beschermd welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het monument (rijksmonument) en Beschermd stadsgezicht.

Advies van de commissie: Positief advies.

 

Vaartweg 89

Zaak 675116

heroverweging het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer

Beoordeelde stukken zaaksysteem t/m wijzigingsdatum: 29-03-2021

Beoordelingskader: welstandsnota, gebiedsgerichte criteria, gebied 3D, Stedelijk Villagebied. Beschermd Welstandsniveau. Redengevende beschrijving van het gemeentelijk monument en beschermd stadsgezicht.

Bezoeker: bewoner

Eerdere adviezen op 24 september 2020 en 15 oktober 2020

Aan de commissie wordt gevraagd of zij bereid is tot heroverweging van het negatieve advies ten aanzien van de plaatsing van een ondergrondse afvalcontainers.

Eveneens deelt de adviseur erfgoed mee, dat de aangevraagde vergunning al is geweigerd.

Reactie van de commissie:

Het betreft een Beschermd Gezicht en de plaatsing wordt voorgesteld op de oprit van het monument in de lijn van het meest monumentale onderdeel van het monument, de risaliet.

De tuin die de gang naar het monument begeleidt, moet verbonden blijven met het monument. Zowel vanuit het monument als op basis van het Beschermde Gezicht is het voorstel dan ook ongewenst.

In gesprek met de aanvrager passeren enkele alternatieven de revue.

De situering van de containers net om de hoek ter plaatse van de zevende parkeerplaats van de cirkel zou wat de commissie betreft mogelijk zijn.

De beste oplossing is echter nog steeds, zoals ook in het advies van 15 oktober staat, om de containers aan de linkerzijde van de oprit te plaatsen. Naar verluidt is dat ingewikkeld i.v.m. leidingen. De commissie suggereert om te onderzoeken of de leidingen niet verplaatst kunnen worden.

De aanvrager stelt een plek in het talud voor, om de container daarin in te laten verzinken. Daarmee komen de containers volledig uit het zicht. De commissie acht die denkrichting voorstelbaar

De commissie geeft ter overweging om een nieuw plan in te dienen, middels een nieuwe procedure en en dat plan te voorzien van goede tekeningen en doorsneden waarop ook alle leidingen staan, zodat een goede advisering mogelijk is. De commissie ziet dat plan graag tegemoet en beidt haar excuses aan voor de gang van zaken voor wat betreft de agendering en de uitnodiging.

Advies van de commissie: De commissie handhaaft haar negatieve advies.

 

Secretaris CWM de heer B. van Steen / mw.  J. Kalmijn

Voorzitter de heer J. de Haan