Jaaroverzicht vergaderdata Commissie Welstand en Monumenten Hilversum 2021

In uitzonderlijke gevallen wordt er afgeweken van het vooraf opgestelde jaaroverzicht. Wij adviseren u dan ook regelmatig de agenda te raadplegen.

 

Planindieners (aanvragers) en ontwerpers die hebben aangegeven aanwezig te willen zijn, krijgen uiterlijk dinsdag voor de vergadering een mail toegestuurd met de gegevens voor bijwonen vergadering. Ook de definitieve agenda wordt gepubliceerd (maandag/dinsdag voor de komende vergadering).

Voor 2021 geldt vooralsnog zolang de coronamaatregelen in Nederland van kracht zijn zullen alle geplande vergaderingen van de Commissie Welstand en Monumenten digitaal, via een video-vergadering worden gehouden. Dit om de voortgang van lopende aanvragen omgevingsvergunning en de vooroverleggen over bouwinitiatieven niet te belemmeren.

Voor belangstellenden die de digitale vergaderingen van de commissie willen bijwonen bestaat de mogelijkheid om zich te melden als toehoorder bij de digitale vergaderingen.

Toehoorders melden zich uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de vergaderdatum via het e-mailadres: secretariaatwelstand@hilversum.nl. Om als toehoorder te kunnen deelnemen aan een digitaal overleg is het nodig om uw volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer op te geven.

 • 23-09-2021         Afhankelijk van hoeveelheid adviesaanvragen mogelijkheid tot extra vergadering
 • 30-09-2021
 • 14-10-2021
 • 28-10-2021
 • 11-11-2021
 • 18-11-2021         Afhankelijk van hoeveelheid adviesaanvragen mogelijkheid tot extra vergadering
 • 25-11-2021
 • 09-12-2021
 • 23-12-2021

Vergaderdata voor 2022

 

Locatie Raadhuis, Omroepkamer 1.02

Aanvang: 9.00 uur tot 17.30 uur

 

 • 06-01-2022     
 • 20-01-2022      
 • 03-02-2022     
 • 17-02-2022      
 • 03-03-2022     
 • 17-03-2022      
 • 31-03-2022      
 • 14-04-2022      
 • 28-04-2022      
 • 12-05-2022      
 • 02-06-2022      
 • 09-06-2022      
 • 23-06-2022      
 • 07-07-2022      
 • 21-07-2022      
 • 04-08-2022     
 • 18-08-2022      
 • 01-09-2022      
 • 15-09-2022      
 • 29-09-2022      
 • 13-10-2022      
 • 27-10-2022      
 • 10-11-2022      
 • 24-11-2022     
 • 08-12-2022     
 • 22-12-2022      
 • 05-01-2023      

Eventueel extra vergaderingen (afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen)

 • 27-01-2022       
 • 24-03-2022      
 • 19-05-2022      
 • 28-07-2022      
 • 22-09-2022      
 • 17-11-2022